Vi ste ovdje
Home > Ekonomija > Liderstvo i menadžment > Zlatni rudnik produktivnosti

Zlatni rudnik produktivnosti

 Započeti akciju prizivanjem imena Allaha tebareke ve te’ala predstavlja blagoslov koji je Svevišnji Allah dao našem ummetu.

Prizivajte Allahovo tebareke ve te’ala ime iskreno se oslanjanjući na Njega. Na taj način ćete, uz Allahovu tebareke ve te’ala pomoć, od sebe udaljiti šejtana, čovjekovog najvećeg neprijatelja. Šejtan vrlo lahko može usaditi pogrešnu namjeru u vaše srce, promijeniti vaš način razmišljanja i oblikovati vaše misli u skladu sa njegovim zlim spletkama kako biste izgubili mnogobrojne prednosti i nagrade. Izbjegavanje grijeha predstavlja jedan od najučinkovitijih načina da ostanete fokusirani i koncentrirani na vaš zadatak.

Izgovaranje riječi “Bismillah” prije obavljanja bilo kakvog djela odmah će vas osvijestiti i pomoći vam da razmislite da li je djelo koje želite učiniti pravedno i iskreno. Ovo je iznimno učinkovita metoda kojom možete spriječiti činjenje grijeha bili oni mali ili veliki.

one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju! (28) (Kur’an, Poglavlje 13, Sura Er-Ra’d – Grom)

Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! (152) (Kur’an, Poglavlje 2, Sura El-Bekare – Krava)

Vratimo se malo na siru za trenutak – prvi ajet koji je objavljen našem dragom Poslaniku salallahu alejhi ve sellem je:

Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara, (1) (Kur’an, Poglavlje 96, Sura El-’Alek – Ugrušak)

Ovaj ajet jasno ukazuje na ogromnu važnost riječi “Bismillah” kao i cijelog principa kojeg ove riječi sadrže. Iz navedenog ajeta možemo vidjeti zašto je Allah tebareke ve te’ala izabrao riječi “u ime Gospodara tvoga” prije objave naknadnih ajeta Časnog Kur’ana. Time se izravno potvrđuje temeljni islamski princip da svako dobro djelo, misao ili namjera treba biti učinjena u ime Allaha tebareke ve te’ala i početi sa Njegovim imenom.

Navedene ajete iz Kur’ana trebamo stalno imati u mislima. Uspjeh se može postići samo kroz milost Allaha tebareke ve te’ala. Međutim, mora postojati konstantan napor sa vaše strane kako biste postigli taj nivo uspjeha.

Izgovaranjem riječi “Bismillah” mi prizivamo Allahovo tebareke ve te’ala ime, a On će, ako želi, dati bereket u onome što želimo učiniti.

Započnite svako djelo sa riječima “Bismillah”, sjetite se svog Gospodara tebareke ve te’ala i težite ka postizanju izvrsnosti. Zaštitite se od lijenosti i odugovlačenja jer su to proizvodi šejtanovog djelovanja. Zahvaljujte se puno Allahu tebareke ve te’ala kako bi vam se On smilovao i blagoslovio vas u svemu što želite učiniti. S vremenom će prizivanje Allahovog tebareke ve te’ala imena postati navika i pomoći će vam u sjećanju i veličanju Allaha tebeareke ve te’ala u svakom trenutku.

Započnite dan sa pozitivnim stanjem i sjetite se Allaha tebareke ve te’ala kako biste postali produktivniji u svemu što želite postići u životu. Samo će sjećanje na Allaha tebareke ve te’ala usaditi osjećaj straha i discipline u vaše srce. Zikr će vas učiniti skromnim na način da će samodisciplina postati važan faktor u vašem životu.

Napominjemo da se pod pojmom čina, djela ili akcije u navedenom tekstu misli na dobar čin, dobro djelo ili dobru akciju jer je loše djelo, čin ili akciju zabranjeno početi prizivanjem imena Allaha tebareke ve te’ala odnosno izgovaranjem riječi “Bismillah”.

 Autor članka: Nasmeera Firdous

 aktivanmusliman.com

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top