Ekonomija

Abeceda islamskog bankarstva: Finansiranje različitih proizvoda po narudžbi

Isporuka istisna proizvoda može biti na dogovoreni datum ili prije njega, odnosno može podrazumijevati i jednostavno omogućavanje naručiocu da uđe u posjed predmeta istisne. Ukoliko predmet istisne ne odgovara specifikacijama iz ugovora, naručilac može odbiti isporuku. Ako predmet odgovara specifikacijama, obaveza proizvođača je ispunjena.

Istisna’ – Proizvodnja po narudžbi

Istisna’ predstavlja drugu vrstu kupoprodaje gdje se robom trguje prije nego što je ista proizvedena. To, ustvari, znači da kupac robu naruči od proizvođača koji tek treba da proizvede istu. Ako proizvođač prihvati da proizvede robu za kupca od svoga materijala, nastaje istisna’ transakcija. No, veoma je važno za validnost istisna’ kupoprodaje da je cijena dogovorena uz obostrani pristanak kao i da je neophodna specifikacija robe koju treba proizvesti, u potpunosti definirana. Ugovor o istisna’u stvara moralnu obavezu proizvođača da proizvede datu robu, ali prije nego li je otpočeo sa radovima bilo koja ugovorna strana može prekinuti ugovor, o čemu je dužna obavijestiti drugu stranu. Međutim, nakon što proizvođač otpočne radove, ugovor ne može biti prekinut jednostrano. Istisna se koristi kod finansiranja kompleksnijih proizvoda po narudžbi kao što su avioni, brodovi, unikatna luksuzna dobra, zgrade itd.

Istisna se u praksi islamskih banaka koristi za: Finansiranje izgradnje nekretnina, projektno finansiranje i

Mehanizam istisna transakcije

Mehanizam istisna transakcije na primjeru izgradnje nekretnine je sljedeći: Klijent namjerava da izgradi kuću i za taj poduhvat traži finansiranje od islamske banke. Banka analizira kreditnu sposobnost klijenta i odobrava finansiranje.Banka i klijent sklapaju istisna ugovor o izgradnji kuće, pri čemu se detaljno i jasno specificira projekat, cijena, način plaćanja i isporuka. Ukoliko klijent ima određeni iznos novca on može dijelom učestvovati u finansiranju izgradnje kuće.Banka s druge strane pristupa drugom (paralelnom) istisna ugovoru, u kojem je ona naručilac a isporučilac je građevinska kompanija. Uslovi uvog ugovora su isti kao i uslovi prvog istisna ugovora, osim cijene koja u drugom ugovoru mora biti manja. Banka plaća građevinskoj kompaniji za izvođenje radova. Plaćanje je obično etapno, po fazama gradnje. Nadzorni organ nadzire izvođenje radova i osigurava da je sve u skladu sa specifikacijom. Građevinska kompanija na dogovoreni datum stavlja banci kuću na raspolaganje. Banka dalje stavlja kuću na raspolaganje klijentu. Klijent plaća banci cijenu iz prvog istisna ugovora na odgođeno plaćanje.

Nadzor i isporuka

Piše: mr. Admir Mešković

Postoji nekoliko razlika između istisna’a i selema koje smo saželi na slijedeći način: Predmet istisna’a je uvijek stvar koja zahtijeva proizvodnju, dok selem može biti sklopljen za bilo koju robu nezavisno da li je potrebna proizvodnja ili ne. Kod selema je neophodno da cijena bude u potpunosti isplaćena unaprijed, dok to nije uvjet za istisna’. Ugovor o selemu ne može biti jednostrano raskinut, dok ugovor o istisna’u može biti jednostrano raskinut prije nego proizvođač otpočne radove. Vrijeme isporuke je od suštinske važnosti kod selem kupoprodaje, dok kod istisna’ kupoprodaje nije tako važno da se datum isporuke precizno odredi.

Predmet ugovora i cijena

Primjena istisne

Razlike između selema i istisne

Za nadzor nad izvođenjem radova može biti angažovana treća kompanija koja ima ekspertizu u datom polju, kako bi se osiguralo da predmet istisne odgovara specifikacijama u ugovoru.

Za predmet istisna ugovora dovoljno je da postoje sirovina i radna snaga koja će izraditi predmet, dok to  ne može biti roba ili proizvod koji već postoji. Predmet istisna ugovora može izraditi prodavac ili neko treći, bitno je samo da predmet bude u skladu sa specifikacijama i da bude isporučen u dogovorenom roku. Cijena mora biti poznata u trenutku zaključivanja ugovora. Cijena može biti plaćena u gotovini, robi, ili čak usufruktu neke treće robe. Cijena se može isplatiti i iz usufrukta predmeta istisne. Cijena se može plaćati odjednom, u ratama prije isporuke ili na odgođeno nakon isporuke. I jedna i druga strana u ugovoru mogu uzeti različite vrste garancija za dobro izvršenje posla, avansnu garanciju itd. Može se mijenjati specifikacija predmeta istisne koji treba biti proizveden uz obostranu saglasnost na način da cijena ostane ista ili se mijenja, kako god se strane dogovore.

Piše: Admir Mešković

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button