Ekonomija

FIPA: Rekordan iznos stranih investicija u BiH u 2017. godini

– Ovo je rekordan iznos u posljednjih nekoliko godina, kada je uglavnom bilježen pad stranih investicija. Očekuje se rast i za četvrti kvartal 2017. godine, s obzirom na pozitivna kretanja i rast investicija u prva tri kvartala godine, tako da bi po prvi put u posljednjih nekoliko  godina bili ispunjeni planovi za privlačenje stranih investicija u BiH. Plan za 2017. prema projekcijama DEP-a je okvirno oko 700 miliona KM – pojašnjavaju iz FIPA-e.

Dodaju da “uz širok dijapazon promotivnih aktivnosti koje FIPA provodi na privlačenju stranih investicija u BiH, posebno je značajno da FIPA posjeduje više od 7.000 kontakata stranih investitora sa kojima je u stalnoj komunikaciji, i koje poziva da investiraju u BiH promovišući im odgovarajući projekte“.

– Također, veliki značaj za promociju zemlje predstavlja i ulazak FIPA-e u Upravni odbor Svjetske organizacije za investicije WAIPA, što znači bolji pristup stranim investitorima i značajniju promociju zemlje na svim investicionim skupovima. Povećanje investicija je rezultat zajedničkog rada nadležnih institucija u BiH na privlačenju stranih investicija i poboljšanju poslovnih prilika u zemlji, promociji mogućnosti za ulaganja, te pružanju podrške stranim investitorima u BiH. Važno je nastaviti raditi na unapređenju političkih i privrednih uvjeta u zemlji,  na poboljšanju privrednog ambijenta, odnosno sprovođenju potrebnih reformi, koje će ukloniti prepreke i domaćim i stranim investitorima za njihovo širenje i poslovanje u većem obimu, a sve to, automatski doprinosi i poboljšanju imidža i konkurentnosti zemlje, donosi nove investicije i nova radna mjesta. Visok procenat nezaposlenih ljudi i nizak životni standard građana stvaraju imperativ  za sprovođenje potrebnih reforma koje će omogućiti dolazak stranih investitora, koji su u BiH potrebni usljed nedostatka domaćih sredstava za pokretanje značajnijeg investicionog ciklusa – ističu iz FIPA-e.

Naglašavaju da “strani investitori posebno insistiraju na stabilnoj političkoj situaciji i sigurnosti uloženog kapitala, pa je u narednom periodu veoma važno pokazati političko jedinstvo u naporima za ekonomski napredak zemlje, jer bez takvog jasno pokazanog opredjeljenja ni FIPA niti bilo koja druga institucija pojedinačno neće biti u stanju dovesti investitore u značajnijoj mjeri“.

Faktor

Povezani članci

Back to top button