Islamske teme

Kako mi je učenje Kur’ana pomoglo da završim dva fakulteta i naučim sedam jezika?

„Prije osnovne škole sam počeo hifz, pa sam učeći hifz stekao naviku da sve što pročitam naučim napamet.

Dovoljno bi mi bilo jednom ili dvaput da nešto pročitam i da to naučim napamet, od riječi do riječi. Tako nam je nastavnica jednom zadala jednu priču da prepričamo, pa kad koga digne, niko ne zna, nisu ni pročitali, a ja kad sam ustao ponovio sam je svu napamet, pa je to zadivilo nastavnicu…

Škola me je prekinula u hifzu, pa sam ga kasnije dovršio, ali sam stekao tu naviku da sve nabubam napamet.“, ovo su riječi hadži hafiza Halida Hadžimulića kojima opisuje koliko mu je učenje Kur’ana napamet pomoglo u obrazovanju i kasnijem radu.

I zaista, kad se osvrnemo na njegov život možemo vidjeti koliko mu je Kur’an pomogao da ostvari velike uspjehe.

Hafiz Kur’ana je postao u svojoj osmoj godini života, a tečno je poznavao sedam svjetskih jezika. Takođe, završio je dva fakulteta. Rođen je 1915. godine, a hifz je završio 1923. godine, u osmoj godini. S Kur’anom se družio cijelog života, podučavajući i prenoseći znanje. Učio je hafiske mukabele u slijedećim džamijama: Begova, Careva, Ferhadija, Čekrčijina, Baščaršijska i Kasum –ćatib džamija. 

Tečno je govorio sedam jezika: arapski, perzijski, turski, francuski, njemački, engleski i latinski. Ima diplome s dva fakulteta, Filozofskog fakulteta u Zagrebu (romanistika) 1942., te Filozofskog fakulteta u Sarajevu (anglistika) 1955. godine. 

Dužnosti imama je obavljao u slijedećim džamijama: Kasum-ćatib i Sarač Ismail od 1945. do 1967., Ferhadija 1966. godine, a potom je narednih 27 godina bio glavni imam i hatib Careve džamije u Sarajevu.

Takođe, radio je kao službenik u Vakufskoj direkciji u Sarajevu od 1947. fo 1960. godine, te kao bibliotekar u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu od 1961. do 1986. godine. Na ahiret je preselio 8. januara 2011. godine, ostavivši iza sebe u naslijeđe veliku ljubav prema Kur’anu i islamu. 

Ovaj članak je skromno sjećanje na lik i djelo našeg velikana hafiza Hadžimulića, uz dovu Milostivom Allahu da mu se smiluje i podari najveće džennetske deredže koje je obećao čuvarima Svoje Knjige.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić

Povezani članci

Back to top button