Islamske teme

Da li postoje More?

Mora, kao takva ne postoji, nema nikakvih vjerskih tekstova koji bi to potvrdili kao ni stavova starije uleme, ono što postoji i što za neuki narod predstavlja Moru, može biti sa duhovne strane ustvari džinn koji iz nekog razloga, da li sam od sebe ili po nečijoj naredbi, uznemirava čovjeka, ženu ili dijete dok spava. A uznemiravanje čovjeka od strane džinna tokom sna, njegova je omiljena poslastica.

Narod stalno o njima priča, uglavnom se smatra da je to neka ženska starija osoba koja dolazi između sna i jave, te vrši pritisak na čovjekovo tijelo ili da čovjek teško ujutru ustaje, kao da je paralizovan a veoma često zna da doji iz čovjekovih grudi, bilo muško ili žensko, posebno zna djecu da napada. Nakon buđenja osoba osjeća tvrdoću a ponekad i bol u grudima.

Da li postoji ovakvo biće?

Ono što sam pročitao od učenih ljudi koji se razumiju u duhovni svijet (džinne i šejtane), kažu da niko od prijašnje stare uleme, kao što su Ibn Tejmije, Ibn Qajjim i drugi, nije ništa pisao na ovu temu niti o ovom biću. Dakle, neki vjerski dokaz ili vjersko istraživanje od starije uleme, nema na ovu temu. Jedino što su prijašnji Arapi u svojim pričama, kao i mi danas, spominjali takvo nešto, ali su oni smatrali da se radi o nekoj vrsti letećeg džinna.

Isto tako, i medicina se bavila istraživanjem, pa su neki kazali, da čovjek koji ima isprekidan san, ujutro kad se probudi, teško ili slabo se odvija protok krvi do mozga i na taj način osjeća se kao paralizovan, ne može da ustane.

Ali, kad je u pitanju ovaj način uznemiravanja čovjeka, ljudi zaboravljaju biće koje može da bude uzrokom upravo ovakve vrste uzenemiravanja. Da, pogađate, u pitanju su šejtani i džinni. Kakva je njihova snaga i kakve su sve njihove sposobnosti i mogućnosti, to ne znamo u detalje, to zna samo onaj koji ih je sa takvim mogućnostima stvorio, a to je Uzvišeni Allah. Jedino što znamo, jeste da džinni imaju sposobnost da mijenjaju i uzimaju oblike, kao i meleki., stim da još džinni imaju mogućnost da ulaze i opsjedaju ljudska tijela. Svi oni su razumna bića, dakle tri vrste bića posjeduju razum, to su: čovjek, meleki i šejtani – džinni.
Od ove tri vrste razumnih bića, dvije su u stanju da poprimaju ili kako to mi kažemo, pretvaraju se u druge oblike, bilo oblike ljudi ili životinja. Dok čovjeku nije data ta mogućnost. Poznati su hadisi od Poslanika, s.a.v.s., u kojim se spominje pojavljivanje džina u obliku životinja i ljudi kao i meleka. Melek Džibril je dolazio među ashabe u obliku čovjeka, meleki su branili Poslanika, s.a.v.s. na Uhudu u obliku ljudi i drugi primjeri.

Međutim, postoji pravilo koje je Allah odredio kad je u pitanju pretvaranje džina u drugi oblik, a to je, kad džin uzme drugi oblik, recimo oblik zmije, on je tada zmija, ponaša se kao zmija i ako se zmija ubije, džinn biva ubijen. Dok, kod meleka, ovo pravilo ne važi. Mijenjanje oblika kod meleka, ne utječe na njihov život. Recimo, ako se melek pretvorio u čovjeka i čovjeka ubiješ, melek je i dalje živ, neće biti ubijen. Ovo je neka razlika između razumnih duhovnih bića, meleke i džina.

Dakle, svijet džinna za nas je velika tajna, to je nevidljivi svijet, do nas nije došalo kako oni u stvarnosti izgledaju, koji im je oblik. Ono što je poznato kod Arapa od davnina, jeste da su džinni bića strašnog, odvratnog, izobličenog i nakaznog izgleda. Allah, s.w.t. kad opisuje džehennemsko drvo Zaqum, opisuje ga na sljedeći način:“Plod će mu biti poput šejtanskih glava.“ (Es-Saffat, 62) ili hadis u kojem se opisuje kako je Poslanik, s.a.v.s., bio opsihren, pa kad je Poslanik, s.a.v.s., opisujući Aiši, r.a., mjesto sihira (bunar), rekao:“O Aiša, kao da je njegova voda (tog bunara) natopljena kanom a kao da su njegove palme (oko tog bunara), glave šejtanske.“ (Buharija i Muslim). Iz ovog ajeta i hadisa, da se zaključiti da su džinni i šejtani ustvari bića strašnog i izobličenog izgleda. Učenjaci kažu, da je zbog toga i Allahova mudrost a i milost prema nama, što ih baš iz tog razloga ne možemo vidjeti u pravom njihovom obliku.

