Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "dova" (Page 19)

Tajne i koristi dove: Dove meleka i vjerovjesnika

Treće poglavlje DOVE MELEKA l VJEROVJESNIKA Prije nego progovorimo o dovama našeg posla­nika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ka­zat ćemo nešto o dovama meleka i ranijih posla­nika i vjerovjesnika, a. s. Možda će neko upitati: ”Zar postoje dove meleka?” Da, naravno da postoje. Meleki

Tajne i koristi dove: Čovjekova slabost i dova

DOVA l ČOVJEKOVA SLABOST Među kur’anskim dovama nalazimo dove u kojima se traži ono što čovjek lično nikada ne može postići i ostvariti, kao što je dova u kojoj se moli za oprost grijeha na završetku sure El-Bekare: ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u nje­govu korist

Vrijeme dove: Dova je srž ibadeta

DOVOM SE POSTIŽE DOBRO ILI SE, ZBOG NEZNANJA, TRAŽI ŠTETNO l BESKORISNO Čovjeku je ostavljeno na volju da traži bilo šta, ako u tome vidi dobro za sebe, ali on mora obratiti pa­žnju i na neuslišavanje dove, smatrajući odbijanje dove dobrim za sebe i korisnim, prepuštajući Uzvi­šenom

Poezija: Dova

                                            Kad naiđeš na probleme                                             Koji

Top