Islamske temeU Fokusu

“Hadždž je Arefat“

Na dan Arefata je objavljeno: “Danas sam vam vjeru vašu usavršio, i blagodat svoju prema vama upotpunio, i zadovoljan sam da vam islam bude vjera”.

Deveti dan mjeseca zul-hidždžeta naziva se Dan Arefata jer tada hadžije izvršavaju obavezni sastavni dio hadždža – boravak na brdu Arefat. To stajanje mora se ostvariti, jer svi obredi hadždža se mogu nadoknaditi ili iskupiti osim stajanja na Arefatu.

Allahov Poslanik, a.s., je rekao:

“Hadždž je Arefat. Onaj ko prisustvuje arefatskom noćnom skupu, prije pojave zore, taj je stigao na hadždž.”

“Ni jedan dan Allah ne oslobodi više ljudi od vatre nego na Dan Arefata. On, dž.š., priđe s ponosom melecima i kaže: Šta žele ovi, pa da im ispunim.”

Arefat je veliki dan u kojem se spušta milost na one koji borave na njemu. Arefat je more Božijeg blagoslova i dobrote. Boravak na Arefatu, gužva, žamor, različiti jezici, ljudi koji slijede svoje vođe, prateći ih u obavljanju obreda i učenja dova, sve to hadžiju treba podsjetiti na stajanje na Sudnjem danu, kada će se iskupiti svi narodi, svako sa svojim vjerovjesnikom, slijedeći ga i želeći njegov šefaat, u neizvjesnosti da li će biti prihvaćeni ili odbijeni.

Kada se prisjeti toga, neka mu srce bude ispunjeno strahopoštovanjem ka Uzvišenom.  Hadžija treba biti uvjeren da će mu Uzvišeni Allah primiti dove, jer Arefat je časno mjesto i Allahova milost dopire do svakoga. Najbolja dova je dova na dan Arefata. Vjerovjesnik, s.a.v.s., u hadisu koji bilježi Muslim, veli:

“Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao i što su govorili poslanici prije mene je: ‘La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir.'” 

Na Arefatu se uvijek nalaze iskreni Allahovi robovi. Kada se njihova srca sa strahopoštovanjem okrenu Uzivšenom, kada se njihove ruke usmjere ka nebu, nema sumnje da će im Gospodar uslišati dove, i zato je rečeno da je najveći čovjekov grijeh da dođe na Arefat i pomisli da mu Allah neće oprostiti.

Dolazimo do zaključka da ujedinjene želje i nastojanja i međusobna saradnja srca u isto vrijeme i na jednom mjestu najbolji način da se privuče Allahova milost.

Vrijednost posta na dan Arefata je posebna, što potvrđuje Poslanik , a.s. :“On iskupljuje grijehe iz prošle godine, te za ostatak dotične godine.” 

Za Akos.ba: Rabija Arifović

 

Povezani članci