Islamske teme

Duhovni život i sreća se postiže u okviru porodice

Sretan porodični život je nešto što čovjeka čini zadovoljnim sa više aspekata. Prije svega, partneri u braku uče da budu strpljivi, popustljivi, tolerantni i da djeluju zajedno, a sve to nam pomaže da usvojimo osobine koje nam naređuje naša vjera, što je opet uslo za sreću.

Supružnici koji u bračnim odnosima paze na Allahovo zadovoljstvo, mnogo lakše postižu sreću  i smiraj, kako u duhovnom tako i u društvenom životu. Pored toga, u braku koji je sklopljen radi božijeg zadovoljstva svaki postupak kojim se traži Allahovo zadvoljstvo računa se kao ibadet. Partneri koji vode bračni život sa ovom sviješću, Allahovom dozvolom rješavaju se svih duhovnih bolesti i postižu potpuni mir i sreću.

Zbog toga je važan čovjekov porodični život, koji uveliko ovisi od duhovnog života njegove porodice. Svima nam je poznat hadis u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Neka se Allah smiluje čovjeku koji ustane noću pa klanja te probudi svoju ženu, pa ako ona odbije ustati, popršće je po licu vodom. Neka se Allah smiluje i ženi koja ustane noću i klanja te probudi i svoga muža, pa ako on odbije, popršće ga po licu vodom.”

Ovaj hadis govori o značaju duhovnog života u porodici, i skreće pažnju na to da partneri jedno drugom treba da budu pomagači u dobru. Jer, ako čovjek oboli na duhovnom planu, pada u teško stanje, te je mnogo važno da pored sebe ima nekoga ko će ga podsticati na dobro. A taj neko je upravo porodica.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button