Islamske temeU Fokusu

13 tajni do povećanja opskrbe/nafake

Traganje u životu ponekad mogu dominirati čitavim diskursom našeg postojanja, zavaravajući nas da dođemo do ispunjenja i zadovoljstva, samo kroz postizanje statusa u ovom svijetu vezanog za bogatstvo.

Radim u gradu već 15 godina i jedan od aspekata rada u jednoj od finansijskih prijestonica svijeta koji sam primjetio je uticaj koji žestoko konkurentsko okruženje ima na pojedinca, i kako mjeriti vlastiti uspjeh po poziciji i plaći. Posjedovanje više novca (ili čak ušteda onoga što imate) postaje najveći cilj koji imamo, a taj cilj se ogleda u načinu na koji se ponašamo, i šta smo spremni žrtvovati za to.

Traganje u životu ponekad mogu dominirati čitavim diskursom našeg postojanja, zavaravajući nas da dođemo do ispunjenja i zadovoljstva, samo kroz postizanje statusa u ovom svijetu vezanog za bogatstvo.

Ko blago gomila i prebrojava ga…“  (El-Humeze, 2)

Ta želja za novcem pokreće osobu da sakupi što je moguće više kapitala, čak i ako ova potraga koja se proteže kroz čitav životni vijek uzrokuje da se živi život u nezadovoljstvu.

Ljudi imaju prirodnu sklonost da se nose sa idejom u koju veruju, često zanemarujući njen legitimitet u životu, tako dugo dok to mogu opravdati za sebe. Iz tog razloga, oni koji sve rizikuju da zarade novac iscrpljujući svoju energiju i trošeći svoje slobodno vrijeme, uz napuštanje svoje porodice i zanemarujući sebe, samo kreću prema nezamislivom gubitku.

Ono što zarađujemo na ovom svijetu ne možemo postići više nego što nam je propisano, čak i ako odlučimo da radimo dodatne smjene ili više radnih mjesta, jer je to određeno mnogo ranije, tačnije kada smo bili u materici naše majke.

Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, rekao je: ”Pričao nam je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, a on je onaj koji istinu govori i kome istina dolazi: ‘Zaista se stvaranje svakog od vas skuplja u utrobi njegove majke četrdeset dana, zatim isto toliko bude aleq (ugrušak – zakvačka), zatim isto toliko bude mudga (komad mesa), zatim Allah pošalje meleka kome se naredi da zapiše četiri odredbe: njegovo djelo, opskrbu, konac života i da li će biti sretan ili nesretan. Zatim se u njega udahne duša. Uistinu, neko od vas čini djela tako da između njega i Dženneta ostane samo koliko podlaktica, a onda ga preduhitri određenje i nastavi činiti djela stanovnika Vatre, i čini djela tako da između njega i Vatre ostane samo koliko jedna podlaktica, a onda ga preduhitri odredba i nastavi činiti djela stanovnika Dženneta.”‘ (Ovo predanje bilježi Buharija, knjiga: Početak stvaranja, poglavlje: Spomen meleka, br. 3208)

Ebu Davud navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Zaista, prvo što je Allah stvorio bilo je Pero. Zatim mu je rekao: ‘Piši!’ I u tom momentu ono je zapisalo (prema Allahovom, dž.š., znanju) sve što će se desiti do Sudnjeg dana.”

Naše obrazovanje, bračni drug i djeca su samo neke od odredbi koje su tom Peru naložene da zapiše kako bi oblikovali naše buduće biografije.

Znači, odredba ne uključuje samo naš imetak, već sve ostalo što nam je dato, što nam donosi korist.

Allah Uzvišeni kaže u Kur’anu:

I na zemlji nema stvorenja, a da ga Allah ne hrani. (Hud, 6)

A na nebesima je vaša opskrba i sve što vam je obećano. [Az-Zarijat:22]

Ovdje riječ koja označava odredbu je ‘rizk’  koji se sastoji od naših dobrih dijela i unutrašnjih stanja kao što su naše emocije; trenutci dobrote i trenutci očaja.

Naš rizk je zapisan, ali treba ga otključati; ne sa ključem, već sa svijesnim stanjem shvativši da bez obzira na mjere koje ste postavili ili bezbroj sati koje možete potrošiti u cilju ostvarenja cilja, sve što dobijete je već napisano za vas Perom kojem je Gospodar zapovjedio šta će pisati.

