Ekonomija

BiH u razmjeni poljoprivrednih proizvoda sa S. Arabijom bilježi suficit

Budući da je Saudijska Arabija nedavno prihvatila upitnik iz BiH za izvoz crvenog mesa, mesa peradi i prerađevina od mesa, Ured za veterinarstvo BiH će od nadležnih entitetskih tijela zatražiti da kandiduju potencijalne objekte za izvoz crvenog mesa i piletine na saudijsko tržište.

Bosna i Hercegovina u robnoj razmjeni poljoprivrednih proizvoda sa Saudijskom Arabijom bilježi suficit, a obim te razmjene u 2021. godini iznosio je 5,53 miliona KM, dok je u prvom polugodištu ove godine iznosio 3,97 miliona KM.

Prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO BiH), u prošloj godini u odnosu na 2020. godinu zabilježen je pad ukupne robne razmjene poljoprivrednih proizvoda BiH sa Saudijskom Arabijom od devet posto, te pad suficita za četiri posto.

– Vrijednost izvoza poljoprivrednih proizvoda u Saudijsku Arabiju u prvih šest mjeseci ove godine bila je 3,64 miliona KM, što je više za 59 posto u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno je iz Saudijske Arabije uvezeno poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti 334,19 hiljada KM, što je za 52 posto više u odnosu na vrijednost uvoza poljoprivrednih proizvoda u istom periodu 2021. godine – rečeno je Feni u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Budući da je Saudijska Arabija nedavno prihvatila upitnik iz BiH za izvoz crvenog mesa, mesa peradi i prerađevina od mesa, Ured za veterinarstvo BiH će od nadležnih entitetskih tijela zatražiti da kandiduju potencijalne objekte za izvoz crvenog mesa i piletine na saudijsko tržište.

– Nakon toga očekujemo dolazak nadležnih veterinarskih inspektora iz Saudijske Arabije, koji će izvršiti nadzor i potrebne kontrole u izvozno-orijentisanim objektima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH planira da u saradnji sa nadležnim entitetskim ministarstvima definiše akcioni plan kojim će se definisati neophodne procedure za izvoz u Saudijsku Arabiju. O tačnom terminu kada bi se mogle izvesti prve količine mesa nezahvalno je govoriti prije okončanja svih potrebnih procedura – kazali su u MVTEO BiH.

Bosna i Hercegovina službeno nije izvozila meso u Kraljevinu Saudijsku Arabiju, a u MVTEO BiH kažu da od njihovih nadležnih institucija nisu dobili informaciju da postoje bilo kakva ograničenja u pogledu izvoznih količina. One će zavisiti od potreba saudijskog tržišta i domaćih proizvodnih kapaciteta.

Napominju da su na web stranici Ureda za veterinarstvo BIH date smjernice i pravila koja subjekti u poslovanju sa hranom moraju da ispune da bi bili odobreni za tržište Kraljevine Saudijske Arabije.

Kada je riječ o poljoprivrednim proizvodima, BiH je u prvom polugodištu u Saudijsku Arabiju najviše izvozila vafle i oblatne u vrijednosti od 3,10 miliona KM (gdje je zabilježen rast od 187 posto), zatim prženu kafu sa kofeinom, te svježi sir.

U uvozu poljoprivrednih proizvoda iz Saudijske Arabije u prvih šest mjeseci dominirale su hurme u vrijednosti od 329,31 hiljadu KM (gdje je zabilježen rast od 51 posto u odnosu na isti period prošle godine). Inače, uvoz hurmi učestvuje oko 98 posto u ukupnom uvozu poljoprivrednih proizvoda iz te zemlje.

U MVTEO BiH su napomenuli da postoje odobreni objekti koji mogu vršiti izvoz meda i proizvoda od meda u  Saudijsku Arabiju. Trenutno je zahvaljujući odobrenju koje je bilo neophodno, u toku ažuriranje i dopuna liste odobrenih bh. objekata u saradnji sa nadležnim entitetskim organima, a bit će objavljena i ažurirana lista odobrenih bh. objekata po odobrenju od nadležnog tijela KSA.

U toku prošle godine iz BiH je izvezeno 22.733, 61 kg meda, a u ovoj godini zaključno sa 10. augustom  izvezeno je 1.195 kg meda u Kraljevinu Saudijsku Arabiju.

Iz MVTEO BiH dodaju da su trenutno, u skladu sa zahtjevima subjekata u poslovanju s hranom i nadležnih organa u BiH, u pregovorima sa nadležnim tijelima EU, NR Kine, Izraela, Malezije i drugih zemalja. Naglašavaju da u skladu sa nadležnostima pregovaraju ispunjavanje veterinarsko zdravstvenih uslova u pogledu zdravlja i  dobrobiti životinja, službenih kontrola, lanca komande i odgovornosti nadležnih organa, te sigurnosti hrane (javno zdravlje) i ispunjavanja uslova i dobijanje statusa odobrene zemlje, Bosne i Hercegovine za uvoz roba u zemlju od interesa.

– Ta aktivnost je prvi korak za dalje pregovore i otvaranje mogućnosti subjektima u poslovanju sa hranom da pristupe navedenim tržištima ukoliko ispunjavaju uslove i zahtjeve tih tržišta, pored uslova i garancija koje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ured za veterinarstvo BiH zajedno sa svim drugim nadležnim tijelima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH osigurava za nepostojanje veterinarsko zdravstvenih smetnji za međunarodni promet roba životinjskog porijekla – rekli su Feni u MVTEO BiH.

FENA

Povezani članci

Back to top button