Književni kutak

Novo djelo dr. Sulejmana Topoljaka: “Osnovi islamskog vjerovanja – Uvod u nauku akaida”

Čitalačka javnost može biti sretna što je nedavno iz štampe izašla nova knjiga renomiranog prof. dr. Sulejmana Topoljaka, profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Djelo zvano “Osnovi islamskog vjerovanja – Uvod u nauku akaida” je objavljeno u izdanju El-Kelimeha iz Novog Pazara, tvrdi je uvez, se preko 350 stranica. Recenziju djela su uradili prof. dr. Zuhdija Adilović, prof. dr. Almir Pramenković i mr. Muharem Omerdić.

Piše: Nedim Botić

U svom najnovijem djelu zvanom “Osnovi islamskog vjerovanja – Uvod u nauku akaida”, dr. Topoljak elaborira veoma važnu temu, islamskog vjerovanja, koja je ujedno i udžbenik za studente IPF-a u Bihaću. Na sebi osoben i stručan način, dr. Topoljak redom obrađuje teme, poput važnosti vjere, izvora islamskog vjerovanja, veze imana i morala, pitanje ilmu-l-kelama i odnosa imana, razuma i nauke. Pažnja je posvećena i posljedicama zanemarivanja islamskog vjerovanja u društvu i čovjeku u percepciji islamskog vjerovanja i materijalističke filozofije. Centralni dio knjige je posvećen obradi imanskih šarta i osnovnih postulate islamskog vjerovanja, vjerovanja u Allaha, meleke, poslanike, knjige, Sudnji dan i sudbinu i određenje. Autor posvećuje posebnu pažnju aktuelnim pitanjima i onima koja zaokupljaju ljudsku pažnju, poput pitanja džina, sihra, kaburskog ispita, predznaka Sudnjeg dana, pitanju razumijevanja sudbine, i sl. Na kraju djela, autor je obradio poglavlja suštine imana, proglašavanja nevjernikom određene osobe, te statusa griješnika i grijeha u islamu. Djelo je prepuno korisnih i zanimljivih informacija, prava je enciklopedija iz oblasti akaida koja kao takva pruža detaljnu sliku o ovoj nauci.

Dr. Topoljak se svojim dosadašnjim naučnim radom svrstao među najuvaženije eksperte iz oblasti islamskog prava na našim prostorima. Redovni je profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću na predmetima: Uvod u nauku Kur’ana, Osnovi tefisira, Osnovi islamskog vjerovanja, Uvod u islamsko vjerovanje, Savremena fikhska pitanja, Ljudska prava i slobode i islama i Sisrtem zaštite i prevencije u islamu. Novim djelom samo dodatno potvrđuje status istinskog alima koji vrijedno i neumorno radi na promociji srednjeg islamskog puta i univerzalnih ljudskih vrijednosti i vrlina. Uvažavajući potrebe i probleme savremenog čovjeka, dr. Topoljak je prethodnim djelima poput “Socijalne kategorije ljudi u islamu”, “Islamsko bračno pravo” te “Savremena fikhska pitanja” pružio utemeljen odgovor i fleksibilno rješenja za zapitanost modernog čovjeka.

Naša Islamska zajednica zaista mora biti ponosna što u svojim redovima i visokoškolskim institucijama ima uposlene ovakve eksperte i kadrove koji imaju čemu da poduče mlade naraštaje.

Iz recenzija

Izučavanje nauke akaida je fardil-l-ajn svakom muslimanu i muslimanki kada postanu punoljetni. Njima je obaveza poznavati nauku akaida, općenito, bez ulaženja u detalje, dok je upoznavanje sa detaljima fardil-l-kifaje. Otuda je obaveza uleme da se detaljno upozna sa naukom akaida, čuvajući ga od inovacija i zabludjelih i destruktivnih ideologija i tendencija. Djelo Osnovi islamskog vjerovanja prof. Dr. Sulejmana Topoljaka je od esencijalne važnosti za edukaciju studenata islamskih fakulteta i svih onih koji žele proširiti svoje znanje iz ove grane islamskih nauka.

(Iz recenzije prof. dr. hfz. Almira Pramenkovića)

Autor je uspio da veoma kompetentno i kvalitetno obradi glavne temelje islamskog vjerovanja i na vrlo razborit način, unutar njih, obradi značajan broj tema koje su neophodne čovjeku današnjice, kako muslimanu, tako i nemuslimanu. Ovdje posebno ističem temu pod naslovom Posljedice zanemarivanja imana, u kojoj je na vrlo ubjedljiv i argumentiran način pojasnio katastrofalno štetne posljedice protjerivanja imana iz svakodnevnog života ljudi u savremenim sekularnim društvima. Veoma je zanimljiv način na koji autor tretira pitanje duše i detalja vezanih za nju. Zatim pitanje džina, sihra, kaburske patnje i danas nezaobilaznog pitanja tekfira. Sve navedeno ovom djelu daje posebnu vrijednost i obećava zasluženo mjesto u literaturi akaidske znanosti na našem jeziku.

(Iz recenzije prof. dr. Zuhdije Adilovića)

Držim da smo počašćeni okolnošću da nam je pružena jedinstvena prilika da dobijemo univerzitetski udžbenik pod naslovom Osnovi islamskog vjerovanja i Uvod u nauku akaida koji je svojim sadržajem napisan od vrsnog znalca i naučnika, pisca i prevodioca mnogih djela. Ovaj udžbenik će poticati na daljnje učenje i primjerno ponašanje u životu svih onih koji ga budu čitali i iz njega učili. To je bio veliki izazov autoru. Duhovni put je poput pomjeranja planine trepavicom oka, kako si kazali drevni znalci, jer zna da je naspram učitelja i studenta uvijek Svemilosni Bog.

(Iz recenzije mr. Muharema Omerdića)

Cijena knjige iznosi 25 KM. Sve informacije o načinima nabavke možete dobiti direktno od autora putem e-maila: sulejman.topoljak@hotmail.com

 

Povezani članci