Vi ste ovdje
Home > Obrazovanje i odgoj > Nauka i tehnologija > Endokrine žlijezde i hormonsko ustrojstvo kroz Kur'an

Endokrine žlijezde i hormonsko ustrojstvo kroz Kur'an

Uzvišeni Allah u Kur'anu o Zekerijjau, a.s., kada je dostigao punu starost, a žudio je da ga njegov Gospodar opskrbi potomkom, kaže:

 

„Kaf- Ha-Ja-Ajn- Sad. Ovo je kazivanje o milosti Gospodara tvoga spram roba Njegova Zekerijjaa, kad on tihim zovom zazva svoga Gospodara, te reče: ‘Gospodaru moj! Zbilja, uvehle su moje kosti i glava mi sjedinom plamti, a nikada, kad sam Te zamolio, ja nisam očajan bio! Ja se doista bojim iza sebe svojih nasljednika, a i žena mi je nerotkinja, pa podari mi Ti od Sebe nasljednika, da .mene naslijedi i naslijedi porodicu Jakuba, i učini, moj Gospodaru, da njime budeš zadovoljan Ti! “OZekerijja! Šaljemo ti vijest radosnu o dječaku čije ćeime Jahja biti! Takvo ime prije nikome nismo nadjenuli! ‘O Gospodaru moj!’, reče on, ‘kako da ja imadnem dječakakad je moja žena nerotkinja i kad sam u starosti oronuo?'”(Merjem, 1-8)

 

U ovih osam ajeta spomenuto je pet medicinskih odlika karakterističnih za starog muškarca, a one su: uvehnulost kostiju, sijeda glava, strah, oronula starost i neplodnost. Upravo su ovi činioci odabrani da predstavljaju osnovne stupoveharmonične hormonske povezanosti, što znači da su odabrani između ostalih činioca kojima se odlikuje starost (slab vid,slab sluh, slaba memorija, slabost mišića, umanjen san, drhtanje,izboranost kože itd.), čime se očituje veličina mudrosti pri ovakvomodabiru. Svaki od ovih činioca oslikava određenu hormonsku promjenu, zato ćemo pokušati u slijedećih nekoliko odjeljakapredstaviti i pojasniti ove činioce:

 

a)- Uvehlost kostiju (osteoporoza)[1]

Osteoporoza se javlja uglavnom kod starih osoba iz dva razloga:

 

prvi:nedostatnost ćelija da oblikuju kosti[2] (Osteoblaste),potom nedostatak vitamina D, što dovodi do apsorbiranja kalcija, a time i povećanja štitnjače (Para Thormone), što je uzrok povećanogstarenja i smanjene otpornosti kostiju;

 

drugi:smanjen nivo hormona testosterona (Testosterone),imajući u vidu da je upravo ovaj hormon zadužen za aktivnostćelija koje formiraju kosti kod čovjeka. Utvrđeno je da 30% ljudipogođenih osteroporozom također boluju od manjka ovog hormona, a otkriveno je i da ove ćelije kostiju troše ove hormone[3]

 

 

b) Sijeda kosa[4]

Glavna dva činioca koja dovode do pojave sijede kose su:

 

prvi:smanjen stepen hormona MSH kod starih osoba; drugi: povećan procenat adrenalina u krvi usljed nervne napetostii straha. Utvrđeno je pokusnim analizama da aktivnostnervnog sistema zaduženog za emotivnost uzrokuje proces sijedenjakose, dok istraživači smatraju da se ovo povezuj e zatrovanošćuMSH adrenalinom koji ovaj sistem izlučuje pri određenojvrsti napetosti.

 

e)- Neplodnost[5]

 

Kod čovjeka plodnost se očituje u proizvođenju spermatozoida, dok se sterilnost povezuje s mnogim činiocima od kojih su najbitniji hormonski poremećaji koji se dešavaju u tijelu čovjeka, a oni se ogledaju u slijedećem:

 

1 – smanjen stepen hormona testosterona;

2- nedostatak hormona MSH. Ovo je vrlo bitno, jer su stručnjaci ustanovili da ćelije za plodnost proizvode hormon MSH upravo kao hipofiza. Utvrđeno je da postojanje ovog hormona, pored ćelija koje proizvode sjeme, povećano udovoljavaju, hormonu hipofize FSH, čime se podstiče proizvodnja sperme. Tako pri oronuloj starosti kosa osijedi, smanjuje se proizvodnja spermatozoida, a oba činioca povezujuse s jednom pojavom – nestankom hormona MSH;

