Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Poslanikove mudžize: Njegove su ruke bile mubarek, pa blago onima koji su to osjetili i vidjeli

Poslanikove mudžize: Njegove su ruke bile mubarek, pa blago onima koji su to osjetili i vidjeli

U pitanju su ruke našeg Poslanika i Miljenika, Muhameda, s.a.v.s. Svojim rukama šta bi god uradio, dodirnuo, pomilovao, učinio bi to blagoslovljenim, čistim, zdravim, lijepim i naprednim, bez obzira o čemu se radilo, da li o čovjeku, hrani, vodi, životinji. Osim lijepih postupaka, dosta nadnaravnih djela ili čuda (mu'džiza), desilo se posredstvom Poslanikovih, s.a.v.s., ruku. Ovom prilikom, spomenut ćemo neke od njih:

1) Saib ibn Jezid, r.a., za vrijeme Poslanika, s.a.v.s., bio je dječak. Ostarivši, imao je preko 90 godina. Saib ibn Jezid, r.a., je imao skroz bijelu bradu, bijele obrve te bijelu kosu. Sluga koji je radio kod njega, jednom mu reče:“Saibe, tako mi Allaha, kod tebe vidim nešto čudno a sve mi nezgodno da pitam. Vidim da ti je brada bijela, obrve i kosa, ali ti je prednji dio kose crn a zadnji bijel, kako to“? Saib se nasmija i reče:“Kad sam bio dječak, igrao sam se sa djecom. Dok smo se igrali, došao je Poslanik, s.a.v.s., i upitao:“Ko si ti“? Pa sam mu rekao:“Ja sam Saib.“ A onda je on STAVIO SVOJU RUKU na moju glavu i rekao:“Allah neka ti podari svaki bereket.“ I od tada, taj dio glave, kosa na njemu nikad nije posijedila niti obijelila. (Esedu-l-gabe, 1/417, El-Isabe fi mea'rifeti ashabe,2/234)

2) Prenosi Ummi Ma’bed da je Allahov poslanik, s.a.v.s, prolazeci sa svojim drugovima pored nje (dok je cuvala stado) zatražio da kupi mlijeka ili mesa. Ona, medutim, nije ništa imala. Vidjevši jednu ovcu koja je zbog iznemoglosti izostala iza šatora, upita da li ta ovca ima mlijeka. Ona mu odgovori da je ona još slabija od ostalih. “A dozvoljavaš li da je ja pomuzem?”, upita Allahov poslanik, s.a.v.s. “Da, rece ona, ako misliš da ima mlijeka”. 

On onda uze ovcu i sveza je, a zatim je POMILOVA PO VIMENU i ona poce preživati. Potom zatraži vecu posudu i poce musti ovcu sve dok nije napunio posudu. Onda je pruži svojim drugovima i svi su pili dok se nisu zasitili. Na kraju i on uze posudu i napi se. Zatim je ponovo namuzao mlijeka, napunio posudu i otišao sa svojim društvom.
Nakon toga dode moj muž, pa kad vidje mlijeko, upita: “Šta je ovo Ummi Ma’bed, odakle ti ova muža kad su ovce sjajne, a mlijeka nismo imali kod kuce.” “Bogami, rekoh, prode ovuda neki dobri covjek… na pitanje da mu ga opišem, ja mu ga opisah…” (El-Bidaje ve Nihaje, 3/209, Hakim u El-Mustedraku, 3/10)

3) Prenosi se da je Enes ibn Malik, r. a., ka¬zao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, za vrijeme ikindije namaza dok su ljudi, tra¬žili vodu za abdest, ali nisu mogli da je nađu. Poslanik naredi da mu donesu nešto malo vode i bi donesena po¬suda sa vodom za abdest, pa on, sailallahu ‘alejhi ve sellem, STAVI RUKU u posudu i naredi ljudima da se abdeste iz nje. Vidio sam kako voda šiklja između NJEGOVIH PRSTIJU , pa su ljudi uzimali abdest dok nisu svi uzeli.” (Sahihu-l-Buhari)