Možete li povećati svoju opskrbu?

Ovo je fundamentalno pitanje o kojoj želim da razmislite – vaš rizk je određen. Onaj koga ljudi zanemaruju u potrazi za bogatstvom, je Onaj koji zapravo obezbeđuje za njih, pa kako možete postići bogatstvo ako On to ne želi za vas? A uzajamnost je takođe istinita, da ako On, želi nešto za vas, ko može da je zaustavi?

Postali smo narod koji stavlja naš  īmān  u jezičkom smislu u bogatstvo, kao da je to omogućilo naše vrijeme i trud.

Međutim, uprkos velikom bogatstvu vidimo toliko ljudi koji su lišeni sposobnosti da urade bilo šta smisleno sa tim novcem.

Ovo vidim posebno među mnogim profesionalcima koji su uspješni. Oni zarađuju veliki novac, ali nisu u stanju da uštede ništa i žive od mjeseca do mjeseca, kao da je njihov novac lišen bereketa.

Bereket

Sada se postavlja novo pitanje: šta je bereket i kako možete povećati bereket u vašoj opskrbi?

Allah kaže u Suri Saba:

Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje. (39 ajet)

Imam Nevevi je rekao da se ovo odnosi na bereket u imetku.

Iako možda neće biti fizičkog povećanja veličine materijala ili količine vašeg rizka, više bereketa znači sposobnost da se uradi više sa manje imetka.

13 načina da povećate svoju opskrbu

Razmotrite slijedeće osobine i postupke

  1. Tevekul – povjerenje i oslanjanje samo na Allaha

Od Omera b. El-Hattaba, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada biste se vi istinski oslanjali na Allaha, On bi vas opskrbljivao kao što opskrbljuje ptice: ujutro odlaze gladne, a predvečer se vraćaju site.“ (Tirmizi, Ibn Madže, Bejheki i Ahmed)

 2. Ibadet – obožavanje

Ebu Hurejre radijallahu anhu pripovijeda da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

“Allah kaže: sine Adamov! Neprestano me obožavajte, ja ću ispuniti vaše srce zadovoljstvom i ukloniti vaše siromaštvo, ako to ne učinite, učinit ću vaše ruke stalno okupiranim, ali neću ukloniti vaše siromaštvo.”  [Ahmed,Tirmizi, Ibn Madže)

3.Tevba – pokajanje od grijeha

“… i (Nuh je) govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašće, i rijeke će vam dati.” (Nuh, 10-12)

4. Održavanje rodbinskih veza

Ebu Hurejra radijallahu anhu pripovijeda da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Ko god bi volio da njegova opskrba bude obilna i da mu se životni vijek produži, neka održava rodbinske veze.”  [Buhari i Muslim]

5. Sadaka

Oni koji svoja imanja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.” (Al-Baqara, ajet 261)

7. Poštenje u trgovini i poslovnim transakcijama

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Dvije strane u transakciji imaju pravo (poništiti ugovor) sve dok se ne odvoje (jedna od druge). Dakle, ako su bili istiniti (jedni prema drugima), i iskreni u objašnjavanju (nedostacima predmeta), onda će biti blagoslovljeni u svojoj transakciji. Ali, ako su lagali i sakrili (nedostatke neke stvari) onda su blagoslovi njihove transakcije uništeni.”  [Muslim]

8. Hadž i umra

‛Abdullah b. Mesud radijallahu anhu pripovijeda da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Obavljajte hadž i umru u kontinuitetu jer odstranjuju siromaštvo i grijehe kao što kovački mijeh odstranjuje primjese u željezu, zlatu i srebru. Zar kod Allaha primljen hadž nema druge nagrade osim Dženneta.” (Musned Imam Ahmed, Tirmizi, Nesai)

9. Brak

Allah kaže: “Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna, i neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne!” (Nur, 32-33)

10. Djeca

Allah kaže: Ne ubijajte djecu svoju od straha od neimaštine, i njih i vas Mi hranimo, jer je ubijati njih doista veliki grijeh. (Al-Isra’,31)

11. Dova

Ummu Selema pripovijeda da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, nakon obavljenog sabah namaza: “O Allahu, molim te za korisno znanje i  dobru opskrbu  i djela koja su prihvaćena.”  [Ibn Madže]

12. Zahvalnost i slavljenje Allaha

Allah kaže: Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati;… (Ibrahim, 7.)

