Islamske teme

O muslimani, sagledajte svoje mahane i popravite svoje stanje, a zatim pozivajte druge u islam

Piše: dr. Muhamed el-Gazali / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Jednom sam vodio dijalog sa mladićem kršćaninom kojem sam objasnio i predočio ljepote islama i vjeru muslimana u Isaa, alejhi selam (Isusa), kao odabranog Allahovog poslanika, uz svo uvažavanje principa i bontona dijaloga.

A kada je dijalog dostigao vrhunac u iznošenju argumenata i protuargumenata, začula se žestoka galama, tako da se mjesto na kojem smo stajali prolamalo od uzvika i neartikuliranih krikova. A šta se zapravo desilo?!

Naime, skupina muslimanskih mladića pljeskala je, zviždala i urlala od veselja zbog penala koji je, na jednoj od fudbalskih utakmica, bio dosuđen protivničkoj ekipi, ali ga nisu realizirali, pa su ovi to proslavljali.

Tada mi je kršćanski mladić rekao: ”Tako ti Boga, reci mi, da li ovi momci razmišljaju o Džennetu i Džehennemu? Šejh, vidiš da nema puno razlike među nama, pa šta je to što vas onda razlikuje od nas?”

Zatim je završio dijalog riječima: ”Vidi, šejhu, svaki čovjek treba da gleda sebe, da popravlja svoje stanje i rješava svoje probleme, a nakon toga može da savjetuje druge.”

Zapravo je htio reći: ”O muslimani, sagledajte svoje mahane i popravite svoje ponašanje i svoje cjelokupno stanje. I radite na pronalaženju rješenja za svoje probleme, a zatim pozivajte druge u islam.”

Rekao sam: ”Zaista, šta to danas razlikuje mlade muslimane od ostalih?

Pravi musliman je onaj koji nosi uzvišeni islamski moral i uzvišene principe islamskog vjerovanja i pretače ih u stvarnost. I to je ono što ummet želi u sadašnjem vremenu, da pretoči islam u stvarnost, da islam postane živa praksa i stvarno ponašanje kroz koje će doći do izražaja muslimanska ličnost kako ju je oblikovao Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

U prošlosti su islam promovirali mladi koji su se čvrsto držali Allahovog užeta, oni su imali djela ibadeta, i imali su džihad i sposobnost da dokažu i utvrde istinu i pobiju neistinu.

Vjerovali su čvrsto u principe islama i na temelju tog vjerovanja kultivirali su i gradili život na dunjaluku. Oni su radili za dunjaluk da bi služili vjeri, i spojili su vjeru i dunjaluk da bi bili ponosni na dunjaluku i među sretnicima i pobjednicima na Ahiretu.

Imam Malik, rekao je: ”Rečeno nam je da bi kršćani, kada bi vidjeli ashabe koji su osvojili Šam, govorili: ‘Tako nam Boga, ovi su bolji od Isusovih apostola.”’

Kako da ne?! Ta, njih je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgojio i oni su bili slika i prilika živog islama. Kada bi ih pažljivi istraživač proučavao, ne bi u njihovom ponašanju i moralu vidio postupak koji je u suprotnosti s duhom islama i njegovim moralom.

I kada bi se islam mogao otjeloviti i pokazati u ljudskom liku i obliku, teško da bi uzeo nečiji drugi lik mimo nekog od ashaba.”(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button