Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Koliko mladi u BiH volontiraju?

Koliko mladi u BiH volontiraju?

Volonitranje ne obuhvata samo one standarne volonterske aktivnosti poput dijeljenja hrane, čišćenja smeća, rad sa djecom u domovima, već i mnoštvo drugih aktivnosti koje izvršavamo ne očekujući materijalnu naknadu.

Žrtvujući svoje vrijeme i trud, volonteri stiču ogromnu korist, koja je mnogo značajnija i bolja od materijalne, jer i samo znate dobro se dobrim vraća.

Volontiranje je aktivnost kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva (Član 2. Zakon o volontiranju u FBiH).

Ono obuhvata širok spektar aktivnosti koje čine ljudi različitih zanimanja i profesija.

Dva američka psihologa, Klej i Snajder, napravili su listu šest glavnih motivacionih faktora volontiranja:

 Vrijednosti – Nekim ljudima volontiranje omogućava da djeluju u skladu sa ličnim uvjerenjem o važnosti pomaganja drugima.

Razumijevanje –Volontiranje ima funkciju propitivanja i shvaćanja  kroz volontiranje se zadovoljava želja da razumiju ljude kojima pomažu, organizaciju za koju volontiraju ili same sebe.

Karijera – Nekim ljudima volontiranje omogućava da nauče nove vještine koje im mogu pomoći u pronalaženju zaposlenja ili u razvoju karijere.

Društvo – Za neke volontiranje predstavlja uspostavljanje novih društvenih kontakata i susretanje novih i zanimljivih ljudi.

Poštovanje – Volontiranje može pomoći u podizanju samopoštovanja jer se ljudi bolje osjećaju pomažući drugima.

Zaštita – Volontiranje može poslužiti pojedincima/kama da pobjegnu od negativnih osjećaja krivnje ili usamljenosti.

Ono što danas nedostaje mladim ljudima u BiH, naročito populaciji srednjoškolaca i studenata  je spremnost i želja žrvovanja svog slobodnog vremena za aktivnosti na polju općeg dobra.

Trenutno u BiH postoji veliki broj neprofitnih, nevladinih,  humanitarnih organizacija koje okupljaju volontere različitih profesija i zanimanja.

Učešće u nevladinom sektoru volonterima donosi ogromnu korist. Prije svega, uče se novim vještinama, jer se prilikom volontiranja mogu susresti sa različitim  problemima i preprekama, gdje prevazilaženjem ovakvih izazova usvajaju nova znanja i vještine značajne za razvoj njihove ličnosti.

Svakako, oni često imaju zadatak da osmišljavaju i kreiraju nove aktivnosti i radonice, što ih može učiniti kreativnijim i probuditi u njima želju za novim inovacijama i projektima. Volontiranje pruža priliku upoznavanja novih ljudi čime se volonteri opuštaju i stiču određenu dozu samopouzdanja u komuniciranju sa drugima.

Kroz stalnu interakciju s različitim ljudima i druženju s njima, volonteri postaju slobodni i hrabri u iznošenju svojih stavova i mišljenja u društvu, raspolažu sa više informacija i lakše donose zaključke o aktuelnim temama.

Sve ovo pobrojano jeste važno,ali najveća korist od volontiranja jeste prihički odmor, novi pogled na život, gdje nakon određenog vremena provedenog u volontiranju, počinjemo preispitivati svoje prioritete, shvatamo prave vrijednosti u životu i stičemo zadovoljstvo u pomaganju onih kojima je naša pomoć potrebna.

 

 

 

 

„Već pet godina aktivno učestvujem u mnogim nevladinim organizacijama ali i svim aktivnostima koje imaju za cilj stvaranje ljepšeg i sigurnijeg života u našoj zemlji. Smatram da svaki pojedinac treba da krene od sebe i da da svoj doprinos zemlji. Nepravedno je od nas da ne radimo ništa, a da zauzvrat očekujemo sve. Volonitranja po par sati sedmično uopće ne predstavljaju nikakvu obavezu, obzirom da se sve te aktivnosti uglavnom održavaju u opuštenoj atmosferi koje prije svega imaju za cilj druženja i međusobna upoznavanja…“ (Hasija Dubičić, studentica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta).

 

 

 

Naravno, pojam volontiranja ne mora nužno da se odnosi na volonitranje u nevladinom sektoru.  Volontirati se može i u bilo kojoj firmi, radeći određene aktivnosti bez novčane naknade, gdje volonteri najčešče biraju da rade one poslove koji su usko povezani sa njihovom profesijom, stvarajući, na taj način, jednu vrstu radnog iskustva i prakse, koja u današnje  vrijeme manjka na mnogim fakultetima u BiH. To je i  jedinstvena prilika da svom budućem poslodavcu pokažu svoje vještine, ali i dokažu da su svoje vrijeme tokom studija usmjerili na usavršavanje  i napredovanje, što daje bolju sliku njihove ličnosti.

Ukoliko se pokažu kao vrijedni i sposobni, njihov angažman neće ostati nezapažen pa se nerijetko desi da dobiju ponudu za posao upravo u firmi u kojoj su volotirali. Pored toga, mlade osobe koje se odluče volontirati na ovaj način imaju priliku da stupe u kontakt sa mnogim utjecajnim osobama koje bi mogle igrati značajnu ulogu u stvaranju njihove karjere.

Dakle, sve ono što je potebno, jeste izdvojiti par sati svog slobodnog vremena na aktivnosti koje će sigurno dati dobre rezultate i donijeti ogromnu korist u budućnosti.

Za akos.ba: Nejra Avdić

 

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top