Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Liderstvo i menadžment > Devet zvijezda koje uspjeh znače: Zvijezda broj jedan – MOJA SUDBINA JE U MOJIM RUKAMA!

Devet zvijezda koje uspjeh znače: Zvijezda broj jedan – MOJA SUDBINA JE U MOJIM RUKAMA!

Devet zvijezda koje uspjeh znače

Uspješni ljudi na Zemlji su kao zvijezde na nebu, njih slijede oni koji uslijed tame puta ne znaju. Kad se zvijezde ugase, i oni koji znaju put skoro se izgube. Uspješni ljudi su svjetionici upute, oni su sunca života i spas cje­lokupnom čovječanstvu. Kada bi sunce prestalo sijati nastala bi pot­puna tama, a život bi iščeznuo. Kada bi se svjetionici ugasili, lađe bi izgubile pravac, a njihovi kapetani ne bi se mogli snaći. Zvijezde uspjeha slijedi svako ko želi svojim djelovanjem dopri­nijeti razvoju i boljitku čovječanstva, te na taj način sebi osigurati da ga po lijepu spominju poslije njegove smrti.

 

Zvijezda broj jedan, MOJA SUDBINA JE U MOJIM RUKAMA

“Otkucaji srca čovjeku govore,

Da život se mjeri na minute i sekunde.

Podigni nakon smrti spomen sebi,

Jer je spomen čovjeku život drugi.”

 

Nadam se da ćeš naći za sebe neko tiho i pokojno mjestu u kojem ćeš čitati ove ne ko brojne stranice koje slijede. Oslobodi svega i posveti se samo ovome što ćeš tati, posveti se samo tome što će se od ebe tražiti da učiniš. Skoncentriši se sa nom i to  potpuno iskreno.

Zamisli da si u povorci koja ispraća dženau jednog od tvojih najvoljenijih i najdražih rijatelja, zastani nad njegovih kaburom i romisli, promisli da ćeš i ti u kabur ući. luboko i dobrano promisli, zamisli da se ebi klanja dženaza. Šta bi to volio čuti da udi govore o tebi, šta bi to volio čuti da udi govore o tvojim djelima i postignu- ima. Promisli koje su to stvari koje bi ti elio promijeniti u tvome životu, i u životu rugih ljudi.

Zastani sada… pazi, budi svjestan da si ti ada živ.

 

Pokloni svojoj duši maštu

U trenutku kad zastaneš nad kaburom, u tebi utihne svaki osje­ćaj ljubomore i zavidnosti, u trenutku kada slušam plač prijatelja šio plaču zbog rastanka sa njihovim voljenima, i moje srce vehne od tuge u saosjećanju s njima, u tom trenutku sigurno znam da im mogu od koristi biti samo dobra djela i ono što su pripremili, i u tom trenutku samo razmišljam o tom velikom Danu, Danu polaganja računa pred Allahom, dž.š.

U trenutku kada ti se duša prepusti mašti, ti je povedi ka tvojoj dženazi, promisli o svome životu i o situaciji da više jednostavno nemaš priliku da bilo šta učiniš niti da bilo šta promijeniš; tek u tom trenutku možeš osjetiti da ti je sudbina u tvojim rukama, i potpuno se prepusti svojoj slobodnoj mašti i predvidi sebi smrt…

Bio jedan čovjek…potom napiši svoja djela i postignuća, napiši i ono što želiš da ostaviš iza sebe čovječanstvu, a šta to želiš da pripre­miš za sebe? Kakav ti je plan za dalju budućnost? A potom… da li mi možeš predočiti kako sebe zamišljaš za dvadeset godina?

 

Najdragocijenije minute

U trenutku kad se osamiš i kad poslušaš svoj unutrašnji glas, čut ćeš kako te pita za stanje u kojem živiš, za stanje koje priželjkuješ, pita te i šta želiš od svog života. To su pitanja koja mnogi ljudi sebi ne postavljaju. Zatim uvide kako im je vrijeme prošlo i onda kritikuju sudbinu i druge ljude za stanje u kojem se nalaze.

A koliko je samo ljudi, koji kad im dođe smrtni čas, požele da su što više truda i vremena uložili u činjenje dobra, baš kako to Kur’an kaže: “…Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.,.” (Ez-Zarijat, 56.)

Ovo je velika kur’anska istina, i sasvim sigurno život čovjeka na Zemlji može biti ispravan samo ako je spoznao da je njegova sudbina u njegovim rukama, i da robovati treba samo Allahu, dž.š.

