Islamske temeU Fokusu

Uživajmo u blagodatima deset najboljih dana u godini!

Počeo je mjesec Zul-hidždže, u kome su sadržani najbolji dani godine. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: „Tako mi zore, i deset noći“, Ibn Kesir smatra da se pomenutih deset noći odnosi na prvih deset dana ovoga mjeseca. Dobra djela u ovome mjesecu se višestruko nagrađuju, a u hadisu se kaže: „Ne postoje dani u kojima su dobra djela draža Allahu od dobrih djela u ovim danima“, što se odnosi na prvih deset dana Zul-hidždžeta.

Vjernici, osjećajući radost ovih dana, treba da se u njima posvete ibadetima i učestalo se prisjećaju Milostivog. Prije svega, prisjetimo se kur’anskog teksta u kome Allah Uzvišeni kaže: „Moj rob mi se ne približava nečim Meni dražim od onoga što sam mu naredio.“ Čuvajmo svoj namaz, obavljajmo ga u džematu, nadajući se Njegovom zadovoljstvu. Namaz je vid Njegovog rahmeta.

On nam daje priliku da Mu se približimo, da osjetimo Njegov blizinu, da dušu smirajem ispunimo. I zato, čuvajmo svoj namaz. On nam je vodilja do blizine Uzvišenog, on nam je utjeha, smiraj, okrilje, on nam je neizmjerno blago. Putem namaza ćemo Mu se približiti, a nije li to cilj i želja svakog iskrenog roba.

Dobrovoljni post je ibadet koji ima posebnu vrijednost te je sunnet postiti prvih deset dana ovog mjeseca, posebno na najbolji dan u godini, na dan Arefata. Prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao: „Dan u kome je oprošteno Ademu jeste prvi da zul-hidždžeta, ko bude postio taj dan bit će mu oprošteni grijesi.

Drugog dana Allah je primio dovu Junusa, a.s., i izbavio ga iz utrobe kita, pa ko bude postio taj dan kao da je činio ibadet cijelu godiu. Treći dan zul-hidždžeta je dan u kome je primljena dova Zekerijja, a.s., i ko bude postio taj dan bit će mu primljena dova.

Četvrti dan je dan u kome se rodio Isa, a.s., i ko ga provede posteći, Allah će od njega ukloniti svaki očaj, siromaštvo i na Sudnjem danu će biti sa onim koje je Allah obradovao.

Peti dan je dan u kome se rodio Musa, a.s, i ko ga provede posteći biće spašen od licemjerstva i kazne u Kaburu.

Šesti dan je da u kome je Allah, dž.š., podario svom Poslaniku svaki hajr, i ko ga provede posteći  Allah će se smilovati na njega i spasit će ga svake kazne poslije njega.

Sedmi dan je dan u kome se zatvaraju vrata Džehennema i ne otvaraju se sve dok ne prođe 10 dana Zul-hidždžeta, pa ko bude postio taj dan Allah će zatvoriti mu trideset vrata svake poteškoće i otvoriće mu vrata olakšice.

Osmi dan je dan koji se zove Jevu-tervijje, ko ga bude postio biće mu data velika nagrada.

Deveti dan je dn koji se zove Jevmu Arefe, ko ga bude postio biće mu to keffaret za prošlu godiu  i nastupajuću godinu. To je Dan u kome je objavljeno: „Danas sam vam vjeru vašu usavršio, i blagodat Svoju prema vama upotpunio, i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.“

Deseti dan je Jevmul-Adha, pa ko zakolje u njemu kurban, s prvom kapi krvlju koja potekne brišu se grijeis njemu i njegovoj porodici. A ko nahrani vjernika ili udijeli sadaku u tom danu Alah će ga proživjeti na Sudnjem danu bezbijednog, sigurnog i biće mu mizan.“

Allah Uzvišeni nam je ukazao Svoju milost i preko Poslanika nam poslao neprocjenjivi dar, poslao nam je iskrenog prijatelja, prijatelja za sva vremena, prijatelja koji nas neće odvesti na stranputicu nego će nas čvrsto voditi i bodriti na putu prema Vječnoj kući. U odabranim danima, družimo se s Kur’anom, učenje Kur’ana u ovim danima je jedan od deset sevapa, i upućujmo dovu Gospodaru da nas uputi na pravi put, smiluje nam se i omili našim srcima Njegov govor – Kur’an.

Dova je srž ibadeta, a čovjek svoje dove iznosi pred Onim koji iz obilja Svoje milosti pruža pomoć, radost i nagradu. U hadisu se kaže: „Gospodar je, uistinu, stidljiv i pemenit, zastidi se Svoga roba kad mu podgine ruke da ih vrati prazne.“ Poslanik, a.s., je rekao da je nabolja dova na dan Arefata. U ovim danim je potrebno činiti istigfar, želeći postići veliku bogobojaznost. Činimo mnogo sedždu, a Poslanik, a.s., je rekao: „Čini puno sedždu jer nećeš učiniti ni jednu sedždu Allahu, a da te On neće uzdići na veću deredžu i izbrisati jedan grijeh.“

Iskoristimo ove dane, provedimo ih u ibadetu, jer su i oni blagodat koju nam je Milostivi podario i ponudio. Gospodaru, primi od nas, jer Ti sve čuješ i znaš!

Za Akos.ba: Rabija Arifović

Povezani članci

Back to top button