Islamske teme

Da li je validna opruka koja stoji nasuprot islamskom propisu nasljeđivanja?

Pitanje:

Es-selamu alejkum. Moj otac je preselio prije godinu i pol, ostavljajući iza sebe oporuku u kojoj je svojoj djeci, supruzi i sestrama ostavio podjednak dio imovine. Poslije smo saznali da je ta imovina u djedovom vlasništvu. Kako bismo trebali podijeliti imovinu budući da su tri njegove sestre još uvijek žive i koji dio pripada mojoj majci koja je trenutno nezbrinuta i teško živi? Moja braća su odbili da se brinu o njoj. Da vas Allah nagradi.

Odgovor:

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Neka je hvala Uzvišenom Allahu i neka je salavat na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.v.s.

Draga sestro hvala ti na pitanju i traganju za ispravnim propisima u islamu kako prema šerijatu podijeliti imovinu tvoga oca.

Prije svega, moram vas podsjetiti da ste dužni da se brinete o vašoj majci. Ne možete je izdržavati iz vašeg zekata jer vam je obaveza da joj činite dobročinstvo. Također, ovo bi bilo puno lakše da ste između sebe podijelili obaveze.

Što se tiče oporuke, ona ne bi smjela da krši šerijatski propis o nasljeđivanju.

Odgovarajući na ovo pitanje Dr. Monzer Kahf, ekonomista i finansijski konsultant kaže: postavili ste par bitnih pitanja istovremeno i odgovorit ćemo na njih redoslijedom

1. “Vaša majka nema gdje da ode”. Vi ste za nju odgovorni i sve njene potrebe, da joj osigurate uvjete u kojima i sami živite. Oni koji su imućniji dužni su i da se više briu.
2. Ako je imovina koja je na ime djeda u njegovom vlasništvu, onda mora biti raspoređena njegovim nasljednicima uključujući njegovu djecu, suprugu i roditelje ako su ga nadživjeli. Tada se vi uključujete u dio vašeg oca u toj imovini.
3. Ako je imovina bila posjedovan od strane vašeg oca ali je iz nekog razloga bila na ime vašeg djeda tada imovina pripada nasljednicima vašeg oca. Oporuka nije validna.
Šerijatska raspodjela imovine je obavezna što je jasno izraženo u 11, 12, 13 i 14 ajetu sure En-Nisa.

Oporuka nije validna osim u sljedećim slučajevima:

1. Svi nasljednici su isključeni iz oporuke

2. Količina oporučene imovine ne prelazi trećinu

Alikvotni dijelovi određeni ajetom 11 i 12 su obavezni da se poštuju i ne mogu se narušiti bilo čijom oporukom. Dijelovi zavise i od toga da li su nasljednici sinovi i kćeri ili samo kćeri. Ako među njegovom djecom ima barem jedan sin, kćeri ne nasljeđuje (u ovom slučaju očevom oporukom može da im se podijeli do trećine imovine); ako samo kćeri onda samo one nasljeđuju (u ovom slučaju ne mogu dobiti ništa oporukom).

Vaša majka će u svakom slučaju dobiti 1/8 nakon što se izvrši oporuka. Preostalih 7/8 će biti podjeljene između djece i sestara na način da muškarac dobija koliko dvije žene; ako vi, kao kćerka dobijete 1/2 i vaša tetka će da dobije 1/2; ako vas je više kćeri tada učestvujete u 2/3 koje će se ravnopravno podijeliti a preostala 1/3 će se avnopravno posijeliti među tetkama.

Raspodjela cjelokupne imovine putem oporuke nije dozvoljena u šerijatu.

A Allah najbolje zna.

Izvor: onislam.net

Za Akos.bA preveo i obradio: Mahir Kevrić

 

Povezani članci

Back to top button