3- negativni utjecaj kao produkt straha. Utvrđeno je da uzbuđenja i napetosti negativno utječu na koru mozga. Ovakvi negativni utjecaji utječu i na tijelo (time i na hipofizu), tako da dolazi do sterilnosti, a proizvodnja sperme slabi. S druge strane, strah  dovodi do nagomilavanja serotonina u testisima, čime se remeti učinak izlučivanja sjemena. Istraživanja, koja su urađena na osobama koje čekaju pogubljenje,utvrdila su da se kod takvih osoba proizvodnja spermatozoidanaglo smanjuje ili su potpuno nemoćni.

S druge strane, hronična napetost dovodi do proizvodnje ogromne količine kortizona koji ima najmanje utjecaja u pospješivanju proizvodnje sjemena. Pokusni eksperimenti su utvrdili da davanje 30 mlg kortizona u jednom danu tokom 4 sedmice prouzrokuje ogroman pad proizvodnje spermatozoida kod svakog bolesnika.

 

d)- Naizmjeničan utjecaj straha i starosti

 

Studije su potvrdile da je kod prirodno starih osoba povećanoizlučivanje adrenalina. Ovo povećanje adrenalina nije produktnapetosti, osim što ono čini staru osobu preosjetljivom tako dapostaje više sklona ovakvom ponašanju. S druge strane, strah sampo sebi pospješuje izlučivanje adrenalina, pod utjecajem strahapovećava se holesterol u krvi, otpočinje začepljenje vena, dolazido pojave starosti.

 

Dakle, napetost dovodi do starosti, a sa starošću raste broj priilka za napetost. Dakle formira se začarani krug u kojem jedna pojava pospješuje drugu do same sublimacije. Ova dva činioca (strah i starost) međusobno reduciraju prozvodnju spermatozoida.

 

U konačnici, možemo reći da se ove pojave spomenute u Kur'anu dešavaju kao produkt povećanog stepena izlučivanja hormona kortizona, serotonina, a isto tako smanjuje se testosteron i MSH. Ova četiri hormona s navedenim promjenama negativno djeluju na proces proizvodnje spermatozoida. Kada znamo da je prisutnost samo jednog činioca dovoljna da spriječi ovaj proces proizvodnje, kako je tek kada se sjedine četiri činioca i djeluju postepena i naizmjenično iz dva razloga, a to su: starost i strah?

 

Da li i nakon ovog izlaganja ostaje sumnja da Zekerijja, a.s., nije mogao imati potomstvo?

 

Da li postoji sumnja da su ove informacije, objavljene na Pustinjskom poluotoku posredstvom nepismenog čovjeka prije više od 14 stoljeća, od samog Allaha, dž.š., Koji sve zna i o svemu je obaviješten?[6]

 

Važnost sna

 

Uzvišeni Allah kaže:

„Pa hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete. I Njemu pripada hvala na nebesima i na Zemlji – navečer i kad god u podnevu ste!“ (Er -Rum, 17 – 18)

 

Iz ovih se ajeta vidi da je za čovjeka bitan san navečer i u podne. Allah ga je propisao radi izlučivanja hormona za san, melatonina, koji je odgovoran za uređivanje sna kod čovjeka.[7]

Ovaj tjelesni odmor, kako tvrde medicinski stručnjaci i psiholozi, ima neospornu važnost za obnovu i jačanje živaca kod čovjeka i njihovu preventivu od svakodnevnih poteškoća i obaveza. U skorije vrijeme ustanovljeno je da je san najdjelotvornije sredstvo za smanjivanje apetita, ali on donosi i druge važne koristi. Dakle, velika blagodat za ljude ogleda se u snu.

 

Kur'an je san nazvao kao blagodat, jer on smiruje i odmara nerve i um.[8] Snom je Uzvišeni Allah ukazao dobročinstvo prema ashabima Svog Poslanika, a. s., tokom jednog dana, a to je dan koji je bio vrlo naporan muslimanima.

 

Uzvišeni Allah, obraćajući se muslimanima i spominjući im ovu blagodat, kaže:

 

„A potom vam Allah, nakon jada, sigurnost posla dade, i skupinu jednu među vama san savlada, a drugi su brigu svoju o sebi brinuli, a o Allahu, kako pravo nije, i kako se u doba neznanja mislilo, mislili govoreći: ‘Hoćemo li mi išta  od svega ovoga imati?’ Ti reci: ‘Sve ovo Allahu pripada!’

