Uncategorized

Promocija i prikupljanje sredstava za finalno opremanje Centra za majke i djecu

Udruženje majki “Brižne ruke” počelo je sa renoviranjem poslovnog prostora u ulici Mula Mustafe Bašeskije, koji će biti namjenjen majkama i djeci u svrhu organizovanja raznih predavanja iz oblasti zdravlja i odgoja djece, te organizovanja edukativno-kreativnih radionica za djecu predškolskog uzrasta. Udruženje će tokom petka i subote 17. i 18. juna ispred Katedrale, prodavati čestitke koje su majke i članovi radili sa djecom. Zainteresirani roditelji će imati priliku da rezerviraju termin radionica za dijete po nižoj cijeni.

Prije svega želimo dati priliku djeci čiji su roditelji na evidenciji za zapošljavanje i koja nemaju mogućnost upisa u predškolske ustanove. Za njih će biti organizovani redovni termini edukativno – kreativnih radionica. Sve aktivnosti se baziraju na islamskim principima i univerzalnim vrijednostima te imaju za cilj doprinijeti socijalizaciji djece, razvijanju osjećaja za druge te razvijanju čitavog niza korisnih znanja, vještina i navika što će obogatiti razvoj jedinstvenog, duševnog, duhovnog i djelatnog ljudskog bića.

Projekat “Igramo se, učimo i odrastamo zajedno” kojeg Udruženje realizira već godinu dana, uključuje edukativno-kreativne radionice, malu školu sporta i klub knjige, te razne rekreativne posjete i izlete za naše najmlađe.

Udruženje se samofinansira od članarina koji su jedini i osnovni prihod. Od toga se kupuje neophodan materijal za radionice i druge aktivnosti sa djecom. Iz tog razloga, molimo sve one koji su u mogućnosti da posjete naš štand i odazovu se humanitarnoj akciji.

Za sve dodatne informacije posjetite našu stranicu Udruženje majki “Brižne ruke”  

Povezani članci

Back to top button