U Fokusu

Dr. Jusuf el-Karadavi dao ostavku u savjetu visoke uleme El-Azhara

Na zvaničnom portalu Svjetske unije islamkih učenjaka (www.iumsonline.net), u ponedjeljak, 2. decembra 2013., objavljena je vijest da je istaknuti islamski učenjak prof. dr. šejh Jusuf el-Karadavi podnio ostavku na članstvo u Savjetu visoke uleme univerziteta El-Azhar (Hej’etu kibaril-‘ulema fil-Azhar). Tim povodom, uvaženi šejh El-Karadavi se oglasio sa dopisom u kojem obrazlaže razloge koji su ga ponukali na ostavku. Prijevod navedenog dopisa donosimo u cjelosti.

Piše: šejh Jusuf el-Karadavi

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., njegovu porodicu, ashabe i one koji ih slijede.

Časni el-Azhar je od vremena Salahudina Ejubije, u prethodnim vijekovima bio predvodnik ummeta u vjeri, kulturi, obrazovanju i preporodu. Riječ el-Azhara koju su promovirali njegovi veliki učenjaci i daije pokretala je srca ljudi, njoj su se pokoravali i prema njoj postupali svi. Ove riječi bile su vodilja ljudima koji su slijedili svoje vođe koji su, vođeni uputama el-Azhara nastojali uzdići Allahove riječi i bajrak islama.

El-Azhar je u svoje krilo primao sinove islamskog ummeta iz svih krajeva svijeta; sa istoka i zapada, sa sjevera i juga, pripadnike svih mezheba unutar ehlu-s-sunneta; hanefije, malikije, šafije i hanbelije i od njih proizvodio učenjake i ulemu ovog ummeta. To su bili učenjaci koji su pozivali u islam na osnovu jasnih dokaza, koji su podučavali ljude vjeri argumentima i govorili vladarima i upraviteljima: Bojte se Allaha i čuvajte svoju vjeru.

El-Azhar je vršio svoju ulogu savjetnika radi Allaha i Poslanika, radi Allahove knjige, savjetnika u upućivača vladara i svih muslimana uopšte u vrijeme Memeluka, Turaka, u vrijeme kraljeva, el-Azhar je predvodio revoluciju protiv Francuza,protiv Engleza i ostao je čvrst u predvođenju naroda, sve dok nije došlo vrijeme ove revolucije gdje su se neke stvari promijenile.

Danas smo doživjeli i iskušani smo Azharom koji nije onaj el-Azhar kojeg znamo! To je ustanova koja danas vješto slijedi i potire tragove griješnika i lažova! Zbog toga je obaveza da u takvim trenucima ulema zauzme jasan stav koji se temelji isključivo na Kur’anu i sunnetu!

Zbog toga, ja, Jusuf Abdullah el-Karadavi dajem ostavku na mjesto člana u Savjetu visoke uleme, ostavku dajem pred velikim egipatskim narodom, koji je vlasnik el-Azhara, a ne šejhu-l-Azharu jer smatram da je ovaj položaj i položaji u vrhu el-Azhara uzurpirani i oteti silom oružja a u interesu nasilnog vojnog prevrata. Isti je slučaj i sa položajem predsjednika države. Onoga dana kada egipatski narod povrati svoju slobodu i vrati stvari na svoje mjesto, učenjaci Egipta trebaju svojom slobodnom voljom odabrati svoga šejha i Savjet visoke uleme, koji će govoriti u njegovo ime i u čije ime će oni govoriti, a ne onaj koji će govoriti samo u svoje ime zanemarujući ostalu ulemu.

Želim se obratiti egipatskom narodu! Ja sam u osamdeset osmoj godini i nemam potrebe ni za kakvim položajem. Allah me je počastio da sam prihvaćen kod većine naroda i prvaka ovog ummeta. Jedino što želim jeste da ummet zauzme svoje visoko mjesto koje mu pripada a koje mu je uzurpirano. To vrijeme neminovno i ubrzo dolazi i uloga slobodnog el-Azhara treba biti ključna u povrtku izgubljenog dostojanstva.

