Islamske temeLiderstvo i menadžment

Aktivan član društva – doprinos društvu

„Vjerujem u to da je svako od nas blagoslovljen određenim darovima koje nam je dao Bog, i da je naša sveta obaveza da ih otkrijemo, njegujemo i praktikujemo zarad sopstvenog dobra i dobra naših bližnjih. Vjerujem da što ste odgovorniji prema sebi, postajete odgovorniji i prema drugima. Vjerujem da jedan od najvrednijih poklona koje možete da ponudite ljudima jeste vaša autentična ličnost“... Filip Mekgro

Velikom broju ljudi u savremenom svijetu, prve asocijacije na riječ “aktivan“,  „zaposlen“, “ima hobi“, „stiže na sve strane“. Naš naslov implicira nešto drugo (pored navedenog), a to je – doprinos društvu.

Da li automatksi doprinosi čovjek koji je “zaposlen“, „ima dobru platu“?  Mi se često uopće,  i ne pitamo – šta radi zapravo taj čovjek? Šta donosi svijetu svojim radom? Ili pak svojim bližnjima i sebi?

Ne doprinosi mnogo čovjek društvu ako je samo jedan klip u velikoj mašini. On tek doprinosi, ako inovira tu mašinu, pokreće je, i to sa – humanim ciljem.

Ima li humanijeg cilja od traženja znanja i kreativnih naučnih rješenja za ljude od cilja koji je svjesno i potpuno u ime Allaha određen i radi Njegovog zadovoljstva?

Ima li humanijeg cilja od cilja onog koji se s potpunim povjerenjem predao Onome ko je stvorio čovjeka valorizirajući  sve svoje svjetovne metode i zadatke kroz  Objavu Kur’ana i sunneta Božijeg poslanika Muhammeda, a. s.  ?

Ko to može „humano“  poznavati bolje od Onog konje stvorio to „humano“?

Ponekad je čovjek, radi procesa otkrivanja zakonitosti svih grana nauke,  tako i nauke profesionalne orijentacije, sklon  umisliti da stvara i određuje suštine iste. No, on ih samo manje ili vise uspješno – otkriva. Uspješno ih tek živi i provodi ako njegov imperativ učenja i rada bude u ime Onog koji stvara a ne u ime stvorenja. Uspješno živi ako njegov početak, proces i rezultati učenja i rada su – sa Njegovim imenom i zadovoljstom.

Takav čovjek istinski doprinosi otkrivajući s naporom i autentično svoju  jedinstvenost, i unikatni sklop snaga kojima, samo kao takvima otkriva – unikatna, originalna rješenja ljudskih problema, i povećava njihovo blagostanje.

Kada kažemo „aktivan član društva“, mislimo na aktivnost,  ne u smislu „izvanjske aktivnosti ili biznisa“, već „unutrašnje, produktivne upotrebe naših ljudskih moći.

Biti aktivan znači ispoljavati svoje sposobnosti, talente, bogatstvo ljudske darovitosti kojim je – iako u različitim stupnjevima – obdareno svako ljudsko biće. To znači obnavaljati se, ispoljavati se, voljeti, prevladati zatvor izolacije vlastitog ega, zanimati se, davati (From, 1989: 98, označila E.A.). A znamo da desna ruka koja daje (sadaku) tako da je lijeva ne vidi najdražeg je davanja i doprinosa što nas opet podsjeća da naše davanje i doprinosi na svim nivoima trebaju imati svrhu da ih vidi Onaj koji stvara a ne stvorenja, čime produbljujemo svoju autentičnost, iskrenost u svemu, pa i suhom poslovnom radu ili većim društveniđ procesima. Otud riječ „sadaka“ ima slova korijena riječi – iskrenost. Iskrenost – davanje drugima koje želimo da On vidi.  

Ako je cilj profesionalne orijentacije ličnost koja će u budućnosti uspješno obavljati rad, biti aktivan član društva kojemu doprinosi(Mandić/Gajanović/Babić/Rakić, 1981), onda dakako da je i njen efekat – doprinos pojedinca društvu.

Gradeći snažne pojedince, profesionalna orijentacija, pravilnom upotrebom svojih naučnih otkrića i ozbiljnom primjenom, gradi  i snažno, humanizirano društvo. Molimo Uzvišenog Boga da bude i iskreno društvo, jer vjerujem da jedan od najvrjednijih poklona koje možemo da ponudimo ljudima jeste  autentična ličnost, uz autentična davanja i doprinose.

Piše: Emina Aščerić – Selimović

akos.ba

Povezani članci

Back to top button