Islamske temeU Fokusu

Halal je način življenja muslimana

”Mi smo te poslali da istinu objaviš i da radosne vijesti i opomenu doneseš…” (Al-Bekare, 29.)

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Njemu zahvaljujemo na daru Upute koja je izvor znanja i spoznaje, a Njegovom miljeniku, našem Pejgamberu, čiju životnu mudrost i djela slijedimo, salavate i selame šaljemo.

Poštovana braćo i cijenjene sestre,

Danas je 15. rebiu-l-evvel 1440. godine po Hidžri, ili 23. novembar 2018. godine po Miladu. Nalazimo se u mjesecu mevluda, vremenu kada se brojni muslimani širom svijeta, pa tako i mi u našoj lijepoj i najdražoj zemlji, Bosni i Hercegovini, na poseban način sjećamo dolaska Muhammeda, a.s., na ovaj svijet, kao izraza neizmjerne Božije milosti svemu stvorenome i neizrecive radosti vjernika. Sjećamo ga se, jer volimo svog Pejgambera i slijedimo njegov životni put, stazu koja vodi do najveće Istine i sreće na oba svijeta.

Kada su Muhammedovog, a.s., djeda, Abdu-l-Muttaliba, upitali zašto je odabrao da djetetu da ime Muhammed, promijenivši na taj način praksu korištenja imena predaka, on je odgovorio. ”Učinio sam to sa željom da moj unuk u Džennetu bude hvaljen od Boga, a na zemlji od ljudi.”

Obilježavajući Mevlud u našoj Islamskoj zajednici, pa tako i u strukturi Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, mi, zapravo, činimo zahvalu Svemogućem što nas je učinio sljedbenicima Njegova najodabranijeg roba, za kojeg je On, Uzvišeni, kazao da je ”najljepše ćudi”. (Al-Qalem, 4.)

Kao naš najbolji učitelj, blagoslovljeni Pejgamber podučio nas je svim važnim životnim stvarima i principima. Naš život, uvažena braćo i sestre, neraskidivo je vezan za život našeg uzora. Naša svakodnevnica obilikovana je prema njegovoj praksi, od jutra kada se budimo, preko hrane koju unosimo, aktivnosti koje tokom dana realizujemo, pa do odlaska na počinak. Njegovu misiju Bog Dragi je sažeo u sljedećim riječima:

”Mi smo te poslali da istinu objaviš i da radosne vijesti i opomenu doneseš…” (Al-Bekare, 29.)

Donoseći radost ljudskom rodu, ali i upozorenje, Muhammed, a.s., podučio nas je jednom od najvažnijih principa naše vjere, halalu i haramu. Na temelju Kur’ana Časnog, jasno je ukazao da halal znači sve što je dopušteno, prijatno i ukusno, a da haram podrazumijeva strogu zabranu konzumiranja onoga što je zabranjeno. Božijim riječima, to je precizno izraženo ovako:

”O ljudi, jedite od onoga što ima na zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno…” (Al-Bekare, 168.)

”On vam jedino zabranjuje: strv i krv i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, tek toliko da glad utoli, njemu grijeh nije. – Allah zaista prašta i milostiv je!” (Al-Maide, 3.)

Podsjećam naše muslimane da su temeljni principi halala i harama sljedeći: 1. Osnova je dozvoljenost stvari; 2. Zabrana halala i odobravnje harama je širk; 3. Samo Allah, dž.š., ima pravo nešto proglasiti dozvoljenim ili zabranjenim; 4. Zabrana je sukladna nečistoći i šteti; 5. Ono što je haram – suvišno je i nepotrebno; 6. Sve što vodi haramu je haram; 7. Zabranjeno je lažno predstavljati halal kao haram; 8. Dobre namjere haram ne čine prihvatljivim; 9. Treba se kloniti sumnjivih stvari; 10. Haram je zabranjen svakom bez razlike i 11. Prijeka potreba dozvoljava izuzetke.

