Poučne priče

Jednog dana prolazi kraj Robertove sobe i čuje: “Tako mi vremena – čovjek, doista, gubi,” (Al-‘Asr: 1,2), pa ulazi u njegovu sobu i govori mu: “Roberte, šta to slušaš?” Robert odgovara: “Ništa, to sam bio ja.” Čovjek začuđeno upita:...
“Reci: ‘Kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapečatio, koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?’ Pogledaj kako dokaze iznosimo, a oni opet glavu okreću.” (El-En’am, 46) Razgovarao: Hamza RIDŽAL Kad je...
Jahja je bio siroče, ostao je bez oba roditelja u ratu i brigu o njemu je preuzeo dedo Fadil. Iako je duboko zašao u sedmu deceniju života, Fadil je tada desetogodišnjeg Jahju draga srca prihvatio i odgajao do njegovog...
Došao sam sinoć kasno s puta, a još u putu moj brat Abdulgafar saopćio mi je strašnu vijest - o pogibiji i utopljavanju tri mladića u jezeru i rijeci Vrbas prije Jajca. Vrbas nam je otrgnuo Abdurahmana, Nihada i...
Bio sam izgubljen. Zbunjen. Nesretan. Ni sam više ne znam šta. Išao sam u srednju školu, i ništa mi nije značilo, radio sam šta i drugi rade, bez nekog smisla. Ako su drugi pili alkohol i ja sam, ako...
Islamski učenjak i historičar iz Endelusa (Granada), Jahja ibn Asim el-Granati (rođen početkom devetog hidžretskog stoljeća), u svojoj knjizi Dženetur-redâ fi teslimi lima kadderallahu ve kada’, u kojoj govori o smutnji, patnjama i nedaćama kojima su bili izloženi muslimani...
Profesor Muhamed Ahmed Al-Rašid rekao je: ”Jedna od najčudnijih stvari je ta što kazna, često puta, zaobiđe samog počinioca određenog grijeha ili zločina, i što, na osnovu Božanske mudrosti koja je nama nedokučiva, sustigne njegovu djecu. Naime, za vrijeme boravka...
Nikada nisam vidio bilo kakvu ljubav ili da neko brine za nas. Kada radim imam osjećaj da me ljudi gledaju kao da sam izašao iz Džehennema. Ne možemo nigdje sjesti ni da popijem čaj. Ljudi gledaju na nas kao...
https://www.facebook.com/salihovic/videos/10211163792346621/ Poučna priča Nezim ef Halilovića Muderrisa o roditeljima Salahuddina Ejjubija. Akos.ba
Ušao je u radnju jedan dječak, privukao jedan paket ispod telefonske govornice, popeo se na njega kako bi rukom mogao dokučiti tipke telefona, i okrenuo jedan broj i počeo jedan telefonski razgovor. Taj prizor  privukao je pažnju vlasnika radnje...