Islamske teme

Dobrodošlica ramazanu!

Zar ne znaš da u godini ima doba koje je plodnije od ostalih, doba  u  kome   lista  drveće  i  cvijeće  cvjeta,  doba kada  je  zemlja pogodnija za obradu,  kada se sjeme lakše prima i daje dvostruke ili višestruke plodove? To je proljeće koje poljoprivrednici rado čekaju da zasade i posiju ono šte žele. Tako je i s ramazanom - on je proljeće za duše.

Piše: Aljo Cikotić

Prođe još jedna godina… Ramazan je opet tu… Nama bi suđeno da ga  dočekamo, doživimo i zdušnije se predamo ibadetu, da živimo njegove prelijepe dane i presvijetle noći. Šta misliš, da li ćemo živjeti još  toliko  da  ga  ponovo   dočekamo,  ili  će  nas  u  ovom  kratkom vremenskom  rastojanju  smrt  preteći  pa  se  više,  možda,  nećemo  ni sresti?

Ima li neko kome Allah garantuje da će mu produžiti život te da će i iduće  godine dočekati ramazan? Ko je u to siguran neka odgodi ponešto od svojih  poslova. Ali, kako je sudbina nepoznata i skrivena, tako i smrt dođe u trenu i suđeni čas nastupi iznenada!? Tako mi Allaha, zaista  je  glupo  prodati  budućnost  za  sadašnjost,  istinsko  ubjeđenje zamijeniti sumnjom.

“Šta ti misliš, ako im Mi dopuštamo da godinama uživaju, i naposljetku ih snađe ono čime im se prijeti, zar će imati šta od slatkog života koji su provodili?” (Eš-Šu’ara, 205-207)

I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o svemu onome što je On stvorio, i da im se, možda, kraj njihov primakao? Pa u koje će riječi, ako ne u Kur ‘an, vjerovati?” (El-E’araf, 185)

Potrebno je čvrsto se odlučiti i dati sve od sebe da se ramazan iskoristi  kao  jedinstvena, izvanredna prilika. Zar ne znaš da u godini ima doba koje je plodnije od ostalih, doba u kome lista drveće i cvijeće cvjeta, doba kada je zemlja pogodnija za obradu, kada se sjeme lakše prima  i  daje  dvostruke  ili  višestruke  plodove?  To  je  proljeće  koje poljoprivrednici rado čekaju da zasade i posiju on što žele. Tako je i s ramazanom – on je proljeće za duše.

Svako dobro i korisno djelo koje čovjek učini u ovom mjesecu raste i razvija se bujnije. Njegov post, namaz, razni oblici dobročinstva donose mnogostruku nagradu. Dosta je samo da je u njemu Noć Kadr. “A šta ti misliš šta je Noć kadr? Noć kadr je bolja od hiljadu mjeseci.” (El-Kadr, 2-3)

Među nama ima i onih koji su do sada propuštali ove prilike, pa je pravo vrijeme da se uključe u redove klanjača, prije nego što posve izgube put.

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (El-Bekare, 183)

U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz  ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla.” (El-Bekare, 185)

Potvrđeno  je  da  je  Poslanik,  s.a.v.s.,  obveseljavao  ashabe  s dolaskom  ramazana.  Obavijestio  ih  je  da  je  to  mjesec  u  kojem  se otvaraju vrata milosti i Dženneta a zatvaraju vrata Džehennema i okuju se  šejtani.  Rekao  je  Poslanik,   s.a.v.s.:  “Kada  nastupi  prva  noć ramazana, okivaju se šejtani i džinni  odmetnici,  i zatvaraju se vrata Džehennema,  tako  da  se  nijedna  više  ne  otvore,  a  otvore  se  vrata Dženneta, tako da se nijedna više ne zatvore, a glasnik poviče: ‘O ti koji želiš dobro, pristupi! A ti koji želiš zlo, odstupi!’ I Allah tada oslobađa svoje robove iz vatre i to svaku noć.” (Tirmizi, Ibn Madže)