 

Izaberi između uspjeha dvadeset i prvog stoljeća i marginalnog uspjeha:

uspjeh dvadeset i prvog stoljeća   

 

Uspješan čovjek čije su želje viši ciljevi i prosvjećivanje čovječanstva

Uspješni se rodio 1420. godine po Hidžri. Uspješno je okončao svoje studije i to sa sjajnim prosjekom. U bračne vode uplovio je s rijetko uspješnom ženom. Četrdeset godina služio je svome Ummetu. Učestvo­vao je u brojnim uspješnim projektima, itekako je iskoristio svoje prilike, razvio je svoje talente, upošljavao je ljude u uspješ­nim projektima, njegov omiljeni moto bio je vjera mi je najvažnija u životu. Živio je sedamdeset godina, godina punih uspjeha, rada i truda, odlučnosti i upornosti, dakle živio je uspješno, a kad je preselio, svi su žalili za njim. Dakle, rodio se 1420. godine po Hidžri, a na bolji svijet preselio je 1490. godine po hidžri, i uspomena na njega ostala je živjeti u srcima ljudi.

 

Prosječan čovjek čije su želje nebitne stvari i zavođenje ljudi

Marginalni uspjeh

Prosječni čovjek rodio se 1420. godine po Hidžri, bio je prosječnog uspjeha, na studiju, oženio se prosječnom ženom. Radni vijek od četrdeset godina potrošio je, a da se nema šta istaći. Učestvovao je u brojnim projekti­ma koji nisu polučili, Bog zna, kakve uspje­he, nije iskoristio svoje prilike, nije razvio niti unaprijedio svoje talente, nije sudjelo­vao s bilo kim u nečemu što je vrijedno spo­mena. Njegov omiljeni moto bio je= Nemam ja ništa od toga. Živio je sedamdeset godina bez ikakvog cilja i plana, bez ikakve odluč­nosti i upornosti, i stoga je živio na margini. Na bolji svijet preselio je potpuno obično, za njim niko nije tugovao. Ispada da se rodio 1420. godine po Hidžri i da je još za života preselio, 1440. godine po Hidžri, a sahranili su ga tek 1490. godine po Hidžri.

 

Molim te odgovori mi, koja je tvoja misija NA OVOME SVIJETU?

Ako ne poznaješ sebe, ako ne znaš šta uistinu želiš, prepustit ćeš se faznim okolnostima i drugim ljudima da oni kroje tvoj život, a ti ćeš se posvetiti nekim rutinskim stvarima koje dušu ubijaju, proći će te brojne prilike, a ti ćeš postati poput broda koji plovi bez kompasa. Tvoja misija treba počivati na:

• temeljima tvojih načela i istinskih vrijednosti;

• realiziranju tvojih općih ciljeva i zadaća u različitim životnim segmentima;

• onome najiskonskijem i najboljem iz tvoje duše, na snažnoj vezi s tvojom dušom i tvojom osobnošću;

• tvojoj sposobnosti i mogućnosti da daruješ;

• uspostavljanju sklada i mjere među tvojim obavezama i ulogama u životu;

• paljenju unutrašnje žeravice, ali ne samo da bi druge zadivio Uistinu, uspješni ljudi uvijek su pred izazovom velikih snova, dok su neuspješni ljudi uvijek pred izazovom mašte ili velikih zabluda. I kada budeš ispisivao svoju životnu misiju, živi s njom, praktično je primjenjuj malo-pomalo, neka kola tvojim venama i kapilarima, i odredi vrijeme za početak tvoje misije, kao i vrijeme za kraj tvoje misije. Svoju misiju duboko uldeši u svoje srce i razum svoj, potom je prenesi u stvarnost, eto, to je istinski duh umijeća uspjeha.

 

Odgovori na dva pitanja?

