DuhovnostIslamske teme

Allah će na Sudnjem danu opraštati toliko da to ne možemo ni zamisliti

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić 

Prenosi se da je imam En-Nevevi držao predavanje svojim studentima i kada je došao do riječi Uzvišenog Allaha: ”Kaži robovima Mojim da sam Ja, zaista, Onaj Koji prašta i da sam milostiv, ali da je i kazna Moja, doista, bolna kazna!” (El-Hidžr, 49.-50.), počeo je plakati, pa su mu studenti rekli: ”Šejh, šta te je rasplakalo?”

Odgovorio je: ”Zar ne vidite ovu Allahovu milost?! On je Sebi pripisao svojstvo milosti i oprosta, rekavši: ”Ja sam Onaj Koji prašta i Koji je milostiv”, a nije Sebi pripisao svojstvo kazne, već ju je učinio svojim vlasništvom, rekavši: ”Ali je kazna Moja, doista, bolna”, a nije rekao: ”Ja sam Onaj Koji kažnjava” (أنا المعذب).

Pa sam se sjetio riječi Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, koji je rekao: ”Allah će na Sudnjem danu opraštati tolikim oprostom da to ljudsko srce (um) ne može ni zamisliti.”(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button