Islamske teme

Uskraćivanje nasljedstva problematičnom amidži

Pitanje:

Es-selamu alejkum. Moj otac je nedavno preselio ostavljajući iza sebe suprugu i tri kćerke. Budući da nemamo brata, najveći dio nasljedstva će pripasti našem amidži koji nas je oduvijek uznemiravao i ružno postupao prema nama. Nije pošteno da moja majka i mi dobijemo manji dio nasljeđa budući da nemamo nikakav izvor prihoda i znamo da nam amidža neće pomagati. Da vas Allah nagradi za odgovor.

Odgovor:

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Neka je hvala Uzvišenom Allahu i neka je salavat na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.v.s.

Draga sestro hvala ti na pitanju i traganju za ispravnim odgovorom.

Prije svega treba istaći da se dobar musliman odnosi prema svima shodno šerijatskim propisima, bez obzira bili oni dobri ili loši ljudi. Također, to što je neko loš prema nama ne uskračuje mu njegova prava, posebno prava ekonomske priprode. 

Shodno rečenome, vi nemate prava uskraiti nasljeđe vašem amidži ili čak umanjiti njegov dio. 

Odgovarajući na ovo pitanje dr. Monzer Kahf, ekonomista i finansijski konsultant kaže: žao mi je, ali moram vam reći da ste napravili grešku, vjerovatno iz razloga što niste dovoljno poznavali šerijtski propis nasljeđivanja. 

Prvo, islamski propis nasljeđivanja je obavezan za sve muslimane u svim okolnostima bazirano na 11, 12, 13, 14 ajetu sure En-Nisa, posebno se fokusirajući na završetke ajeta. 

Drugo, većina imovine će da pripadne vama. Kćerima 2/3, supruzi 1/8 a vašem amidži pripada tek 5/24 što je manje od dijela koji pripada svakoj od vas pojedinačno. 

Također, niste spomenuli da li je vaš otac imao sestara ili žive roditelje, jer ako ovi nasljednici postoje onda amidža ne nasljeđuje. Ako imaš još amidža i tetki svi oni zajedno učestvuju u nasljeđivanju tog dijela imovine. 

Dodatna olakšica je ako živite u islamskoj državi gdje se primjenjuje šerijat, zakon obavezuje vašeg amidžu da se brine o vama i vašim potrebama.

A Allah najbolje zna.

Izvor: onislam.net

Za Akos.bA preveo Mahir Kevrić

Povezani članci

Back to top button