Dakle, džin je uglavnom naš neprijatelj, neprijateljstvo je uzeo od Iblisa, nevidljiv je, svuda su oko nas, pa i u našim kućama a kod nekih i u njihovim tijelima, vide nas a mi njih ne vidimo, uvijek nas mogu uznemiravati, posebno ako mi budemo uzrok tome. Jedini način da se odbraniš od njih ili da ih udaljiš od sebe, jeste ZIKRULLAH, spominjanje Allaha kroz sure i određene dove. To je jedino i najbolje oružje.

Mora, kao takva ne postoji, nema nikakvih vjerskih tekstova koji bi to potvrdili kao ni stavova starije uleme, ono što postoji i što za neuki narod predstavlja Moru, može biti sa duhovne strane ustvari džinn koji iz nekog razloga, da li sam od sebe ili po nečijoj naredbi, uznemirava čovjeka, ženu ili dijete dok spava. A uznemiravanje čovjeka od strane džinna tokom sna, njegova je omiljena poslastica. A da bi se svako od nas zaštitio od „More“ džinna, potrebno je da se posveti ibadetu i činjenja zikra. Postoji specijalni zikr za preventivu protiv džinskih uznemiravanja kao spriječavanje djelovanaj sihira i uroka, a to je jutarnji i večernji zikr kao i zikr pred spavanje.

To što čujete priče, kako je stara žena u ružnom obliku umalo uhvaćena jer je pobjegla kroz dimnjak i slične priče, to je ustvari džinn, jer se mogu preobraziti u ljudski oblik. Takva slična osoba došla je ashabu Ebu Hurejri, r.a. dok je čuvao prikupljeni zekat. Došao mu je džinn u obliku ružnog starca i nakon što se nekoliko noći desio između njih razgovor, džinn pretvoren u starca, priznao je i čak podučio Ebu Hurejru, r.a., kako da se zaštiti, pa mu je rekao:“Prouči pred spavanje Ajetul Kursiju, šejtan ti neće moći nauditi.“ Kad je Ebu Hurejre,r.a. ispričao Poslaniku, s.a.v.s., slučaj, on mu je rekao:“On ti je rekao istinu iako je lažljivac.“ (Buharija i Muslim)

Zato kad legneš, prouči Ajetul Kursiju, kratke sure: Ihlas, Felek i Nas po tri puta, Allah će ti poslati čuvara koji će te štiti od svakog zla do same zore a među kojima je i „Mora“ džinn.

S druge strane, onaj kome se stalno ili često dešava da bude između sna i jave ili ujutro kad se budi, neko vrijeme kao paralizovan, trebao bi da uradi pretrage kod ljekara, posebno da vidi stanje krvi. Dalje, ljekari savjetuju da se tokom dana rade vježbe nekoliko puta dubokog disanja a posebno pred spavanje i pred spavanje izbaciti iz glave sve probleme te tokom dana piti što više vode.

A sa vjerske strane, ako se česo dešavaju slična uznemiravanja, gušenje, paraliza, dojenje iz grudi i sl., osim što treba proučiti ajete i sure koje sam gore naveo, treba očistiti dobro posteljinu, uzeti abdest, jer voda abdesta hladi tijelo i kožu, namazati prsa maslinovim uljem, ako je naučeno još bolje, te prsa namazati nekim lijepim mirisom. Tako da uz Allahovu pomoć, možeš bezbjedno da spavaš, nikakva „Mora“ ti neće doći. Kod djece, isto postupiti, proučiti im gore navedene sure i ajete, te namazati prsa maslinovim uljem i mirisom. A i mimo toga, ako imaš ružnih snova, buđenja i gušenja, svako tri dana u toj kući (sobi posebno) pusti neka ti sa CD prouči se sura El-Bekara.

A što se tićč drvceta zvano Tisovina, razne hamajlije i drugi vidovi sujevjerja, su obična glupost i laž. Osloni se na Allaha, od Njega zatraži zaštitu i pomoć!

Allah najbolje zna!

Piše: Saudin Cokoja

Akos.bA

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button