Književni kutakU Fokusu

Drugi literarni konkurs za nagradu Isnam Taljić – Bošnjaci, svjedočimo da jesmo

Behar Publishing u saradnji sa Islamskim Kulturnim Centrom Behar, Grand Rapids, Michigan, Islamskom zajednicom Bošnjaka u Sjevernoj Karolini i Islamskim Centrom Belmont, New York raspisuje

DRUGI LITERARNI KONKURS ZA NAGRADU  “ISNAM TALJIĆ” na temu: ”Bošnjaci, svjedočimo da jesmo

Tekstove treba poslati na e-mail: dzematbehar@gmail.com

Rok za slanje tekstova je 5. septembar 2022.g.

Nagrade:

1. Nagrada : Plaketa ($1000)

2. Nagrada : Plaketa ($700)

3. Nagrada : Plaketa ($500)

Ovogodišnji konkurs je otvoren i za radove pisane na engleskom jeziku.

1. Nagrada za rad na engleskom jeziku: Plaketa ($500)

Svi autori moraju, uz svoje radove, obavezno poslati propratno pismo, sa ličnim/osobnim  podacima autora, i to:

 1. Ime i prezime :
 2. Puna adresa :
 3. Telefon :
 4. E mail :

Naša konkursna komisija će nakon završetka konkursa, svoju odluku o nagrađenim radovima objaviti 12 oktobra 2022.g., na prigodnoj manifestaciji u Džematu “Behar”, a nakon toga rezultati i nagrađeni radovi će biti objavljeni na web stranici www.beharpublishing.com  i u medijima. Nagrade će biti uručene u toku mjeseca novembra 2022 godine.

Ovim želimo podstaknuti sve one kojima je tema bliska, a koji pišu i govore isključivo na engleskom jeziku, a posebno naše mlade kojima je svijet postao domovina, da se prijave i sudjeluju na ovom konkursu.

Opći uvjeti:

Svi radovi u formi poezije, eseja, kratke priče dužine do 5000 riječi, moraju ispunit sljedeće uslove da bi bili razmatrani od strane komisije:

 1. da je autorski rad napisan na bosanskom, ili engleskom jeziku;
 2. da rad nije ranije objavljivan u bilo kakvom štampanom ili elektronskom obliku (internet).
 3. da je rad originalno autorsko djelo;
 4. da jedan autor može prijaviti samo jedan rad na konkurs;
 5. da je rad na bosanskom jeziku lektoriran i otkucan na živom bosanskom jeziku – uz upotrebu afrikata (slova s kvačicama): ć,č,đ,dž,š,ž;
 6. da slanjem na ovaj konkurs autor pristaje da njegov rad može biti objavljen u elektronskoj ili štampanoj verziji od strane organizatora ili u saradnji sa partnerima;
 7. Aplikaciju poslati u jednom fajlu koji treba nasloviti imenom autora (ne naslovom rada), u „Word“ , fontom New Times Roman, formatu – *doc ili *docx, veličina slova 12, s duplim proredom;
 8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih radova na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba;
 9. Pravo učešća imaju sve osobe starije od 17 godine, bez obzira na mjesto boravka i
 10. Ne ispunjenje bilo kojeg od ovih uslova po odluci organizatora/komisije/slektora može diskvalificirati radove iz konkursa.

Vašim slanjem svog popratnog teksta potvrđujete da ste vi jedini autor, i da dajete dozvolu i pravo Behar Publishing da vaš rad objavljuje u bilo kojim pisanim i elektronskim medijima po potrebi organizatora konkursa.

Naš komentar za ovogodišnju temu:

Bošnjaci svjedoče da nema ničega vrijednog veličanja osim Gospodara svih svjetova, Gospodara života i ljudskih sudbina. Čitav naš bošnjački narod je naraskidivo povezan sa tom vjerom u Jednoću Stvoritelja, koji nam je ukazao na dobrotu života koji treba uložiti u činjenje dobra ljudima, a ne protiv njih. Ta vjera u dobro, snažno veže Bošnjake zajedno u jedan narod ma gdje danas oni živjeli.

Naš 2022. literarni natječaj za nagradu “Isnam Taljić” želi da ovom temom potakne učesnike ovogodišnjeg konkursa da nam u slobodnoj formi pišu i svjedoče o toj zajedničkoj bošnjačkoj vjeri koja nas povezuje da kao jedan stari evropski narod, postojan u svojoj međusobnoj ljubavi i solidarnosti baziranoj na ravnopravnosti i pravdi, svjedoči o ljudskoj dobroti kao svrsi postajanja, bilo  na svojoj zemlji, u domovini ili  dijaspori.

Ovaj naš, sedmi po redu, literarni konkurs otvoren je za sve ljude dobre volje i lijepih namjera.

23.05.2022. 

Sarajevo, Tuzla, Novi Pazar, Skoplje, Florida, Michigan, New York, North Carolina.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button