13. Taqwa – svjesnost, bogobojaznost

Allah kaže: “…a onome koji se Allaha boji, On će mu izlaz dati i opskrbiće ga odakle se i ne nada…’“ (Et-Talak/2-3)

Priča o Haimu al-Asamu

Da zaključimo, pročitajte priču o Hatimu al-Asamu, jednom od najpoštenijih ljudi koji su ikada postojali, koji sadrži uvjerenje o sigurnosti kod Allaha.

Iako nije imao novca ni za sebe ni za svoju djecu u njegovom odsustvu, on je želio da ode na hadž.

Kako se vrijeme hadža približavalo, njegova finansijska nesposobnost da završi hodočašće ga je uznemiravala sve dok njegova kći nije pitala zašto plače, na što je odgovorio da njegov nedostatak troškova znači da neće moći ići na hadž.

Ona je odgovorila: “Allah će ti osigurati izvore koje nikada ne možeš zamisliti!”

Rekao je: “Šta je sa vašim troškovima?”

Ona je odgovorila: “Allah će nam osigurati ono što nam treba.”

Na kraju, kćerka je uvjerila i majku da će se prehraniti u očevom odsustvu. Kako je Hatim otišao na put bez ikakvih rezervi, on je slijedio karavanu sve dok vođu karavane nije ujela škorpija i bio mu je  potreban neko da ga tretira rukjjom.

Hatim ga je liječio i  uz Allahovu pomoć, vođa karavane je bio izliječen. Za nagradu, vođa je najavio da će pokriti sve troškove i zalihe Hatima na svom putu.

Hatim je zahvalio Allahu govoreći: “O Allahu! Ovo je Tvoja odredba za mene, pokaži mi svoju odredbu za moje ukućane! “

Nekoliko dana nakon što je Hatim otišao, zalihe koje je ostavio iza sebe su potrošene i glad je počela da pogađa članove njegove porodice. Prirodno, njegova porodica je okrivila ćerku koja ih je ubjedila da dopuste ocu da ode. Međutim, bili su šokirani njenom reakcijom – ona se nasmijala!

“Zbog čega se smiješ dok gladujemo?!” – upitali su je začuđeno.

Ona je odgovorila: „Šta mislite o našem ocu? Da li je on održavalac ili potrošač Allahove opskrbe?! ”

Sigurno su odgovorili: “Potrošač Allahove opskrbe, a  Allah je Održavalac, Slava Njemu!”

Ona je rekla:  “Potrošač je otišao, Održavalac svih odredbi je uvijek tu!”

Ubrzo nakon toga, na vratima se čulo kucanje; to je bio čovjek koji je tražio vodu za halifu. Dali su mu vodu i kada je halifa pitao iz kog domaćinstva je voda kupljena, njegovi drugovi su odgovorili: “Iz Hatimove kuće”. Rekao je: “Dovedi ga meni, da mu dam dobru nagradu”. Rekli su: “On je na hadžu”.

Halifa je poslao svoj pojas, ukrašen draguljima i zlatom, na vrata Hatima i rekao: “Ovo je za Hatimovo domaćinstvo. Ko god me voli, neka čini isto što i ja. ” Svi bogati trgovci i velikani  poslušali su ovu naredbu sve dok se pojasevi nisu naslagali na njihova vrata. Jedan od bogatih trgovaca kupio je sve pojaseve po cijeni koja je ispunjavala kuću zlatom koje bi im bilo dovoljno do kraja života.

Nesumnjivo, porodica je postala ushićena, ali kćerka je počela da plače. Njena majka je pitala: “Kako si čudna moja draga kćeri! Dok si se smijala, mi smo plakali od gladi. I sada, Allah Svemogući je uklonio naše teškoće i pružio nam veliku pomoć a ti plačeš. Žašto?”

Kćerka je odgovorila: “Ovo stvorenje (halifa) koje ne može da uradi samo od sebe ni dobro ni zlo, dalo nam je ljubazan poklon koji nas je obogatio do kraja života. Kako bi bilo kada bi nam Velikodušni Stvoritelj dao svoj poklon?!”

Autor: Umer Suleman

Izvor: Islam21c.com

Prijevod i obrada: Akos.ba

Povezani članci

Back to top button