Kada je trenutni šejhu-l-Azhar preuzeo ovu funkciju ja sam mu pružio ruku, zaboravljajući, ili, barem, praveći se da sam zaboravio, ono što je ranije bio, dok je bio predsjednik Univerziteta. Tada je optužio neke studente bez ikakvog osnova, a samo u interesu vladajuće Mubarakove strukture. Također sam zanemario i to što je bio član vladajuće partije i član Političkog savjeta. Rekli smo: Allah mu oprostio ono što je bilo, hajmo početi iz početka! To sam učinio iz želje da mu sa mojom iskrenom braćom budem budem pomagač u poslu. Ali, nažalost, samo smo se uvjerili da se potpuno okrenuo i našao utočište u krilu pučista, koji su porušili tekovine Revolucije 25. januara; slobodu, čast, demokratiju, Savjetodavno vijeće, Ustav, civilnu vlast, državu institucija.

Zaprepastio nas je, ali je zaprepastio i egipatski narod stav šejhu-l-Azhara o vojnom prevratu, a pogotovo njegovo bijedno saopštenje u kojem tvrdi da je odabrao manje zlo od dvoje nužnih! Koje je to zlo teže i drastičnije od kršenja izborne volje i predaje zemlje u ruke vojnoj vlasti?!

Bio sam u Egiptu i iščekivao saam da će šejhu-l-Azhar sazvati sastanak Savjeta visoke uleme, kako bi se raspravljalo o stanju u kojem se nalazi država, ali on nije ništa učinio. Meni je jedino bilo preostalo da izdam samostalnu fetvu u kojoj ću iznijeti svoj stav i podržati istinu! Isto tako su postupili i dr. Hasan eš-Šafi’i, jedan od učenjaka, predstavnik el-Azhara i predsjednik Jezičke asocijacije, zatim dr. Muhamed Ammara, nezavisni islamski mislilac, obojica članovi Savjeta visoke uleme.

U tom smislu, obaveza šejhu-l-Azhara bila je kada je vidio različite stavove članova Savjeta visoke uleme da sazove savjet i raspravi to pitanje i izda zajedničko saopštenje utemeljeno na konsenzusu ili većinskom mišljenju članova Savjeta i predstavi ga egipatskom narodu. Na taj način bi promovisali istina i suprotstavili zabludi, pa makar to ne bilo pravo zločincima!

Kada će se okupiti savjet koji sebe opisuje Savjetom visoke uleme, ako ne nakon zločina i masakara koji su zapanjili egipatski narod; ispred zgrade Republikanske garde, na trgu Mustafa Mahmud, u Mensuri, Aleksandriji, u raznim regionima Egipta, na Rabi’i i Nahdi, gdje je palo na hiljade žrtava, gdje se slivala plemenita krv, odakle su časni i plemeniti sinovi i kćeri upućeni u zatvore i tamnice. Naoružana policija,vojska i bande plaćenika zauzele su džamije Ka’id Ibrahim, Feth i mnoge druge, zauzeli su egipatske univerzitete, a prije svih el-Azhar.

Studenti el-Azhara su osuđeni na sedamnaest godina zatvora, a djevojke u Aleksandrijie, na po jedanaest godina. Ovo se nikada nije desilo u historiji Egipta. Sa el-Azhara je izbačeno 710 studenata, njegovi profesori i učenjaci su uhapšeni, slobodoumni protjerani, vjerski kanali zatvoreni, novine zbranjene, ulice zatvorene vojnim i oklopnim vozilima, ljudi bivaju gađani suzavcima, gumenim mecima, sačmama i slično.

Čekali smo da se šejhu-l-Azhar vrati istini, da objavi svoje odricanje od ovog zločinačkog režima koji čini ovih dana ono što nije činio Abdunasir, Sadat i Mubarak za sve godine svoje vlasti. Pozivali smo ga da sazove Savjet, savjetovali ga više puta da podrži istinu, jer vratiti se istini bolje je nego ustrajati u zabludi. Slali smo mu izaslanike, odgovorili mu naučno na njegove tvrdnje, ali je sve to bilo uzalud, jer, izgleda da je njemu draže društvo generala nego svoje braće učenjaka.
ovim također šaljem poruku sljedbenicima šejhu-l-Azhara i tiranske vlasti koji su tražili moju sjenu iz Savjeta: u ovom Savjetu nema više dobra, nema nikakve koristi ostati u njemu i pozivam sve slobodne i iskrene učenjake i sinove el-Azhara da javno kažu svoj stav i odbace ono što se dešava u Egiptu odlučno i hrabro, dajući ostavku u ovom Savjetu koji je već mrtav i čije tijelo se raspada. Allaha ovisni rob, Jusuf el-Karadavi.

 
Preveo: Semir Rebronja

islam-iman.com

 

Povezani članci

Back to top button