Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Primjeri naučne nadnaravnosti u Kur’anu

Primjeri naučne nadnaravnosti u Kur’anu

U Kur’anu postoje precizne potvrde nekih naučnih činjenica koje su u njemu spomenute prije nego što su otkrivene i potvrđene. Sve te kur’anske činjenice ne smiju biti proturječne ni jednoj savremenoj naučnoj činjenici koju otkrije savremena nauka, jer su i Objava i nauka dva božija izvora spoznaje.

Sam Kur’an je ukazao na svoju naučnu nadnaravnost u sljedećem ajetu: „Mi ćemo im pružiti dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samima, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina.“ (Fussilet, 53)

Primjeri naučne nadnaravnosti Kur’ana

1.Savremene teorije vele da je Zemlja bila dio sunčeve galaksije i da se nakon toga odvojila, postala hladna i pogodna za stanovanje. Kao potvrdu za ovo navode postojanje vulkana i njihovih užarenih lavina.

Ova teorija se slaže sa onim što se navodi u sljedećem ajetu: „Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo.“ (El-Enbija, 30)

2.Savremena astronomija tvrdi da je svemir nastao od plina čiji su atomi bili pravilno raspoređeni, nakon čega su se počele dešavati različite reakcije.

Slično tome Kur’an spominje u sljedećem ajetu:

„Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: ‘Pojavite se milom ili silom!’ – ‘Pojavljujemo se drage volje!’ – odgovorili su.“ (Fussilet, 11)

3.Cijepanje atoma. Sve do 19. stoljeća se vjerovalo da je atom najmanja čestica i da se ne može dalje dijeliti. Međutim, u novije doba naučnici su uspjeli razbiti atom na još manje čestice; protone, neurone i elektrone. Pomoću ovog otkrića uspjelo se pravljenje atomske bombe.

Allah, dž., je u Kur’anu rekao: „Gospodaru tvome nije ništa skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj.“ (Junus, 61)

4.Smanjenje kiseonika. Od otkrića aviona piloti su zapazili da se kiseonik smanjuje povećanjem visine. Što se čovjek više podiže u visinu, osjeća veću tjeskobu u prsima i sve teže diše. Zato stujardese upozaravaju putnike da upotrijebe bocu sa kisikom kada im ponestane kiseonika pri ateriranju aviona iznad određene visine.

Kur’an je ukazao na ovu činjenicu prije 15. stoljeća: „Onoga koga Allah želi da uputi – On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti – on prsa njegova stegne i umornim učini kao kada čini napor da na nebo uzleti.“ (El-En’am, 125)

5.Utvrđeno je da je fetus u majčinoj utrobi obavijen sa tri omotača koja se ne vide golim okom, nego preciznim mikroskopom. To je nauka otkrila u skoroj prošlosti.

Allah, dž.š., je na to ukazao u Kur’anu: „On vas stvara u utrobama majki vaših dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine.“ (Ez-Zumer, 6)

Iz knjige „Osnovi tefsira – uvod u nauku o Kur’anu“ autora prof. dr. Sulejmana Topoljaka.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top