A oni u sebi skrivaju ono što ti ne pokazuju, zboreći:

‘Ah, da smo mi išta u svemu ovome imali, ne bismo ovdje izginuli!’

Ti reci: ‘Sve da ste bili i u staništima vašim, opet bi se oni kojima je propisano da poginu pojavili na mjestima pogibije svoje, da hi Allah iskušao ono što je u vašim srcima! A Allah zna misli u svačijim grudima.”“(Alu-Imran, 154)

 

U vezi s povodom objave ovog ajeta, Ibn Rahivejh bilježi od Zubejra da je rekao: “Jednog dana kada je strah ovladao nama, Allah nam j e poslao san. Niko od nas nije bio a da svoju bradu nije spustio na grudi. Tako mi Allaha, kao da sam kroz san čuo riječi Mutaba ibn Kušejra: Uh, da smo mi išta u svemu ovome imali, ne bismo ovdje izginuli!’ I zapamtio sam ih, a onda je Uzvišeni Allah o tome objavio ajet:„A potom vam Allah, nakon jada, sigurnost posla dade… A oni u sebi skrivaju ono što ti ne pokazuju, zboreći: ‘Ah, da smo mi išta u svemu ovome imali, ne bismo ovdje izginuli!“

 

Najpoznatije kur'ansko kazivanje u ovom domenu jeste ono o stanovnicima Pećine, a naveli smo ga u prvoj knjizi iz ove edicije, Kur'an, povijest i arheologija. Naveli smo i kur'anski primjer o tom kazivanju opisujući stanje uha i sluha u ovoj, knjizi, a u knjizi Kur'an, farmacija i liječenje bolesti izložit ćemo Božiju mudrost vezanu za san stanovnika Pećine, koje nije zadesila nikakva bolest tokom 309 godina, koliko su proveli u svom snu.

 

Zglobovi u ljudskom tijelu

 

Vjerozakon povezuje materiju i duh na skladan i harmoničan način, a to je savršena spona u svim vjerozakonima koji su donijeli harmoniju kako bi njome uzvisili i oplemenili duh, s jedne strane, i donijeli korist ljudima u načinu življenja na ovom svijetu, s druge. Krajnji cilj jeste zaslužiti dobro ahireta, a to je istinski uspjeh.

Kako je moguće razumjeti da je islam jasno ukazao, na nadnaravan način, da je broj zglobova kod čovjeka 360, a to je broj koji je ustanovila i savremena medicina. Ovakvoj podjeli pružena je mjera za svaki dan, a ona se ogleda u tome da se u svakom danu čini dobro djelo od strane individue ili društva.

 

Poslušajmo riječi Poslanika koji nas podučava ovoj savršeno mudroj povezanosti. Imam Muslim bilježi u Sahihu (Poglavlje o zekatu, 1 675), od majke pravovjerrjh Aiše, r.a., da je Poslanik, a. s., rekao: „Svaki čovjek je stvoren iz 360 zglobova. Onaj ko Uzvisuje Allaha, zahvaljuje Mu, uznosi Ga, Slavi Ga, traži oprost od Njega, ko otkloni, dok ide pješice, kamen s puta, trn ili kost, ko naređuje dobro a odvraća od zla“, pa je nabrojao tako 360 vrsta na prste, „udaljio je sebe od vatre.“

 

Ebu Davud u Sunenu (Poglavlje o odgoju, 4563) bilježi sljedeće predanje od Ebu Burejde: „Čuo sam Božijeg Poslanika, a. s., da je rekao: ‘Čovjek ima 360 zglobova, na njemu je da udijeli sadaku za svaki svoj zglob.’ A prisutni rekoše: ‘Ko to ne bude u stanju?’ Poslanik odgovori: ‘Ako naiđe na ispljuvak u džamijskom prostoru, neka ga zakopa, i neka nešto otkloni s puta, a ako ne nađe nešto takvo, onda dva rekata „duha-namaza“ bit će mu dovoljna.'“

Uzvišeni Allah kaže: „Čovjeka smo stvorili u najljepšem obliku!!!“

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ovo je poziv ka nepatvorenom i pohvalnom moralu kako bi čovjek bio obdaren zdravljem, a svaka savršena veza između stvari povezuje islam – vjeru milosti, morala, nauke i znanja?! Savremene nauke i činjenice te medicinska dostignuća iz dana u dan potvrđuju da je islam neprikosnovene medicinske nadnaravnosti

koja čuva ljude od bolesti: psihičkih i fizičkih, individualnih i društvenih. Utvrđeno je također da su kur'anski ajeti lijek i milost za svakog ko ih slijedi:

