Islamske teme

Da li je u islamu dozvoljeno kremiranje umrlih osoba?

Pitanje

Molim Vas da mi odgovorite da li je dozvoljeno kremiranje muslimanima i ukoliko nije da mi navedete argumente.

Odgovor

Kremiranje tijela umrlog muslimana je zabranjeno. To je sasvim jasno svakom muslimanu i ne treba ga posebno dokazivati. Postupanje s tijelom umrloga sastavni je dio dženaze koja spada u tzv. oblast ibadeta u kojoj je osnovni princip slijeđenje Poslanikove prakse, a ne inovacija. Dakle, u obredima važi princip zabranjenosti osim onoga što je dozvoljeno.

Nemamo dokaza dozvoljenosti kremiranja, te za taj čin ostaje važiti princip zabranjenosti. Nije nepoznato da kremiranje potiče iz hinduističke tradicije, a možda ima veze i sa vatropoklonstvom, pa je i sa te strane zabranjeno, budući da je zabranjeno oponašati druge vjerske tradicije u njihovim vjerskim obredima. Kremiranje je nespojivo s islamskom tradicijom sahranjivanja umrlih!

na pitanje odgovorio: fetva-i-emin prof dr Enes Ljevaković

rijaset.ba

Povezani članci

Back to top button