Islamske teme

Da li je moguće da proizvod sa alkoholnim ocatom bude halal?

Pitanje:

Selam!

Molim Vas da mi odgovorite da li je moguće da proizvod sa alkoholnim ocatom bude halal?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Ovo pitanje spada u domen tzv. istihale (transformacije), tj. kada neka sirovina koja je haram promijeni oblik i svojstvo i postaje halal. Primjer toga je vino koje se prirodnim putem pretvori u sirće i ono je dozvoljeno po konsenzusu uleme. Ukoliko do takve promjene dođe vještačkim putem, kao stavljanjem soli, luka, sirćeta ili određenih hemijskih supstanci, o dozvoljenosti korištenja takvog sirćeta postoji spor među islamskim pravnicima. Smatramo da je i to sirće dozvoljeno jer se iz njega otklanja svojstvo opijanja. Ovo važi i za alkoholni ocat pri čemu etanol prelazi u kiselinu koji promijeni i oblik i svojstvo, pa umjesto alkohola dobijete sirće (C2H5OH-etanol – pa alkoholnom dehidrogenazom dobija se CH3COOH – sirće). Prema ovim propisima akoholni ocat je dozvoljen za korištenje. Međutim, zbog spomenutog razilaženja među učenjacima, bolje je koristiti sirće koje nije proizvedeno na bazi alkohola.

Na pitanje odgovorio Fetva-i-emin Islamske zajednice u Bosni i Herceogovini prof dr Enes Ljevaković

islamskazajednica.ba

Povezani članci

Back to top button