Islamske teme

Četiri faze kroz koje prolaze zulumćari prije konačne kazne

Ljudi kojima je učinjeno nasilje i nepravda, najčešće očekuju da Allahova kazna brzo stigne zulumćara, odmah nakon njegovog zuluma i zlodjela.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ljudi kojima je učinjeno nasilje i nepravda, najčešće očekuju da Allahova kazna brzo stigne zulumćara, odmah nakon njegovog zuluma i zlodjela.

Međutim, Kur’an nas uči da nevjernici i zulumćari prolaze kroz četiri faze koje se moraju razumjeti da bi duša obespravljenog bila mirna i sigurna da je Allah Svemoćni i pravedni Gospodar, i da Njegova pravedna kazna neće zaobići ni jednog zulumćara.

Prva faza je davanje vremena zulumćaru, kao što se navodi u ajetu: ”Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, jaka!” (El-Kalem, 44.-45.)  U ovom ajetu Allah, dželle šanuhu, daje vremena tiraninu i zulumćaru ne bi li se pokajao zbog onoga što je učinio.

Druga faza je tzv. istidradž, postepeno vođenje do propasti, kao što se navodi u ajetu: ”A one koji Naše riječi poriču Mi ćemo malo-pomalo, a da oni neće ni znati, u propast voditi.” (El-A’raf, 182.)

To ne znači da se dunjaluk stijesni nevjerniku i zulumćaru i da mu se uskrate njegove blagodati, ne, već mu Allah otvori vrata dunjaluka i dunjalučkih blagodati sve dok ga ne zavara i obmane ono u čemu se nalazi i povjeruje da je on stvarni vlasnik svega toga. Allah mu olakša put do ugleda, vlasti i bogatstva, i okružen je užicima i ostvarenim snovima, a onda ga odjednom stigne zaslužena kazna.

Treća faza je uljepšavanje ružnih postupaka. Naime, nevjernicima, tiranima i zulumćarima šejtan uljepšava njihova loša djela i ružne postupke, kao što se navodi u ajetu: ”Šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od Pravoga puta ih odvratio, te oni ne umiju naći Pravi put.” (En-Neml, 24.)

U ovoj fazi nevjernik i zulumćar vidi svoja najružnija djela lijepim, a svoje najodvratnije osobine kao vrline. Njegova zlodjela uvijek imaju opravdanja, čak smatra da mu je bila dužnost činiti takva zlodjela radi ”uzvišenijeg” cilja.

Četvrta etapa je iznenadna Allahova kazna, kao što se navodi u ajetu: ”I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili.” (El-En’am, 44.)

Milostivi Allahu, utječemo Ti se od toga da u zulumu vidimo istinu, u zabludi ugled, u tlačenju i nepravdi pravdu, u nasilju nadmoć i vlast, i u samovolji i uzurpiranju tuđih prava pobjedu.(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button