Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Zbog čega je važno čisto srce?

Zbog čega je važno čisto srce?

Na Dunjaluku je čovjek samo gost, a njegov pravi dom je Ahiret. Duša je sklopila ugovor s Allahom, dž.š., priznavši da je samo On njen Gospodar i jedan jedini Bog.  U tom smislu Kur'an kaže: „…i kad je melekima Gospodar tvoj rekao: “Stvoriću čovjeka od ilovače, pa kad mu savršen oblik dam i život u nj udahnem, vi mu se poklonite!” meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili osim Iblisa; on se uzoholio i postao nevjernik.“ (Kur'an, Sad 71-74)

Meleki su sedždu učinili čovjeku ne zato što on to zaslužuje, već iz počasti koju mu je daravao Uzvišeni Allah: „Mi smo sinove Ademove doista odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogim koje smo stvorili.“ (Kur'an, Isra, 70)

Uzvišeni Allah ne gleda u tijelo i imetak čovjeka, već gleda u njegovo srce. U tom smislu je i slijedeći kur’anski ajet: “…i ne osramoti me na Dan kad će ljudi oživljeni biti, na Dan kada nikakvo blago, a ni sinovi neće od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti” (Kur'an, Eš-Šuara, 87-89).

Dakle, srce je to kome se Gospodar obraća i od njega traži iskrenost (ihlas), znanje, razumijevanje i edeb. Zato je čovjekova vrijednost proporcionalna njegovom nijjetu i težnjama njegovog srca. Svaki čovjek vrijedi onoliko koliko je čist i ispravan njegov nijjet i koliko su uzvišene njegove težnje i ciljevi.

U hadisu se kaže: “U tijelu ima jedan organ, koji kada je dobar, bude dobro cijelo tijelo, a kada je pokvaren, bude pokvareno cijelo tijelo, taj organ je srce” (Buharija i Muslim)

Dakle, srce je to koje igra glavnu ulogu i usmjerava ostale ograne koji se povode za njim.

U hadisu kojeg bilježi imam Muslim i Ibn Madže od Ebu Hurejre, r.a., Poslanik, a.s., kaže: “Uistinu Allah ne gleda u vaše likove i vaš imetak, već gleda u vaša srca i vaša djela.”

Kur'an kaže: „I neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova.“ (Kur'an, El-Enfal, 24)

Zato je Allaho Poslanik, a.s., često učio slijedeću dovu: „O Ti koji okrećeš srca na stranu koju želiš! Učvrsti moje srce u vjeri.“ (Tirmizi i Ibn Madže)

Zbog toga je temelj svakog grijeha nemar i zadovoljstvo vlastitom dušom. S druge strane, u osnovi svake pokornosti Bogu, duhovne budnosti i čednosti leži nezadovljstvo vlastitom dušom. Zato onaj ko spozna Allah, dž.š., živi spokojno u miru sa svim, dok onaj ko teži dunjaluku taj je uvijek u problemima. Uprošatava sebe onaj ko dane na dunjaluku provodi trošeći vrijeme na beskorisne stvari, a pametan je onaj ko je uvijek zauzet istraživanjem mahana vlastite duše.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, magistar religijske edukacije

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top