U Fokusu

Allahova dž.š. lijepa imena – el Vehhab

Ponekad nam se u životu dešavaju određene stvari i događaji koje mi ne znamo ‘’pročitati’’. Možemo, iznenada, izgubiti sav novac koji imamo, i prva stvar koju možemo pomisliti jeste:’’ Čime sam ovo zaslužio/la? Bio/la sam dobar musliman/muslimanka, toliko sam se trudio/ la, zašto me Allah sad kažnjava?’’ Ili nam se desi nešto divno, i naše reakcija obično bude “Elhamdulilah, baš sam imao/la sreće’’. 

Naše reakcije govore mnogo o nama samima, o našem znanju i vezi sa Allahoom dž.š. Ukoliko naši najbolji prijatelji nešto učine, s obzirom da ih poznajemo, znamo  kako razumjeti njihove postupke i njihov odnos prema nama. Nažalost, ni blizu toliko ne znamo o Allahu dž.š. iako nam je On bliži od žile kucavice, i iako nas On poziva da Ga molimo Njegovim imenima. “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima’’ Kur’an, 7 : 180 

Kako Ga možemo zvati i moliti Njegovim lijepim imenima, ako ih ne poznajemo i ako ih ne razumijemo ? Ako ne razumijemo koja je je svrha u tome da nam je Allah dž.š. otkrio svojih 99 imena i lijepih svojstava ? To je uradio da bismo Ga mi upoznali, a kada Ga bolje upoznamo, ljepše ćemo Mu robovati i razumjet ćemo prirodu ovoga svijeta. Jedan učenjak je spomenuo : “Ako osoba poznaje onoga koji daje naredbe, onda je lahko slijediti te naredbe!’’ 

Tako da, ako Bog da, ova serija članka će biti fokusirana na Allahova dž.š. lijepa imena, pisana na osnovu izvora i djela od strane Šejh Ratiba An-Nabulsija, Imama El Gazalija i dr. Amr Halida. 

El Vehhab, Onaj koji stalno i mnogo poklanja 

Sjetite se kada vam je neko posljednji put poklonio nešto, kako ste se osjećali ? Osjećanje radosti, ljubavi, osjećanja da ste posebni osobi koja vam je to darovala, a ponekad i mali osjećaj stida ako mislite da niste zaslužili taj poklon. Jer, u biti, poklon se i ne daje u svrhu da bi se vratio. 

Jedno od Allahovih dž.š. lijepih imena jeste i El-Vehhab. Korijen ove riječi jeste hiba, što znači poklon. S obzirom da je Allah dž.š. El Vehhab, to znači da nam On poklanja ne samo jedanput ili dva puta, nego konstantno. U Kur’anu, Allah dž.š. kaže : ‘’Zar su u njih riznice milosti Gospodara tvoga, Silnoga i Darežljivog?’’ 38 :9 

Pa kako ćemo znati kada nam Allah dž.š. pokloni nešto ? Rizk, obskrba, naša nafakam nam je zapisana i određena, ali mi se moramo truditi i raditi za nju. Tako, ako u toku rada i našim trudom zaradimo million dolara, to je rizk, obskrba koju nam je Allah dž.š. odredio. S druge strane, hiba je jednostavno poklon, koji nije uslovljen našim trudom i radom. Kada vas nazove neko koga volite, ko vam je nedostajao, to je hiba. Kada bez planiranja, budete iznenada u mogućnosti da odete na umru, to je hiba. Kada vam Allah dž.š. pošalje divne osobe u život sa kojima postajete bolji, to je također hiba, poklon. 

Veza između poklona i ljubavi 

U tradiciji se prenosi : ‘’ O Davude, podsjeti ljude na moje blagodati prema njima, jer srca su sklona da vole one koji im čine dobro i da mrze one koji ih povrijede !’’ 

Kome vi dajete poklone ? Općenito, poklone dajete nekome na koga mislite i koga volite. Ponekad poklanjamo kako bismo privukli ljude sebi. Pa razmislite o tome, šta znači kada vam Allah dž.š. poklanja ? 

Neki od nas bi mogli pomisliti : ‘’ Ali ja sam tako daleko od Allaha, zašto bi mi On poklanjao nešto iz ljubavi prema meni ? ‘’ Neka je slavljen Allah, On je daleko od onoga kako Ga mi zamišljamo. On nam poklanja kako bismo znali da imamo Gospodara koji ne zaboravlja svoja stvorenja, pa čak i kad skrenu s puta. On nam pruža darove kao podsjetnik koji će nas približiti Njemu. 

Da li želite da budete oni koji će dobiti poklon od El Vehhaba? 

Svi smo mi primaoci mnogo poklona od strane Allaha dž.š. Od nekoliko milijardi ljudi na ovom svijetu, On nas je odabrao da budemo ummet Poslanika s.a.v.s. Ovo je, samo po sebi, poklon na kojemu nikad ne možemo dovoljno zahvaliti. Ako svako od nas razmisli o svim blagodatima u našim životima, sigurno ćemo osjećati da smo posebni Allahu dž.š. Svaki mali poklon, kao i veliku blagodat ste dobili zato jer je El -Vehhab želio da to pokloni baš vama, posebno vama. 

Ako želite biti blizu El- Vehhaba, onda se sjetite da prepoznate Njegove poklone, pa čak i ako izgledaju mali i da Mu zahvalite na tome. Allah dž.š . kaže : ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati;’’ 14 : 7

Što smo više svjesni Allahovih blagodati prema nama, moći ćemo Ga više voljeti, i priznati sebi koliko smo počašćeni time. 

Još nešto, trebali bismo koristiti Njegove poklone na Njegovom putu i u ime Njega. Niko ne voli da se njegov poklon obezvrijedi. Ako nam je Allah dž.š. podario poklon, nemojmo ga korisiti za nešto što On ne voli. Ako to radimo, onda će taj poklon biti test za koji ćemo odgovarati. 

I na kraju, i vi sami poklanjajte. Muhammed s.a.v.s. je rekao : ‘’ Dajite darove jedni drugima, jer će to povećati vašu međusobnu ljubav !’’ ( Muslim) 

Autor: Jinan Bastaki 

Izvor: SuhaibWebb.com

Za Akos.bA prevela i obradila: Anesa Gegić

Povezani članci

Back to top button