Islamske teme

Da li je dozvoljena jednaka podjela nasljeđa među nasljednicima odnosno da svakome pripadne jednak dio imovine?

Pitanje:

Es-selmu alejkum. Imam pitanje vezano za nasljeđe. Znam za slučaj sestre koje pita da li je dozvoljena podjela nasljeđe između nje i njena dva brata uz pristanak svih strana uključenih u ovaj dogovor? Je li to dozvoljeno prema šerijatskim zakonima? Da vas Allah nagrad za odgovor.

Odgovor:

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Neka je hvala Uzvišenom Allahu i neka je salavat na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.v.s.

Draga sestro hvala ti na pitanju i traganju za ispravnim odgovorom.

Islam poklanja veliku pažnju propisu nasljeđivanja. Svi muslimani su obavezni da primjenjuju propise vezane za nasljeđivanje budući da su to propisi Uzvišenog Allaha. Mi, kao muslimani, moramo da shvatimo da su islamski propisi vezani za nasljeđivanje najbolji, najpouzdaniji i najpravedniji jer Uzvišeni Allah ne čini nepravde nikome kako se u Kur’anu kaže: „Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.“ (Kehf, 49)

Što se tvog pitanja tiče, nasljeđe mora biti podijeljeno shodno kur’anskom propisu. Kao muslimani obavezni smo da provodimo propise koje je propisao Uzvišeni Allah, naš Gospodar i Stvoritelj. U Kur’anu se kaže: „Allah vam naređuje da od djece vaše – muškom pripadne toliko koliko dvjema ženskima.“ (En-Nisa, 11) Poslanik s.a.v.s., kaže: „Dajite feraid (alikvotne nasljedne dijelove propisane Kur’anom) onima kojima pripada. A onda što preostane podijelite među bliskim muškim srodnicima.“ (Buharija)

Odogovarajući na ovo pitanje, dr. Mahmud Hajami, šef odsjeka za islamske studije na El-Azhar univerzitetu kaže: „Dozvoljeno je da nasljednici podijele među sobom imovinu na jednake dijelove sve dok postoji pristanak svih strana. Svaki od braće se može svojevoljno odreći dijela svoje imovine u korist sestre nakon što se ispoštuju kur’anski propisi. Samo nakon podjele imovine shodno Kur’anu braća imaju pravo da se odreknu svoje imovine u korist sestre.

A Allah najbolje zna.

Izvor: onislam.net

Za Akos.bA preveo i obradio: Mahir Kevrić

 

Povezani članci

Back to top button