Islamske teme

Da li je dozvoljen privremeni (muta) brak?

Pitanje: Es-selamu alejkum!  Molim vas da mi navedete hadis, eventualno hadise sa prenosiocima o mut’a braku. Poznat mi je stav sva četiri mezheba da je Muhammed, a.s., dozvolio pa zabranio mut’a brak, ali čitam na nekim forumima da prenosioci tih hadisa nisu pouzdani, a čitam i da šiiti smatraju da je sunnet sklapati mut’a brak, te da je Alejhisselam dozvolio takav brak, ali ga je Omer, r.a., zabranio.  Nemam u blizini nikakve literature gdje bih mogla iščitati ovu tematiku.

Odgovor: Hvala Allahu i neka je mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Hadise u kojima se spominje nedvosmislena zabrana mut’a (privremenog) braka zabilježili su Buharija i Muslim, kao i Ahmed te Ebu Davud.

Nema dileme u vezi s autentičnošću tih hadisa kod ehli-sunneta, odnosno četiri poznata ehli-sunnetska mezheba (hanefijski, malikijski, šafijski i hanbelijski) te su stoga svi spomenuti mezhebi zauzeli stav o zabranjenosti mut’a braka. Šiiti ne priznaju autentičnosti tih, kao i mnogih drugih hadisa koji se navode u Buharijinom i Muslimovom Sahihu, kao i drugim zbirkama hadisa koje koriste sunniti, odnosno ogromna većina muslimana, i zato smatraju mut’a brak dozvoljenim, osim grupacije zejdija koji smatraju takav brak zabranjenim.

Ne znam šta vam znači navođenje hadisa sa senedom, ne mislite valjda da možete osporavati hadise koji su zabilježeni u Buharijinom i Muslimovom Sahihu, osim ako i sami naginjete šiitskom učenju?! Rasprave o navedenom pitanju davno su okončane, argumenti izneseni, i ne mislimo da će bilo koja strana promijeniti svoje mišljenje. Šiitima, i svima onima koji misle kao oni, kažemo: Vama vaše, a nama naše mišljenje. Šerijat ne dozvoljava mut’a brak. Svaka dalja priča o njemu je izlišna.

Odgovorio: prof dr Enes Ljevaković, fetva-i-emin (akos.ba/rijaset.ba)

Povezani članci

Back to top button