Biseri mudrosti

Zašto je u Kur’anu dunjaluk uspoređen sa vodom?

Kur'an Kerim je uporedio ovaj život na dunjaluku sa vodom koja napaja sva živa bića na više mjesta, pa se upitajmo zašto?

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: „Navedi im kao primjer da je život na ovome svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo.“ Al-Kahf – Pećina 45.

Kur’an Kerim je uporedio ovaj život na dunjaluku sa vodom koja napaja sva živa bića na više mjesta, pa se upitajmo zašto?

  1. Voda je u tečnom stanju i ne miruje na jednom mjestu, tako i ovaj svijet i život na njemu ne ostaje u jednom stanju.
  2. Vode teče, ode i ne zaustavlja se, tako je i život na dunjaluku prolazan.
  3. Voda je takvog svojstva da je nemoguće da ako je neko dotakne ostane suh i ne ukvasi se, tako je i sa ljudskim bićima, neminovno je da prođu kroz životna iskušenja na ovom svijetu.
  4. Voda kada je u dovoljnom omjeru ona je korisna, a ako pređe taj omjer onda postaje neminovno štetna. Isto to važi i za dobra ovog svijeta koja koristimo u normalnim okvirima, a ono u čemu prelazimo granicu počinje da nam šteti.

Za Akos.ba prevela i priredila: Merjem H. Kapo

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button