Književni kutak

U srijedu promocija knjige “Bog je lijep – estetski doživljaj Kur’ana”

Izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini El-Kalem u srijedu, 12. juna s početkom u 15.00 sati, organizira promociju knjige "Bog je lijep - estetski doživljaj Kur'ana" autora Navida Kermanija.

Promocija će biti održana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, a promotori će biti prof. dr. Dževad Hodžić, prof. dr. Sulejman Bosto, akademik Enes Karić, dr. Hilmo Neimarlija, doc. dr. Samedin Kadić, MA Merjem Hodžić Jusić.

Moderator će biti Haris Dubravac. 

Kermanijeva studija “Bog je lijep – estetski doživljaj Kur’ana”, utemeljena na raskošnim uvidima u normativnu i interpretativnu povijest muslimanske recepcije “čuda Kur’ana” (i‘ǧāz), kao i na uvidima u zapadna filozofska, teološka i književno-teorijska, klasična i moderna, tematiziranja pitanja vezanih za estetiku religijskog/svetog/književnog teksta, bavi se zapravo značenjem koje ono estetsko ima u muslimanskom (religijskom) odnosu prema Kur’anu.

Polazeći od onog što je zajedničko religiji i umjetnosti, Objavi i poeziji, od zajedničkog porijekla i naravi religijskog i estetskog iskustva, autor estetsku dimenziju Kur’ana razmatra u referentnim kategorijama i terminima klasične muslimanske hermeneutike a pomoću komparativnih kriterija primjenjivih na tekst svakog svetog i umjetničkog teksta/djela.

Sagledavajući odnos muslimana prema Kur’anu, Kermani u svom djelu posrednim putem, ali, utoliko vjerodostojnije, ukazuje na onu dimenziju kur’anske objave koja se, u modernim i savremenim ideologijskim, muslimanskim i zapadnim/orijentalističkim razumijevanjima, uslijed svjetsko-povijesnog zaborava svetog (ġafla) dubinski zanemaruje: Kur’an je Riječ koja se govori, koja se sluša a ne čita, u kojoj se radikalno prelazi preko granica ovoga svijeta, u kojoj se dospijeva u odnos s Drugim. Kur’an je Riječ u kojoj se Bog objavljuje u Svojoj ljepoti. (Preporod.info)

akos.ba

Povezani članci