To  je  mjesec  koji  je  došao  ljudima  da  im  kaže:  “Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.” (El-E’araf, 56)

Mjesec je to koji je došao da opere prljavštinu grijeha čistom vodom pokajanja. Došao je da očisti duše i srca, da ujedini muslimane na  pravom  putu.  Došao  je  da  pruži  priliku  za pokajanje  i  vraćanje Allahu, dž.š. “Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite  nadu  u  Allahovu  milost!  Allah   će,  sigurno,  sve  grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv’.” (Ez-Zumer, 53)

Dakle,   započnimo   svoju   akciju   u   ovom   blagoslovljenom mjesecu  pokajanjem, napuštanjem svega što ne valja i izbjegavanjem svakog grijeha: “I svi  se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.” (En-Nur, 31) Gospodaru naš, oprosti nam! Gospodaru naš, sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni!

Allah, dž.š., u ovom mjesecu izliva svoju milost i ispunjava molbe: “A  kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.” (El-Bekare, 186)

Nakon što ispraznimo svoja srca od mraka strasti, moramo ih napuniti svjetlom mudrosti. Ramazan je mjesec upute i milosti… Upute i milosti koji obuhvataju nebesa i Zemlju, upute i milosti koji su poslani s Neba. Onaj ko napusti pravi put živjet će težak život i na ovom i na budućem sviietu. Kaže Uzvišeni: “A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje,  taj  će  teškim  životom  živjeti  i  na  Sudnjem  dann  ćemo  ga slijepim oživjeti. – Gospodaru moj, – reći će – zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao? – Eto zašto – reći će On: – Dokazi Naši su ti dolazili,   ali   si   ih   zaboravljao,   pa   ćeš   danas   ti   isto   tako   biti zaboravljen.” (Ta-ha, 124-126)

U ovom blagoslovljenom mjesecu Božije kuće, džamije, pune su klanjača, učača, upućivača, i onih koji traže, i onih koji žele uputu… U njemu su srca vjernika  prepuna milosti, topline i dobročinstva prema siromahu i siročetu.

Da bismo postigli takav osjećaj moramo izbjegavati lažan govor, prevare,  ogovaranje,  prenošenje  tuđih  riječi,  nedolično  odijevanje  i druženje s nevaljalim osobama. Donesimo iskrenu odluku da ćemo ove mubarek    dane    provesti    u    dobročinstvu,    da    ćemo    izbjegavati besposličarenje i gubljenje dragocjenog vremena. Učimo puno Kur’an, istigfar  (traženje oprosta), zikr (spominjanje Allaha), dove (molbe u kojima tražimo od  Uzvišenog Gospodara ono što nam je potrebno). Nastojmo da sve propisane namaze obavljamo na vrijeme vodeći računa da budemo skrušeni i svojim mislima prisutni u namazu. Nastojmo da, pored propisanih namaza, klanjamo i nafile – dobrovoljne namaze. Cilj propisivanja posta u ramazanu je postizanje bogobojaznosti i ustrajnosti na pravom putu. Uzvišeni kaže: “O vjernici, propisan vam je post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.”(El- Bekare, 183)

