U FokusuVijesti iz zemlje

Fetva o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici: Učiniti sve kako bi se posljedice genocida otklonile

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, na trećoj redovnoj sjednici Vijeća muftija održanoj u Sarajevu dana 16. ramazana 1436. hidžretske godine, odnosno 3. jula 2015. godine, na prijedlog reisul-uleme, donesena je sljedeća

F E T V A

Polazeći od islamske zabrane skrnavljenja (hurmet) života, vjere, dostojanstva, slobode i imovine svakoga pojedinca, kao temeljne zabrane koju je ustanovio časni Šerijat, a koja je sadržana u Allahovoj knjizi Kur’an-i kerimu, u riječima: “Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – to je kao da je sve ljude poubijao…” (Ma’ide, 32), i oslanjajući se na hadis Allahovog Poslanika, a.s., izrečen na Oprosnom hadžu: “O ljudi, vaša krv, vaš imetak i vaše dostojanstvo sveti su vam (haram), kao što vam je svet (haram) i ovaj dan i ovaj mjesec i ovo mjesto…” (Sahih al-Bukhari, 1739,1741,1742; Sunen Abu Dāwūd, 1905; Sunen Ibn Madže, 3055), uzimajući u obzir rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija S/RES/819(1993) od 16. aprila 1993. godine i S/RES/824(1993) od 6. maja 1993. godine, te presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu br. 91, od 26. februara 2007. godine, po kojoj su nad muslimanima zaštićene zone Ujedinjenih naroda Srebrenica i Žepa, sistematski i organizirano, “snage bosanskih Srba”, uz znanje Republike Srbije, “koja je prekršila obavezu da spriječi genocid”, u periodu od 13. jula 1995. godine, provodile teror, ubijanje i progone što predstavlja djelo genocida, sa ciljem uništenja bosanskih muslimana, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj  3. redovnoj sjednici, održanoj 3. jula 2015. godine, donosi fetvu kojom radnje terora, ubijanja i protjerivanja muslimana u zaštićenoj zoni Srebrenice i Žepe, i sa stanovišta islamskog prava, kvalificira genocidom nad muslimanima Bošnjacima (al-ibadah al-jamā’īyah dida al-muslimīn).

Na osnovu ove fetve, Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao vrhovno vjersko tijelo muslimana u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i bošnjačkoj dijaspori, obavezuje svakog muslimana i muslimanku da čine što je u njihovoj moći kako bi se posljedice genocida otklonile (al-darar yuzālu). Ova vjerska obaveza ima snagu pojedinačne i zajedničke obaveze za sve muslimane i muslimanke.

Imajući u vidu da je počinjeni genocid obuhvatio šire područje Srednjeg Podrinja, Vijeće muftija proglašava lokalitete Srebrenica i Žepa Šehitlucima genocida nad muslimanima Bošnjacima.

Ovi šehitluci za trajno imaju svoj hurmet, s posebnim normama ponašanja za muslimane i muslimanke. Svakom muslimanu i muslimanki preporučuje se da prouči Fatihu šehidima, žrtvama genocida, i da vodi računa o moralnom ponašanju na području šehitluka.

Vijeće muftija smatra da je suđenje odgovornima za zločin genocida protiv muslimana Bošnjaka, koje je preneseno na međunarodne i domaće sudove, važno i prihvata odluke sudova. Samim time, svaka osveta koju bi preduzeo pojedinac ili grupa je zabranjena i predstavlja kršenje principa zakonitosti u uređenom ljudskom društvu.

Vijeće muftija preporučuje svim muslimanima i muslimankama da čine dobro i  da se ponašaju u duhu islama i da ulažu veliki napor na zaštiti života, vjere, dostojanstva, slobode i imovine ljudi, bez obzira na njihovu  religijsku i nacionalnu pripadnost.

A Allah najbolje zna!

akos.ba

Povezani članci