Islamske teme

Srca prazna od imana teško se oslobađaju sujete i želje za popularnošću i ugledom

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šejh Muhamed el-Gazali, rekao je: ”Uvjerio sam se da se sujeta i njene zle posljedice, kao i samoobmana, samoljublje i želja za popularnošću, imetkom, vlašću i ugledom, ne mogu smanjiti osim živom i iskrenom vjerom, te snažnom vezanošću za ono što je kod Allaha, dželle šanuhu.

Vidio sam onoga koji se osili kad dođe na vlast, i onoga ko vara druge ljude kad mu se ukaže prilika (prilikom poslovanja sa njima), i onoga ko se uzoholi čim se neovisnim osjeti, i onoga ko sramoti svoju porodicu i svoj narod, ako mu se utre put.

Razmišljao sam o motivima i razlozima za sve ovo, i nisam našao nikakav drugi razlog osim praznine ljudskog srca od Allaha i nedostatka osjećaja Njegove uzvišenosti i sveznanja.

akos.ba

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button