Moja putovanja

Džamija Karađoz-begova – Jedna od najljepših u Bosni i Hercegovini

Karađoz-begova džamija je najveća očuvana mostarska džamija, a njeno dvorište s haremom proteže se do uglova Karađoz-begove i Fejićeve ulice. U njenom dvorištu je izrastao čempres, a mnogi zastanu da pruže vrele dlanove pod šadrvansko vodeno biserje, da zakorače u duboki hlad milosti: u džamiju Karađoz-begovu.

Mostarska ljepotica

Mostar je bogat džamijama, ali Karađoz-begova džamija, do koje se stiže lagano se udaljivši od stare jezgre grada, jedna je od najvećih i najreprezentativnijih spomenika islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini. Imam Karađoz-begove džamije Jusuf ef. Bećoja navodi da je izgrađena 1557. prema nacrtima slavnog osmanlijskog arhitekte mimara Sinana.

 „Tokom cijele historije Mostara Karađoz-begova džamija imala je vrlo važnu ulogu u društveno-političkom i naučno-kulturnom životu Bošnjaka. Uz džamiju su radile medresa, biblioteka, čitaonica, mekteb, imaret i musafirhana kao središnje institucije urbanog življenja“ – kazuje on.

Nad Karađoz-begovom džamijom je velika kupola, a unutrašnjost je četvrtaste osnovine. Ukrašena je ukrasima ornamentike, arabeske i kaligrafskim natpisima.

„Među natpisima posebo se ističu dva. Prvi se nalazi lijevo po ulazu u džamiju i na njemu stoji: Ko vjeruje u Božije određenje, bit će spašen od tuge. Na drugom, koji se nalazi desno, stoji: Sat pravde bolji je od 70 godina ibadeta. Dakle, radi se o kompleksnim dekorativnim strukturama“ – pripovijeda dalje efendija.

Munara Karađoz-begove džamije je visoka, skladna i ukrašena. Nažalost, tokom posljednjeg rata munara je bila sasvim uništena u napadima tenkovske artiljerije.

„U toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, zbog sistematičnog granatiranja, džamija je pretrpjela znatna oštećenja. Svaki graditeljski element pretrpio je trajna oštećenja, pogotovo kupola, munara i ulazni trijem. Džamija je samo djelimočno sanirana po prestanku agresije 1996. godine, a potpuna, temeljita rekonstrukcija izvršena je u vrijeme obnove Starog mosta 2004. godine“ – navodi Bećoja.

Prema riječima našeg sagovornika, u Karađoz-begovoj džamiji, danas se obavljaju svi dnevni namazi, održavaju hutbe, izvodi mektebska nastava, programi u odabranim prilikama, svečane promocije novih hafiza, u ovoj džamiji se dodjeljuju dekret glavnom imamu i murasela mustarskom muftiji.

Za Akos.ba: Rabija Arifović

Povezani članci

Back to top button