U Fokusu

Različita mišljenja ashaba po pitanju noći Lejletul Kadra

Nisu ashabi bili jednoglasni po pitanju vremena nastupanja Noći Kadra. Svako se držao onog što je čuo direktno ili indirektno od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Jasno je i pozato da su neki od njih imali čak i više stavova od kojih su neke više prefirirali od ostalih. Tako su se ponašali u po ovom, ali i po drugim pitanjima.

Iznosimo ukratko naistaknutije stavove onih najpoznatijih ashaba do čijih stavova smo došli tokom pripreme naše knjge o Lejletu-l-Kadru.

Zejd b. Erkam :

Taberani u svome djelu El-mu’džem-l-kebir, bilježi od Zejda b. Erkama, r.a., da je rekao: «Nemam ni sumnje niti dileme da je sedamnaesta noć ramazana, noć u kojoj je objavljen Kur’an.»

Ubejj b. Kab

Prenosi se da je Zirr ibn Hubejs rekao: – Išao sam pitati Ubejja ibn Kaba, r.a., (o noći Kadr) pa sam rekao: – Tvoj brat Ibn Mesud kaže da onaj ko cijelu godinu provede u ibadetu pogodit će Noć Kadr! – Allah mu se smilovao! – reče on – Znao je on, svakako, da je ona u ramazanu, da je u zadnjoj trećini, tačnije dvadeset i sedmu noć ramazana i da drugačije ne može biti, ali nije htio da se Ijudi ograniče samo na nju (u svom ibadetu)!

Ebu Bekr

Tirmizi, svojim lancem prenosilaca, bilježi: Spomenuta je kod Ebu Bekreta, noć Lejletul-kadr, pa je kazao: Ja je neću tražiti na osnovu onoga što sam čuo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, osim u posljednjih deset dana (ramazana), jer sam ga čuo kada veli: Tražite je u dvadeset i prvoj, ili dvadeset i trecoj, ili dvadeset i petoj, ili dvadeset i sedmoj, ili u posljednjoj noći (ramazana). On veli: Ebu Bekre bi prvih dvadeset dana ramazana klanjao isto kao i svakog dana tokom godine, a kada bi nastupilo posljednjih deset dana, pojačao bi ibadet. Ebu Isa kaže: Ovaj hadis je hasenun-sahihun.

Abdullah b. Unejs 

Abdullah b. Unejs je govorio da je to 23. noć.
Taberani bilježi od Abdullaha ibn Unejsa, radijellahu anhu, da je pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o Lejletu-l-Kadru pa mu je rekao: «O Allahov Poslaniče, ja imam posjed u kojemu provodim vrijeme, i tamo klanjam, hvala Allahu, pa mi reci kada je Lejletu-l-Kadr da dođem u ovaj mesdžid. Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dođi u 23. noći.”

Njegov sin je upitan:- Kako je onda postupao tvoj otac? (nakon što mu je to Poslanik, salallahu alejhi ve sellem saopćio) On reče:-On bi dolazio u mesdžid kada bi klanjao ikindiju i ne bi izlazio ni zbog čega sve dok ne bi klanjao sabah. Nakon sabaha bi uzeo svoju jahalicu ispred mesdžida i išao bi ponovo u svoju njivu.»

Piše: Zehrudin ef. Junuzović, imam džemata Firdeus Offenbach a.M

Akos.bA
 

Povezani članci