Prvo pitanje: Gdje si sada i gdje želiš biti? Da li si čitao priču spisateljice Lewis Carrol ‘Alisa u zemlji čuda.” Tamo si mogao naći da Alisa pita mačka gdje je put: “Molim te, moram li ja znati kuda moram ići? ”Mačak ju je upitao kuda namjerava ići? Ona mu je odgovorilia: “Ne znaml” Mačak je potom kazao: “Pošto je tako, idi kuda god hoćeš.” Zaista, doći do bilo kakvog mjesta ne zahtijeva, Bog zna, kakav trud i napor. Nemoj činiti nešto što nema smisla, nešto što je bezvri­jedno. Dakle, ako želiš stići do nekog određenog mjesta, prije svega moraš znati gdje se sada nalaziš? Moraš znati kamo želiš ići? Moraš znati put koji će te do tog puta dovesti? A ako ne budeš znao u koju luku si se uputio, svaki će te vjetar pomesti. Da bismo živjeli na najljepši i na najbolji mogući način, moramo, prije svega, vrlo dobro razumjeti svijet koji je oko nas, moramo činiti sve da ga promijenimo nabolje, znaj da si ti taj koji donosi odluku, a ne neko drugi za tebe.

 

Drugo pitanje: Ko odlučuje šta ćeš ti biti? To je to najteže pita­nje za mnoge ljude, i mnogi ljudi protrate svoje živote a da ne odgo­vore potpuno na ovo jako bitno pitanje.

Dobro znaj da su pred tobom dva izbora; ili ćeš ti za sebe bira­ti, ili ćeš prepustiti drugima da oni biraju za tebe: “A one koji su na pravom putu On će i dalje voditi i nadahnuće ih kako će se vatre sačuvati’ (Muhammed, 17) Ovo su ljudi koji su za sebe izabrali da hode Pravim putem, pu­tem Allaha, dž.š., a Gospodar njihov im je na tom putu pomogao. I dalje kaže: “…onome koji udjeljuje i ne griješi, i ono najljepše smatra istinitim — njemu ćemo Džennet pripremiti; a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim, i ono najljepše smatra lažnim— njemu ćemo Džehenne mpripremiti…” (El-Lejl, 5-10)

Zaista, čovjek u svojoj duši ima dva puta, a on je taj koji odlučuje i određuje bez pritisaka šta to on želi biti? A ti dobro promisli o svo­jim ulogama i zadaćama, i odredi cilj za svaku svoju ulogu, i odredi sebi uvijek pobjedničku ulogu, a nipošto ulogu žrtve, tek tada ćeš spoznati da je tvoja sudbina u tvojim rukama.

 

Sve ima dvije slike (plan i realizaciju)

Kad razmišljaš o gradnji kuće, gradi je prvo u svojoj glavi, i po­stavi sve kako treba, tako da imaš potpunu predstavu kako želiš da ti kuća izgleda. Potom te misli prvo predoči u plan pripreme, a nakon toga u plan gradnje. Dakle, sve ovo uradi prije negoli dotakneš zemlju na kojoj ćeš graditi kuću. Potom predoči sebi drugi prizor: to je real­na slika, slika koja se temelji na prvom prizoru. Na samom početku moraš imati predodžbu o tome kako će izgledati kraj. Isto tako, kada želiš podizati svoga sina i učiti ga da sam mora postepeno preuzimati odgovornost za sebe, ti taj cilj moraš imati neprestano pred sobom, i u vrijeme kad se ophodiš s njime tokom svakog pojedinačnog dana.

Ako tako postupiš, budi siguran da on neće moći ni zamisliti da po-rekne i pobriše svoje osjećaje spram odgovornosti. Stoga, ti povikni kako dolikuje dvedeset i prvom stoljeću: “Sudbina je u mojim rukama.”

 

Odlomak iz knjige: “KAKO POSTIĆI USPJEH”

Autor: Fejsal Omer Mahfuz Bašrahil

Prevodilac: hfz. Armin Vlajčić

Izdavač: Grabus, Sarajevo, 2010.

 

Svaka generacija ima svoju krizu, a naša kriza je otjelovljena u “graditeljima slave” i “graditeljima uspjeha”. S onim što ćemo nazvati “uspjehom dvadeset i prvog stoljeća” dolazi i zora jednom ummetu koji je dugu noć imao, i to u vremenu kada je dunjaluk pust od vjesnika “uspjeha”, a u isto vrijeme prepun skupina slabića i lijenčina. Ovo je putovanje projekat koji će razotkriti razne oblike “uspjeha” kojima je došlo vrijeme da budu iskorijenjeni. Ovo putovanje je projekat koji će za rezultat imati pojavu i stasavanje generacije USPJEŠNIH U DVADESET I PRVOM STOLJEĆU.

Tvrdi uvez; 223 str. Cijena: 22 KM

Narudžbe na tel: 061 757 652

 

Akos.bA

 

 
   

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top