Islamske teme

Dova u znak zahvalnosti zbog dolaska mubarek ramazana

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Kada nastupi prva noć ramazana, povežu se šejtani i zli džinni, zatvore se sva vrata Džehennema, a otvore se sva vrata Dženneta. Tada glasnik poviče: ‘O ti koji želiš dobro, priđi, i o ti koji želiš zlo, prestani! Allah svake noći (neke Svoje robove) oslobađa od Vatre.’”

(Hadis bilježe imam el-Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme, Ibn Hibban i el-Hakim. Šejh Allbani ga je ocijenio ocjenom “sahih”. Pogledati „Sahih ve daif sunen el-Tirmizi“ hadis br. 682.)

Talha ibn Ubejdullah, radijallahu anhu, prenosi da bi Vjerovjesnik, allallahu alejhi ve sellem, kada bi vidio mladak, govorio:
“Allahu naš, neka nam mlađak dođe s mirom, imanom, selametom i islamom! Moj i tvoj gospodar je Allah, o mlađače upute i dobra!”

(Prenosi ga el-Tirmizi i kaže: “Hadis je hasen”. Šejh Albani ga je ocijenio ocjenom “sahih”. Pogledati „Sahih ve daif sunen el-Tirmizi“ hadis br. 3451). 

Prof. Halil Makić

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button