„U Kur'anu Mi objavljujemo ono što lijek je i milost vjernicima, a nevjernicima Kur'an samo propast povećava.“ (El-Isra, 82)

 

Ovako se neprekidno, sa znanstvenog stanovišta, potvrđuje da je Kur'an Božija knjiga objavljena Muhammedu, a.s., od samog Gospodara svjetova. Savremena medicina potvrđuje, muslimanima

i nemuslimanima, da se u svemu dozvoljenom u islamu i u svemu što on propisuje očituje zdravlje i zaštita, a u svakom zabranjenom djelu očituje se bolest i propast.

 

„Pa, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina kao što je istina da vi govorite!“ (Ez-Zarijat, 23)

 

Istinu su rekli Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, neka je slavljen Allah, i Njemu zahvaljujte noću, kada idete na počinak, i jutrom, kada ustajete, u tajnosti i na javi.

 

 

 


[1]Kao rezultat starenja organizma, ali i brojnih drugih činioca, u kostima počinje nedostajatiorganske tvari. Takvu bolest nazivamo osteoporozom. Naziv dolazi iz grčkog jezika, a uprijevodu znači “šupljikava kost” i karakterizirana je postupnim smanjivanjem koštane masei poremećajem mikroarhitekture kosti. Blaži stupanj gubitka koštane mase nazivamo osteopenijom.

Budući da je osteoporozu teško izliječiti, preventivno ponašanje je od presudne važnosti. Prehrana, način života te pravovremeno otkrivanje bolesti i početak liječenja temelj su uspješne prevencije i liječenja osteoporoze. Uz konzumiranje hrane bogate kalcijem, treba izbjegavati namirnice koje sadrže mnogo fosfora, jer on ubrzava gubitak kosti. Da bi kalcij i fosfor pravilno djelovali, trebali bi biti prisutni u omjeru 2:1. U hranu bogatu fosforom ubrajaju se crveno meso, bezalkoholni gazirani napici te hrana s dodacima fosfora.

Ako je bolest već nastala, cilj je spriječiti prijelom kosti, dovoljnim unosom kalcija i vitamina D, te lijekovima koji blokiraju razgradnju kosti i potiču koštanu izgradnju. Liječenje je dugotrajno, ali već nakon 1-2 godine postiže se značajno smanjenje incidencije prijeloma kosti. Farmakoterapiju je poželjno nadopuniti kontroliranom tjelesnom aktivnošću. U slučaju nastanka komplikacija osteoporoze, odnosno nastanka fraktura, ponekad je potrebno i hirurško liječenje. (www.zdravlje.hr-op.prev)

 

[2]Kost(latinski: („Os“}, ili koštano tkivo jeste vrsta tkiva koje podupire tjelesnu strukturu, a nalazi se kod većine životinja. Sve kosti u ljudskom tijelu zajedno čine ljudski kostur, a zajedno s mišićima kosti čine sistem organa za kretanje.

 

Građa i sastav kosti

Kosti su međusobno povezane pokretljivim zglobovima i mišićima tako da mogu pokrenuti tijelo brzinom do 45 km/h. Kosti su čvrste i jake, šuplje unutrašnjosti, stoga nisu teške te čine samo 14% naše ukupne tjelesne mase lakše su od mišića). Kosti nisu mrtve tvari u našem organizmu, pa se zato obnavljaju kad se prelome. Ljudski kostur ima 206 kostiju.

Čvrsto koštano tkivo prožeto je kanalićima oko kojih su kružno poredane koštanestanice, koje u međustanični prostor izlučuju kalcij i fosfor, što kostima daje čvrstoću.Kanalićima prolaze krvne žile i živci.Hrskavica je glatka i čvrsta savitljiva nadopuna kostima, a smanjuje trenje u zglobu .

 

Spužvasto koštano tkivojest koštano tkivo ispunjeno šupljinama i išarano malim potpornjima koji čine kosti jakima, ali ne i preteškima. Pokosnica obavija kost i čvrsto prirasta uz nju. Građena je od posebnog vezivnog tkiva.