Ramazan je dragocjena prilika da zaslužimo Allahovu milost i oprost, da  spoznamo put sreće i spasa. Puno je omladine, a i starijih, koji ne znaju za taj put. A kako i da ga upoznaju kada se druže samo sa osobama koje imaju loš govor i loše ponašanje!? Takve osobe nemaju dodira s onima koji klanjaju, poste, čine dobra djela. Oni nisu izabrali put spasa i sreće, ali će se kajati… Ljepotu vjere može znati samo onaj ko je u vjeri, kao što ljepotu sretnog braka može znati samo onaj ko živi u takvom braku.Brate i sestro! Vratite se Allahu i pokajte se! Čuvajte namaze, obavljajte ih na vrijeme! Prvo za što ćemo biti pitani na Sudnjem danu je namaz. Namaz je stub vjere. Dođite u džamiju odazivajući se Allahu, dž.š., i Poslaniku, s.a.v.s. Koju šansu poslije ove mislimo iskoristiti? Vallahi, doći će dan kada nam kajanje neće biti od koristi, na dan smrti, a svaki dan čujemo da je neko preselio, danas jedna dženaza a sutra druga. Kaže Uzvišeni: “Kad nekom od njih smrt dođe, on uzvikne: – Gospodaru moj, povrati me, da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio! – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti , – pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.” (El-Mu’minun, 99-100) Pored  onosvjetskih,  ahiretskih  sevapa  i  nagrada,  post  ima neosporne  i  ovosvjetske,  dunjalučke  koristi.  Post  je  zdrav.  Postoje klinike koje liječe neke  kategorije bolesnika metodom uzdržavanja od hrane. Mi muslimani na ramazanski post gledamo sa šerijatskog aspekta – da  je  to  Allahova  naredba,  ibadetska  samokontrola  i  izgrađivanje osjećaja  blizine  Allaha,  dž.š.,  i  Njegovog  konstantnog  praćenja,  što čovjeka čini odgovornim da kontroliše svoje postupke i bude koristan član zajednice. U hadisu  Džibrila, a.s., na pitanje o ihsanu, Poslanik, s.a.v.s., odgovara: “Da Allaha  obožavaš  kao da Ga vidiš, pa iako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi.” Postač se  približava sferama ihsana i doista, njega ne može niko kontrolisati osim Allaha,  dž.š. Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Kada zapostiš, neka poste uši tvoje, i oči tvoje, i tvoj jezik neka posti od laži i onog što je zabranjeno, i ne uznemiravanje! Neka se na tebi ogledaju post i smirenost. Učini da ti dan posta ne bude kao dan kada se mrsiš!”
 
Ebu  Hurejre,  r.a.,  prenosi  Poslanikovo,  s.a.v.s.  ,  kazivanje: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta; post je Moj i Ja ću za njega posebnu nagradu dati. Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne riječi i neka ne viče… Ako  ga  neko  opsuje  ili  napadne,  neka  kaže:  ‘Ja  postim’…  Tako  mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedov život, zadah iz usta postača je kod Allaha vredniji od mirisa miska… Postač se sreće s dvije radosti: kada iftari  obraduje  se,  a  kad  umre  i  sretne  se  sa  svojim  Gospodarem obraduje se svom postu…” (Muslim, Ahmed, Nesai) Uzvišeni Allah obećava posebnu nagradu postačima, pripremio je za njih i posebna vrata u Džennetu po imenu Rejjan. Poslanik, s.a.v.s. kaže: “U Džennetu su  vrata Rejjan kroz koja će ući samo postači na Sudnjem dann. Reći će se: – Gdje su postači? Ustat će i samo će oni ući. Kada uđu, zatvorit će se i niko više neće ući.” Nagrada  slijedi  i  odmah  nakon  ramazana,  prema  riječima Poslanika,  s.a.v.s.: “Ko isposti ramazan s imanom, iskreno tražeći i želeći  Allahovo  zadovoljstvo  i  nagradu,  Allah, dž.š.,  će mu  oprostit prijašnje grijehe.” (Muttefekun alejhi)Allah,  dž.š.,  propisao  vam  je  ramazanski  post  kao  strogu obavezu, a  noćno klanjanje vam je sunnet. Ko ga isposti i isklanja s imanom, iskreno tražeći i želeći Allahovo zadovoljstvo i nagradu, izaći će iz ramazana čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.”

Nadam se da će ove riječi pronaći uši koje će ih čuti i budna srca koja će ih  razumjeti i prihvatiti. Gospodaru naš, učini nas dostojnim Svoje milosti i nadahni nas da slijedimo Tvoju uputu!

Ramazan  je  mjesec  rahmeta  –  Allahove  milosti,  magfireta  – Allahova  oprosta  i  oslobađanja  od  džehennemske  vatre.  Iskoristimo zato ramazanske dane!

Aljo Cikotić

akos.ba

Povezani članci

Back to top button