Islamske teme

Uključivanje legitimnog nasljednika u oporuku

Pitanje:

Es-selamu alejkum. Je li dozvoljeno da muslian ostavi oporuku svojim legitimnim nasljednicima, supruzi ili djeci kako bi mogli da uživaju određene povlastice kao što je penzija? Čula sam da je ostavljanje oporuke legitimnim nasljednicima zabranjeno u islamu, ali postoji kur’anski ajet (Bekara, 180) koji govori suprotno. Razlog ovog pitanja je situacija u kojoj žena koja je cijeli svoj život posvetila porodici i interesima porodice ima pravo da prima mjesečnu naknadu nakon muževe smrti kako bi mogla da uzdržava sebe i svoju djecu. Molim vas da mi ovo pojasnite. Da vas Allah nagradi.

Odgovor:

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Neka je hvala Uzvišenom Allahu i neka je salavat na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.v.s.

Dragi brate hvala ti na pitanju i traganju za ispravnim odgovorom.

Odgovarajući na ovo pitanje, uvaženi islamski alim Jusuf el-Kardavi kaže: Uzvišeni Allah kaže: „Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Allah boje, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima.“ (Bekara, 180) Spomenuti ajet je kasnije derogiran dijelom ajeta „…pošto se izvrši oporuka koju su ostavile, ili podmiri dug.“ (En-Nisa, 12)

Nakon objave ovog ajeta Poslanik s.a.v.s., je rekao: „Ovim ajetom Uzvišeni Allah je regulisao pravo svakog nasljednika tako da nasljednici ne mogu biti uključeni u oporuku.“ Međutim, Poslanik s.a.v.s., je dozvolio jednom ashabu Sa’d b. Ebi Vekasu da oporuči dio imovine svojoj porodici, ali da to ne prelazi jednu trećinu.

Oporučivanje imovine nasljednicima je regulisano sljedećim pravilima:

1. Ne smije biti više od 1/3

2. Ne smije biti namjeno onima za koje je Uzvišeni Allah odredio dio u Kur’anu

Ako se desi da čovjek oporuči određeni dio imovine svome nasljedniku ta poruka će da se izvrši ukoliko se drugi nasljednici ne protive tome. Ovo je stav oko koga se slaže većina ulema. Ako se iko od nasljednika protivi oporuka će se izvršiti ne ulazeći u pravo nasljednika koji je protiv izvršenja oporuke.
Što se tiče osiguravanja određene sume novca za izdržavanje supruge nakon smrti nema zapreke u tome sve dok se ne ulazi u prava drugih.

A Allah najbolje zna.

Izvor: onislam.net

Za Akos.bA preveo i obradio: Mahir Kevrić

 

Povezani članci

Back to top button