Islamske teme

Hafiza Zulejha Omerbašić: Kur’an je uže našeg spasa

Kur'an je, kaže hafiza Omerbašić, nepresušna riznica Allahovog dobra. Obiluje raznim vidovima pomoći bez koje čovjek ne može.

Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Hafizu Kur’ana bit će rečeno: ‘Uči i penji se (na visoke stepene) i uči lijepo i razgovijetno onako kako si ga učio na dunjaluku. Tvoje mjesto i tvoj stepen bit će kod zadnjeg ajeta koji proučiš’. Tokom ovog ramazana svaki dan predstavit ćemo po jednog hafiza/hafizu Kur’ana koji svojim učenjem obogaćuju hafiske mukabele Muftijstva tuzlanskog.

Hafiza Zulejha Omerbašić žensku hafisku mukabelu uči u Bijeloj džamiji u Slavinovićima u Tuzli. Dolaskom u Medresu 2018. godine biva inspirisana starijim učenicama koje su učile hifz, gledajući ih kako ulažu dane i noći na tom časnom putu.

– Hvala Allahu koji je dao da uskoro i ja budem među njima, te početkom 2019. godine počinjem sa učenjem svojih prvih stranica i upoznajem svog muhaffiza. Hifz sam položila pred Komisijom 13. februara 2022. godine, a hafiska dova mi je proučena 16. marta 2022. godine u džamiji Behram-begove medrese – kaže na početku razgovora za Preporod.info hafiza Omerbašić.

Govori kako je imala čast učiti pred hafizom Abdullahom Kapom, profesorom u Behram-begovoj medresi, koji je uvijek nesebično ulagao svoje vrijeme i napore u svoje učenike na putu hifza, dijeleći sa njima sve poteškoće i uspjehe na tom putu.

– Rekla bih da se veličina čovjeka, između ostalog, ogleda i u tome koliko sebe može drugima dati i pokloniti im od svog vremena, a mislim da je jedan od najboljih primjera za to, upravo, uloga muhaffiza – ističe hafiza Omerbašić.

Kur’an je, kaže hafiza Omerbašić, nepresušna riznica Allahovog dobra. Obiluje raznim vidovima pomoći bez koje čovjek ne može.

– Posebno bih istakla motiv utjehe u Kur’anu i ajet iz sure Ibrahim: ‘Zašto da se ne uzdamo u Allaha kad nas je On putevima kojima idemo uputio? Mi ćemo doista strpljivo podnositi muke na koje nas budete stavljali – a oni koji se uzdaju, neka se samo u Allaha uzdaju!’. Zaista u životima i misijama Allahovih poslanika imamo najbolje primjere najviših stepena pobožnosti, moralnih vrlina i duhovne snage koja može da pobijedi sve nevolje na koje svaki čovjek, neminovno, nailazi – ističe hafiza Omerbašić o ajetu kojem se rado vraća u ramazanu.

Ni pred svim teškoćama koje su imali na dunjaluku, nastavlja hafiza, nisu pokleknuli i dostavili su nam Allahovu vjeru. Snaga imana i oslanjanje na Allaha su, zaista, ključni u prevazilaženju nevolja koje čovjeka snađu. Nikada ne smijemo zaboraviti da je Allah taj Koji nas je doveo do određenog stepena, i budući da je On taj Koji nas je prije pomogao, On je kadar i ubuduće nam pomoći i ispuniti naše potrebe.

Govoreći o porukama 23. džuza, a na tragu prethodnog su, ističe hafiza Omerbašić, i ajeti iz sure Es-Saffat koji govore o Junusu, alejhi-selam: ‘I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kad će svi biti oživljeni’. Allah, dželle šanuhu, se smilovao Junusu, alejhi-selam, jer se on Allaha sjećao i u trenucima blagostanja i to je bilo od uzroka da ga Allah spasi iz utrobe ribe.

– Allah u više ajeta u ovom džuzu obećava Svojim čestitim robovima, onima koji se grijeha budu klonili, prostrani Džennet u kojem će što žele imati, razno voće, piće sa čistih izvora, divane, rijeke, odaje koje su jedne iznad drugih i čija su vrata otvorena i čekaju vjernike – napominje hafiza Omerbašić.

Na posljednjoj stranici ovog džuza nalazi se jedan ajet kao prelijepi opis Kur’ana: ‘Allah objavljuje najljepši govor’.

– Zaista nas je Allah obdario Svojom velikom milošću, uputom na pravi put – Kur’anom, u kome se nalazi čovjekov spas, sreća i lijek za ono što je u prsima. Kur’an je uže našeg spasa pred raznim stranputicama današnjeg vremena. Zato, blago li onome ko usvoji sve iz Kur’ana i živi ga u svome životu kao što je Aiša, radijallahu anha, rekla kada je upitana o moralu Muhammeda, alejhi-selam: ‘Njegov moral bio je Kur’an’. A naš Poslanik, alejhi-selam, je najljepšeg ahlaka i naš najljepši uzor – kaže na kraju hafiza Omerbašić. (Alem Dedić/Preporod.info)

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button