4) Ukaša ibn Mihsan ibn Harsan el-Esedi, r.a, krenuo je u borbu protiv mušrika na Bedru. Sjekao je neprijatelje dok mu se sablja nije slomila. Okrenuo se onda Allahovom poslaniku, s.a.v.s, da mu doda drugu sablju. Poslanik, s.a.v.s, mu tada SVOJOM RUKOM DOBACI drveni kolac i rece: “Bori se s ovim, Ukkašu!” Kad je Ukkaš uzeo kolac i zamahnuo njime on se pretvorio u dugu, sjajnu i oštru sablju kojom se Ukkaš borio dok Allah nije dao pobjedu muslimanima. S tom sabljom Ukkaš, r.a, borio se uz Poslanika, s.a.v.s, u mnogim bitkama, dok kao šehid nije poginuo u bici protiv odmetnutih arapskih plemena za vrijeme halife Ebu Bekra, r.a. (Siretu ibn Hišam, 638)

5) Neki je mladić došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: “Allahov Poslaniče, dozvoli mi da učinim blud.” Ljudi su nasrnuli na njega i otjerali ga. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Približi se.” On mu se malo primakao, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Sjedi!” On sjede, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ga: “Da li bi ti volio da to neko učini sa tvojom majkom?” “Ne, tako mi Allaha! Allah mi dao da se za tebe žrtvujem!”, odgovori on. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Tako ni drugi ljudi ne bi željeli da se to čini sa njihovim majkama.” “Da li bi to volio svojoj kćerki?”, upita ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. “Ne, tako mi Allaha! Allah mi dao da se za tebe žrtvujem!”, reče. “Tako ni drugi ljudi ne bi željeli da se to čini sa njihovim kćerkama”, reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 

“Da li bi to volio svojoj sestri?”, upita ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. “Ne, tako mi Allaha! Allah mi dao da se za tebe žrtvujem!”, odgovori ovaj čovjek. “Tako ni drugi ljudi ne bi željeli da se to čini sa njihovim sestrama”, reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dalje ga upita: “Da li bi to volio svojoj tetki po ocu?” “Ne, tako mi Allaha! Allah mi dao da se za tebe žrtvujem!”, odgovori. “Tako ni drugi ljudi ne bi željeli da se to čini sa njihovim tetkama”, reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. “Da li bi to volio svojoj tetki po majci?”, upita ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. “Ne, tako mi Allaha! Allah mi dao da se za tebe žrtvujem!”, odgovori ovaj mladić. “Tako ni drugi ljudi ne bi željeli da se to čini sa njihovim tetkama”, reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, SVOJU RUKU STAVIO na prsa ovog mladića i zamolio Allaha: “Allahu moj, oprosti mu njegov grijeh, očisti mu srce i sačuvaj ga od bluda!” Nakon toga, mladić se nikada više nije ni osvrtao na zinaluk. (Musned Imama Ahmeda, Bejheki u Sunenun el-Kubra)

6) Ubejj b. Ka‘b je rekao: “Dva čovjeka su ušla u džamiju i klanjala, a svaki od njih je učio Kur’an kiraetom koji sam ja osporavao. Obavijestio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome, pa im je naredio da pred njim uče. Obojica su učili i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obojici je odobrio njihovo učenje. Ja sam to u svojoj duši snažno poricao, što mi se nije desilo ni u džahilijjetu.” Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio šta je obuzelo Ubejja, stavio je SVOJU RUKU na njegova prsa. O tome Ubejj kaže: “Ja sam se sav preznojio i kao da sam, iz strahopoštovanja, gledao Allaha Uzvišenog.” (Sahihu-l-Muslim)

7) Abdullah b. Mes‘ud, radijallahu anhu, je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poučavao me je šta se uči na tešehhudu (sjedenju) – a moju je RUKU DRŽAO SVOJIM RUKAMA – kao što me je poučavao nekoj suri iz Kur’ana.” (Sahihu-l-Muslim)

8) Saib ibn Jezid r.a. pripovijeda: “Tetka me je odvela Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i rekla mu: – Allahov Poslaniče, moj sestrić je bolestan! Allahov Poslanik me RUKOM POMILOVA PO GLAVI zamoli Allaha da me blagoslovi, a zatim uze abdest. Ja sam se napio vode kojom je uzeo abdest, stao iza njega i počeo gledati u poslanički pečat među plećima, koji bijaše kao jaje prepelice.” (Tirmizi)

Za Akos.bA piše: Saudin Cokoja

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top