Imajući gore navedeno u vidu, Vojno muftijstvo je poduzelo sve potrebne aktivnosti da u normativne akte naše institucije uvede ove principe kako bi vjerska prava i slobode muslimana u Oružanim snagama bile zagarantovane. Tako je u Pravilniku o ishrani u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u miru jasno definirano da: ”Licima koja ostvaruju pravo na besplatnu hranu, osiguravaju se tekući i suhi obroci uvažavajući Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH, poštujući tradicionalne zahtjeve nacionalnih i vjerskih običaja kao što su halal proizvodi, halal klanje, košer hrana, posna hrana u skladu sa kanonskim propisima Srpske pravoslavne crkve, vegeterijanska hrana i sl.” Aneksom istog Pravilnika eksplicite je propisana primjena vjerskih propisa i običaja u ishrani za vjernike muslimane, pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, gdje stoji: ”Prilikom nabavke, pripreme i distribucije potrebnih artikala ishrane, potrebno je voditi računa o halal kvalitetu, tj. da svaki od proizvoda, namijenjen za ishranu muslimana, mora imati certifikat Halal standarda Agencije za certificiranje halal kvaliteta Islamske zajednice u BiH.

Nažalost, i pored uređene normativne regulative, muslimani u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme suočili su se sa stanovitim problemima kršenja propisanih akata koji reguliraju oblast halal ishrane. Naime, u određenim uzorcima hrane koja je dostavljena muslimanima u jedinicama, laboratorijskim nalazima je potvrđeno da ista sadrži i svinjski DNK. Nakon toga, Vojno muftijstvo je pismeno upoznalo najodgovornije osobe u strukturi Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i uvaženog Reisu-l-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Od nadležnih instanci zatražili smo da se ovi slučajevi u potpunosti rasvijetle i ustanovi odgovornost onih koji su prekršili propise i ugrozili prava muslimana, a samim tim i narušili funkcionalnost Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Sa ovog mjesta, i na ovaj način, još jednom skrećem pažnju na važnost pravilnog razumijevanja ove oblasti za život svakog muslimana, ali i jasno ukazujem na potrebu pridržavanja propisanih dokumenata koji precizno reguliraju halal ishranu muslimana u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Vas, muslimane u sistemu odbrane Bosne i Hercegovine, pozivamo da u cilju jačanja našeg sistema na propisan način reagirate kada su u pitanju problemi ovog i sličnog tipa, poštujući procedure institucije. Od naših nadležnih instanci očekujemo da će nastala situacija, shodno dobijenim uvjerenjima, biti riješena na adekvatan način, a propusti uočeni i trajno otklonjeni.

Cijenjene kolege i kolegice, uposlenici Ministarstva odbrane i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine,

Pred nama su dani u kojima ćemo obilježiti Dan državnosti Bosne i Hercegovine i 13. godišnjicu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Koristim se ovom prilikom da svima vama čestitam Dan državnosti i ovu godišnjicu, moleći Boga Dragog da svima nama podari snage da u čvrstoj vjeri emanet kojeg smo preuzeli od najboljih sinova ove zemlje opravdamo i na ustrajan i dostojanstveniji način upotpunimo. Naša Domovina i ova njena institucija traže od nas velika zalaganja, budnost i istrajavanje u svim poslovima koji vode napretku i prosperitetu. Uz Božiju pomoć, od vas, kao odgovornih muslimana i muslimanki, očekujem da ćemo u tome zajedno uspjeti.

Gospodaru naš, učini nas dostojim sljedbenicima

Tvog odabranog poslanika, Muhammeda, a.s.,

Molimo Te da ljubav prema njemu bude dobro

koje ćemo pred Tobom naći na Danu konačnog suda.

Milostivi Allahu, osnaži nas u izvršavanju Tvojih

propisa i učini da u tome budemo dosljedni;

približi nam i omili sve što je halal,

a od nas udalji sve što je haram.

Plemeniti Allahu, našu vojsku učini simbolom snage, hrabrosti i sigurnosti,

a našoj Domovini podari postojanost i svaki boljitak pod okriljem Tvojim.

Amin, ja Rabbe-l-‘alemin

Sarajevo, 22.11.2018. godine 

 VOJNI MUFTIJA

 Hadis Pašalić

Povezani članci

Back to top button