Koštana srž – Cijevaste šupljine dugih kostiju i šupljine u spužvastom tkivu ispunjene su koštanom srži koja proizvodi većinu krvnih stanica.

Kosti su aktivno živo tkivo u tijelu. Građene su od koštanih stanica međusobno povezanih nastavcima. Izgrađuje ih bjelančevina osein (25% kosti), 10% kostiju čini voda. Kosti imaju krvne žile koje ulaze i izlaze iz njih, opskrbljujući ih kisikom i hranjivim tvarima, a oslobađaju ih štetne tvari. Određene kosti sadrže srž koja proizvodi krvne stanice. Sve kosti imaju živce pomoću kojih osjećamo pritisak i bol. K tome, kosti su građene od minerala (pretežito kalcija) i drugih hemijskih tvari koje kosti čine tvdima i krutima (oko 65%). Te krute tvari stanice izlučuju u međustanični prostor. Dogodi li se da drugim organima treba kalcija, tada kalcij iz kostiju “odlazi” u organe kojima je potrebniji (npr. u trudnoći ili pri živčanoj napetosti) (www.hr.wikipedia.org-op. prev:)

 

[3]Osteoporoza obično ne pokazuje nikakve simptome dok ne dođe do prijeloma, ali se ipak može govoriti o sljedećim simptomima:

 

– bol u leđima;

– postupan gubitak visine praćen pognutim držanjem;

– prijelomi kralježnice, ručnih zglobova ili kukova;

– gubitak kosti u donjoj čeljusti.

 

Prevencija

Jedite hranu bogatu kalcijem, poput nemasnog mlijeka, nemasnog j ogurta, brokule, cvjetače, lososa, tofua, sezamovih sjemenki, badema, te lisnatog zelenog povrća.

– Jedite hranu koja sadrži biljne estrogene, posebice to fu i druge sojine proizvode.

– Izbjegavajte hranu koja ometa apsorpciju kalcija u organizmu; prekomjerno uzimanje gaziranih napitaka i crvenog mesa; konzumiranje pretjeranih količina kofeina i alkohola.

– IZreći te se! Radite vježbe 10 do 15 minuta na dan, najmanje triputa sedmično. (www.zdravlje.hr-op. prev)

 

[4]Sijeda kosa je uobičajena pojava u procesu starenja. Ona je vidljivi rezultat mozaika svijetlih i tamnih zona u stabljici vlasi i konačni rezultat nestanka pigmenta (depigmentacije), što nastaje u većine osoba. Gubitak pigmenta u kosi posljedica je prestanka aktivnosti pigmentnih stanica melanocita u bulbusu vlasi. U folikulima sijede kose nalaze se brojni melanociti koji sadrže samo djelomično melanizirane melanosome.

Vrijeme nastanka sijede kose različito je, a ovisi o genotipu kao i o stečenim činiocima. Najprije nastaje na sljepoočnoj regiji, a zatim se širi na tjemeni i zatiljni dio. U bijelaca se u prosjeku javlja s 34-39 godina, a u pedesetoj godini života polovica populacije ima 50% sijede kose.

 

Ispadanje kose pak jedan je od najčešćih problema vlasišta. Ćelavost (alopecija) jeste stanje koje karakterizira gubitak ili nedostatak kose i dlaka. Pojačano ispadanje kose posljedica je djelovanja neke štetne tvari na folikul dlake, dok se on nalazi u fazi aktivnog stvaranja dlake. Prema lokalizaciji i rasprostranjenosti, ispadanje kose može biti difuzno ili u ograničenim zonama, a prema krajnjem ishodu može biti prolazno i trajno. Ako traje duže od tri mjeseca, treba posjetiti dermatologa koji će preporučiti određene pretrage i pronaći uzrok. Uzroci su: alopecija zbog pretjeranog mašćenja kose; androgenetska ćelavost – to je zapravo muška ćelavost. Bolesnici se tuže na jako ispadanje kose bez drugih promjena na tjemenu; alopecija areata (kružno ispadanje kose) – obično se pojavljuje iznenada, na jednom ili više okruglih područja veličine nokta do dlana. Uz polivitaminske preparate, lokalno se primjenjuju razna sredstva koja povećavaju prokrvljenost vlasišta. Od preparata za lokalnu primjenu najviše se koristi dva i petpostotni Minoxidil, Aminexil, kao i biljni pripravci. Svi preparati izrađeni su 100 posto na bazi kineskih ljekovitih biljaka, ne sadrže hemijske supstancije i nemaju nuspojava. (www.vasezdravlje.com-op. prev.)

