Islamske teme

Jedan dan sa Allahovim poslanikom: Svjetlo zore

Prije nego što bi svjetlo zore rastjeralo noćnu tminu, a ezan Bilala, r.a., prekinuo muku tišinu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi prilegao kako bi odmorio tijelo nakon dugog stajanja na noćnom namazu.

Kada bi začuo Bilalov, r.a., lijepi i prodorni glas Poslanik bi se pregnuo iz sna i prvo što bi učinio bilo je da dohvati misvak i njime očisti zube. Nakon toga bi rekao: „Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio, a pred njim ćemo se svi okupiti na Sudnjem danu.“ Zatim bi ponavljao riječi ezana, a ukoliko bi imao potrebu Poslanik, s.a.v.s., bi se prije odlaska na sabah okupao, a ako ne, onda bi samo uzeo abdest. Ponekad bi se njegovi ukućani zbunili jer bi krenuo u džamiju a da ne uzme abdest, jer su mislili da je spavao, ali bi on ponavljao: „Moje oči spavaju, ali moje srce nikada ne spava.“

Klanjao bi dva rekata sabahskog sunneta tako brzo da bi oni koji su ga gledali pomislili: „Kad je prije stigao proučiti El-Fatihu? “Na prvom bi rekatu proučio El-Kafirun, a na drugom Kul-huvallahu edad. Nakon obavljenih sabahskih sunneta ljubaznio bi razgovarao sa svojom ženom. Ako bi njegova žena spavala, prilegao bi na desnu stranu i čekao da mujezin započne sa učenjem ikameta. Kada bi Bilal, r.a., primjetio da su se ljudi okupili u džamiji, došao bi kod Poslanika, s.a.v.s., i pozvao bi ga da predvodi ljude na namazu. Kada bi stao u mihrab, okrenuo bi se prema ashabima i rekao bi im: „Poravnajte safove i zbijte redove jer je poravnavanje safova jedan od ibadeta sa kojima se upotpunjuje obavljanje namaza.“
Na namazu bi nakon proučene El-Fatihe učio Kur’an polahko i razgovjetno i pravio bi predahe nakon svakog proučenog ajeta – nije spajao učenje dva ajeta ili više odjednom. Na sabahu bi učio dugo – između sezdeset i stotinu ajeta. Ako je taj dan osvanuo u petak, na prvom rekatu sabaha učio bi suru Es-Sedžde, a na drugom El-Insan.

Nakon što bi predao selam, izgovorio bi sljedeći zikr: „Allahu, oprosti mi, Allahu, oprosti mi,Allahu, oprosti mi. Allahu, Ti si spas i od Tebe dolazi spas. Uzvišen si, o Veličanstveni i Plemeniti.“ Imao je običaj mnogo puta ujutro zamoliti Allaha, dž.š., za oprost, pa bi svako jutro to učinio stotinu puta.

(nastaviće se)

Izvor: knjiga „Jedan dan sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s.”
Autor: Abdul-Vehhab ibn Nasiret-Tariri
Za Akos.ba priredila: Adela Kukić

Povezani članci

Back to top button