Vi ste ovdje
Home > Obrazovanje i odgoj > Brak i porodica > Žena kao supruga

Žena kao supruga

Žena svojom udajom ne umanjuje vrijednost svoje ličnosti. Naprotiv, ona dobiva višu čast i poštovanje. Tek kad su i muškarac i žena kompletne osobe.

 Jedan od razloga zašto Allah stvori ženu jeste i smiraj koji muškarac nalazi prilikom ženidbe. Allah je uspostavio između žene i muža ljubav i milost a one su glavne karakteristike braka: “I od Njegovih znakova je to što vam je od vas stvorio družice da se uz njih smirite, i uspostavio je među vama ljubav i milost. U tome su znakovi ljudima koji razmišljaju.” (Suretu r-Rum: 21.)

Kod samog izbora žene za bračnog druga pazi se na četiri stvari; ljepota, materijalni uslovi, porijeklo i vjera, u što spada i moralna čistoća. Te stvari, prema hadisu, udaju ženu. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je vjeri davao prednost jer ona nudi čednost nad čednostima. Vjera koju žena posjeduje u sebi, neprobojni je zaštitni zid koji čuva, kako njenog muža i djecu, tako i cijelu zajednicu.

Na to ukazuje i ovaj kur’anski ajet: “… čestite žene su za čestite muškarce, a čistiti muškarci za čistite žene…” (Suretun-Nahl: 26.)

“Reci vjernicima neka obore poglede svoje…” (Suretun-Nur: 31.)

Čestita žena neće sebi dopustiti, da i kada ulicom ide, u nekog drugog muškarca gleda. Obaranje pogleda štiti njenu čednost i poštenje. Pokušajmo još na nekim primjerima prikazati odlike žene muslimanke.

– Kada diskutuje i priča, ona ne podvikuje već govori smireno i lagano: “Ako se Allaha bojite, ne skrećite na sebe pažnju govorom svojim, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno.” (Suretul-Ahzab: 32, 33.)

Može se desiti da žena u društvu svojim pokretima i privlačnim govorom, izazove pažnju drugog muškarca i na taj način bude uzrokom srdžbe svoga muža, što može dovesti do neželjenih posljedica.

-Gornje opisana žena se ne gizda radi nekog drugog pored svoga muža, niti onda kada se sprema za izlazak iz kuće oblači odjeću koja je prozirna, izazovna i tijesna, jer ta odjeća otkriva njene čari pred drugima. Ona slijedi ove Allahove riječi: “… i ljepotu svoju kao u davna paganska doba ne pokazujte. “ (Suretul-Ahzab: 23.)

Takvim ponašanjem se privlače tuđi pogledi na ženu, a privlačenje pogleda može biti povod dešavanju nekih grijeha.

Ona je vjerna svome mužu kada je prisutan i kada je odsutan. Mjerilo njene vjenosti je jačina njenog imana. Ne pušta u kuću nikoga bez njegove dozvole niti ide bilo kuda dok od njega ne dobije pristanak. lslam je obavezao ljude da privređuju, rade i snose troškove porodice. Žena upravlja kućnim poslovima i vodi brigu o djeci, a u odsutnosti muža pazi na cjelokupnu imovinu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Zemaljski život je blago, a najveće blago ovoga svijeta je dobra žena.” (Muslim u poglavlju”Dojenje” br.2668.)

Sigurno je da ni jedan muškarac ne voli nevjernu ženu. Niko ne voli da živi sa ženom, koja kad joj čovjek izađe, drugog u kuću prima. Islam je to lijepo definisao pa je precizno odredio ko smije, a ko ne smije da se osamljuje sa ženom. Nakon svega ovoga islam ne snosi nikakvu odgovornost zbog onih koji se vrate u doba džehilijeta, pa zavode prema ženi samovolju i tiraniju, podcjenjujći je i ponižavajući. Spomenimo još neka prava koja žena može slobodno da koristi. One mogu sa muškarcem učestvovati u vjerskim obredima-džematu, mogu obavljati i razne javne poslove. U pogledu naređivanja dobra i spriječavanja zla, žena ima pravo kao i muškarac.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ona to može izvoditi poukom, savjetom ili kritikom. Ona može kritikovati više i niže rukovodioce, može ih ispraviti u njihovom radu i rukovođenju. Muslimanke u prvo vrijeme Islama su to svoje pravo koristile. Interesantan je primjer Omera radijallahu anhu, kada je pokušao da ograniči mehr koji je u njegovo vrijeme dostigao visoku cijenu. Jedna žena od prisutnih je ustala i povikala u toku njegova govora: “Allah nam je dozvolio da uzimamo mehr koliki hoćemo, a Omer hoće da nam ga ograniči”. Žena ima pravo da ide u džihad ako je potrebno. Ona je to pravo koristila boreći se za širenje islamske misli. Aktivno je učestvovala i sa muškarcem u borbi protiv širka. U pozadini je čuvala vojnu spremu i oružje, spremala hranu, nosila vodu, napajala borce, previjala rane, prenosila mrtve i ranjenike. Ensarijka Ummu Atijja veli: “Učestvovala sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u sedam vojnih pohoda, spremala hranu, previjala i liječila ranjenike.” Žena može odigrati veliku ulogu u ratu u kojem je osjetan nedostatak muških boraca. Vrijedno je možda napomenuti da ona ne bi trebala da učestvuje u direktnoj borbi ako to nije nužda. Žena ima pravo na izdržavanje, a muž je taj koji je dužan da je izdržava i nije mu dozvoljeno da troši njen imetak, osim ako mu ona to dozvoli. Ona ima pravo na vjenčani dar (mehr) sa kojim potpuno slobodno raspolaže i nije dužna da ga troši na izdržavanje porodice. Ima pravo na obrazovanje i prosvjetu, a o tome ćemo posebno govoriti. Slobodno bira bračnog druga i niko je u tome ne smije prisiljavati niti ometati.

Za sva svoja dobra djela ona će biti nagrađena jednako kao i muškarac. Potvrda tome je u Kur’anu: “Ko uradi dobro djelo, bio muškarac ili žena a vjernik je, Mi ćemo mu dati da živi lijepim životom na dunjaluku i uistinu ćemo ih nagraditi na ahiretu najboljom nagradom za ono što su radili.” (Suretun-Nahl: 97.)

Izvor: ŽENA I ISLAMSKI POGLEDI NA ŽIVOT

Autor: Senaid Zajimović

Za Akos.ba izdvojila i priredila: Elmedina Redžović

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top