Vi ste ovdje
Home > Naše aktivnosti > Ostale aktivnosti > Održana Skupština AKOS-a: Izabran novi predsjednik Asocijacije

Održana Skupština AKOS-a: Izabran novi predsjednik Asocijacije

U nedjelju 8. oktobra 2017. godine u Sarajevu je održana sjednica Skupštine Asocijacije za kulturu, obrazovanje i sport – AKOS.

Sjednici je prisustvovalo 72 člana i članica AKOS-a.

Na početku sjednice se prisustnima obratio dosadašnji predsjednik Asocijacije Ensar Mulaosmanović koji se zahvalio članovima na učešću u aktivnostima AKOS-a i podršci koju je imao tokom svog mandata.
Skupština je za predsjedavajućeg Skupštine izabrala Eldina Osmanbegovića iz Živinica i on je višesatnu sjednicu uspješno vodio i priveo kraju.

Na sjednici su razmatrani izvještaji predsjednika Asocijacije i Upravnog odbora kao i finansijski izvještaj za prethodni mandat. Konstatovan je rast aktivnosti AKOS-a i pet pridruženih članica te je povećana naplata članarine. Strateški ciljevi AKOS-a se realiziraju i Skupština je imala pozitivan stav prema pozicioniranju AKOS-a u društvenim tokovima i nevladinom sektoru.

Nakon usvanja izvještaja, uslijedili su izbori za predsjednika AKOS-a a članovi Skupštine su imali mogućnost da izaberu jednog od tri kandidata za predsjednika.
Nakon tajnog glasanja, većinom glasova članova Skuštine za novog predsjednika AKOS-a na četverogodišnji mandat je izabran hafiz dr. hfz. Dževad Hrvačić, dugogodišni član AKOS-a.

Skupština je izabrala i novi Upravni odbor Asocijacije koji se sastoji od sedam članova i koji će u novom mandatu imati zadatak da planira strategiju i daje smjernice za rad AKOS-a.

Na kraju sjednice se obratio novi predsjednik AKOS-a dr. hfz. Dževad Hrvačić koji se zahvalio članovima na povjerenju i obećao da će se maksimalno potruditi da AKOS nastavi biti svijetla tačka našeg društva i da će nastaviti svoju misiju odgoja nove generacije omladine koja će raditi na putu dobra i napretka društva i države Bosne i Hercegovine.

– Biografija novog predsjednika AKOS-a –

Dr. hfz. Dževad Hrvačić je rođen 1. marta 1969. godine u Vlasinju (Mrkonjić Grad). Gazi Husrev-begovu medresu je završio odličnim uspjehom 1988. godine, iste godine u kojoj je postao nosilac titule hafiza Kur'ana. Hifz je završio pred hafizom Mahmutom-ef. Traljićem. Svršenik je islamskog fakulteta na Jordanskom univerzitetu u Amanu. Magistrirao je 2010. i doktorirao 2016. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na Katedri Hadisa.

Od 1997. obnaša dužnost profesora u Gazi Husrev-begovoj medresi na predmetima imamet, hadis i fikh.
Autor je udžbenika Hadis za treći razred medrese, recenzent u brojnim izdanjima, a učestvovao je i u prevođenju kapitalnih djela poput „Ihjau ulumiddina“, Fikhu-s-sunena od Sejjida Sabika te Sunena imama Nesaija.

Stalni je član Komisije za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Jedan je od najaktivnijih bosanskih muhafiza pred kojim je hifz učilo njih 18 i položilo pred Komisijom Rijaseta.

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top