 

[5]Neplodnost, koja se još naziva sterilitet, može se podijeliti na primarnu i sekundarnu. Primarna neplodnost jeste nemogućnost postizanja trudnoće kod para u plodnom dijelu života uz redovne, nezaštićene spolne odnose tokom godinu dana.

Sekundarna neplodnost je nemogućnost postizanja trudnoće nakon barem jedne prethodne trudnoće.

Umanjena plodnost (subfertilitet) jest stanje kad par u plodnom razdoblju života trudnoću postiže nakon dužeg razdoblja nego što je to slučaj kod normalno plodnog para kod kojeg je mogućnost zanošenja po ciklusu prosječno 20%. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO – World Health Organisation), procjenjuje se kako je 10% parova neplodno, a slijedećih 10% umanjene plodnosti, što čini značajan dio populacije, te problem neplodnosti nije samo osobni problem muškarca i žene, već i problem društva u cjelini.

Liječenje neplodnosti u muškarca sprovodi se ovisno o uzroku koji je doveo do neplodnosti. Ukoliko je poremećaj nastao u hipotalamusu i hipofizi, područjima mozga koji kontroliraju rad spolne žlijezde, uzima se GnRH (gonadotropin releasing hormon), hlomifen ili bromergopkriptin. Slabosti proizvodnje spermija liječe se honnonskom terapijom. Ukoliko je neplodnost uzrokovana infekcij om, liječi se infekcija, isto tako se liječe proširenja krvnih žila, poremećaj u tijeku sjemenovoda i drugi poremećaji građe spolnog sistema.

Liječenje neplodnosti u žene također ovisi o uzroku. Ukoliko je problem dugotrajan izostanak ili nedovoljna učestalost ovulacije, potiče se ovulacija – opet, na način uklanjanja uzroka izostanka ovulacije.

Poremećaj na razini mozga, u hipofizi koja regulira rad spolnih stanica, liječi se lijekovima: hlomifen citrat, koji ima povoljnu cijenu, jednostavno se primjenjuje; uzima se od 5. do 9. dana ciklusa s očekivanom ovulacijom od 6. do 9. dana nakon posljednje doze lijeka, što se može nadzirati ultrazvukom. Tokom pet ciklusa upotrebe lijeka zatrudni oko 33°/o žena kod kojih se može primijeniti ovakvo liječenje. (www.medicina.hr-op. prev:)

 

[6]Preneseno iz studije Et-Tenasuk hurmuni fi evail, sura Merjem, autora Dr. Zuhejra Rabiha Karamija, časopis El-Idžaz; br. 3., 1 996.

 

[7]Dovoljne količine kvalitetnog sna mogu zaštititi od pojave raka, tvrde američki naučnici sa Stanfordskog univerziteta. Znanstvenici objašnjavaju da kvalitetan san može spriječiti pojavu neravnoteže hormona u organizmu. Hormoni kao što su kortizol, melatonin i estrogen igraju važnu ulogu u određivanju rizika za pojavu tumora. Za potvrdu svojih tvrdnji znanstvenici navode istraživanja sprovedena na miševima koja su pokazala da životinjama kojima je poremećen prirodni ritam spavanja tumori rastu dvostruko brže. Prethodna istraživanja su pokazala da žene koje rade u noćnim smjenama imaju, u odnosu na žene koje rade danju, veći rizik obolijevanja od raka dojke. (www.vasezdravlje.com-op. prev.)

 

[8]Poslanik, a.s., preporučio je i prakticirao popodnevni san, arapski naziv «kajlule». O važnosti ove Poslanikove nadnaravnosti govori i savremena medicina. Popodnevni san štiti srce. Da bi se smanjio rizik od srčanih oboljenja osim redovite i pravilne ishrane, česte fizičke aktivnosti, te izbjegavanja alkohola i cigareta dobro bi došlo i malo popodnevnog sna, navode znanstvenici u novom istraživanju.

 

Preuzeto iz knjige: “Kur'an i medicina”

Autor: Dr. Halid Faik el-Ubejdi

Autor na vrlo razumljiv i fascinantan način izlaže brojna čuda zadnje Allahove objave, u ketegoriji medicine. Preporučeno svim daijama i ljudima od medicinske struke.

Tvrdi povez, cijena: 20 KM

Narudžbe na tel 061 757 652

Akos.bA

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com