U FokusuVijesti iz zemlje

Karađoz-begova medresa – porodična škola

Karađoz-begova medresa u Mostaru može se nazvati porodičnom školom, jer su se proteklih 25 godina, koliko traje njen poslijeratni rad, u ovoj najznačajnijoj odgojno-obrazovnoj instituciji u Hercegovini, školovale cijele ili skoro cijele porodice.
Mnogobrojna su braća i sestre završili upravo Karađoz-begovu medresu ili je trenutno pohađaju.

Osim tri para blizanaca u ovogodišnjoj maturantskoj generaciji – Aldina i Aldine Bajrić, Amara i Afana Hrgića i Emire i Amire Jazvin – dosta je još braće i sestara, dviju sestara ili dvojice braće koji trenutno pohađaju ovu školu.

Veliki je broj roditelja koji je Karađoz-begovoj medresi na obrazovanje i odgoj darovao svu svoju djecu, na čemu im je ova škola posebno zahvalna.

Porodice koje su dale četvero, troje i dvoje djece na školovanje u Karađoz-begovu medresu jesu: Cvrčak, Ibišević, Čolak, Puce, Čolaković, Filan, Šehić, Zorlak, Bećoja, Mujanović, Jelovac, Hasić, Karović, Šehić, Marić, Perva, Redžović, Fišić, Gološ, Buljubašić, Bećirović, Garib, Alić, Mustafić, Rabijić, Čopelj, Gosto, Hadžimejlić, Hujdur, Šahinović, Hodžić, Gazić, Hadžić, Hebibović, Mezit, Fidani, Hrnjica, Imamović, Cikotić, Mujakić, Obradović, Pivčić, Čavčić, Ćorić, Šuta, Ruvić, Bisljimi, Čevra, Zukić, Pobrić, Zukanović, Jašari, Sadžak, Ćatić, Osmanović, Čelenka, Bašić, Jeleč, Pajević, Bandić, Maksić, Baltić, Kavazović, Brkić, Selimhodžić, Latić, Hondo, Fetić, Kadrić, Ćehajić, Šišić, Poturović, Mezit, Đulić, Karamujić, Jazvin, Brkan, Alam, Nuhić, Redžić, Halilović, Karalić, Mahmutović, Šabanović, Bušatlić, Karaga, Pezić, Mujkić, Ibrišević, Hrgić, Bajrić, Gvozden, Blagajac, Hindić, Zahirović, Džiho, Turnadžić, Ćorić, Šemić, Bušatlić, Hodžić i Fijuljanin.

Osim navedenih porodica, tu su i porodice diplomanata i diplomantica iz prvih poslijeratnih generacija, a koje su svoju djecu upisale u Karađoz-begovu medresu.

Osamnaest i više godina od završetka školovanja prvih poslijeratnih generacija u Karađoz-begovoj medresi, u ovoj odgojno-obrazovnoj instituciji školuju se njihova djeca.

Među takvima su Ilma i Eman Puce – kćerka i sin diplomantice Fatime i Mirsada Puce, Sara Kazazić – kćerka diplomantice Elvedine i Almira Kazazića, Hasan i Halima Gološ – sin i kćerka diplomanata hafize Minele i hafiza Dževada Gološa, Šejma Šuta – kćerka diplomanta Adem ef. i Enise Šuta, Muhamed Duraković – sin diplomantice Elvedine Cokoja-Hebib, Selma Milišić – kćerka diplomantice Sanele i Semira Milišića, te Ibrahim Čustović – sin diplomantice Edine i Smaje Čustovića.

Brojni su profesori naše škole čija su sva djeca završila upravo Karađoz-begovu medresu.

Među njima prednjače profesor Smajo Čolaković i njegova supruga Dika, čije je troje djece završilo Karađoz-begovu medresu. Sin i kćerka profesora Suada i Alme Mujakić također su završili ovu školu, kao i sin i kćerka profesora Sulje i Rašide Cikotić, dok će treće njihovo dijete od septembra tekuće godine započeti svoje školovanje u Karađoz-begovoj medresi.

Uz njih, tu su kćerka i sin profesorice Lejle i Edina Mezita, koji se trenutno školuju u Karađoz-begovoj medresi, te sin profesorice Lejle Boškailo, kćerka profesorice Edine Jugo, a od septembra tekuće godine kćerka profesorice Merjem Muratović – Šuta, te sin profesorice Azre Cokić zakoračit će, kao učenici Karađoz-begove medrese, u njene odaje.

Među one koji će svoju djecu povjeriti Karađoz-begovoj medresi na obrazovanje i odgoj bit će i diplomantica Samija Pehilj, direktorica Osnovne škole “Vrapčići”, čija će kćerka Medžida od septembra tekuće godine krenuti u prvi razred.

– Uz sve cijenjene roditelje, koji nam u amanet ostavljaju svoju djecu na školovanje i takvim postupkom daju doprinos radu Karađoz-begove medrese, te naše vrijedne učenike i učenice koji ovu školu predstavljaju u najboljem svjetlu, sigurno je da će najstarija odgojno-obrazovna institucija u Hercegovini, a druga po starini u Bosni i Hercegovini, znati za još uspješnije korake u budućnosti. Njih će ispisivati mladost darovana Medresi, a koja će na putu i u amanetu Karađoz-begovom znati prepoznavati vrijednosti koje život znače na ovim prostorima – poručio je profesor Karađoz-begove medrese Meadin Mrndžić.

preporod.info

Povezani članci

Back to top button