Islamske temeLiderstvo i menadžmentU Fokusu

7 stvari koje trebamo raditi u vrijeme teškoća

Produktivan musliman se u vrijeme teškoća izdiže iznad svih briga, tjeskoba i problema te o njima razmišlja sa ahiretskog aspekta postavljajući sebi pitanje: “Šta sve ovo znači u poređenju sa onim svijetom? Šta sve ovo znači u poređenju sa vječnošću Dženneta?”.

 

Najlakše što osoba može uraditi u vrijeme teškoća jeste predati se, odustati od svojih izazova te tražiti krivicu za teškoće koje su je snašle u ljudima oko sebe. Ovakve osobe ne razumiju “zašto im se teškoće dešavaju” ili “zbog čega su ih zaslužili”. Iz tog razloga obično padaju u depresiju, osjećaju se tužno i bespomoćno. Međutim, način razmišljanja produktivnog muslimana je potpuno drugačiji.

Produktivan musliman se u vrijeme teškoća izdiže iznad svih briga, tjeskoba i problema te o njima razmišlja sa ahiretskog aspekta postavljajući sebi pitanje: “Šta sve ovo znači u poređenju sa onim svijetom? Šta sve ovo znači u poređenju sa vječnošću Dženneta?”.

Nerijetko mislimo da će svako dobro koje uradimo na ovome svijetu biti uzvraćeno dobrim te da ćemo za isto biti nagrađeni i na ahiretu. Ovakvo razmišljanje nije u potpunosti tačno.

Život na dunjaluku nije život u kojem ćemo postići potpunu pravdu. Potpuna pravda će biti zadovoljena na ahiretu tj. Sudnjem Danu.

Ovaj život je život dvojnosti u kojem postoji dobro i zlo, pravda i nepravda, milost i tlačenje, ljubav i mržnja, istina i laž itd. Naša uloga na ovome svijetu jeste da živimo svoj život onako kako to Allah, tebareke ve te’ala, od nas zahtijeva, tražeći Njegovo zadovoljstvo i izbjegavajući Njegovu srdžbu.

Allah, tebareke ve te’ala, u Kur’anu kaže:

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (97)

(Kur’an, Poglavlje 16, Sura En-Nahl – Pčele)

ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine. (90)

(Kur’an, Poglavlje 12, Sura Jusuf – Jusuf)

Jako je bitno zapamtiti da postoje učinkovite metode koje nam mogu pomoći da se u vrijeme teškoća lakše nosimo s nedaćama.

U nastavku ću navesti 7 takvih metoda:

 1. Namaz
  Potrudimo se da svih 5 dnevnih namaza klanjamo na vrijeme. Namaz ne smijemo propuštati i trebamo dati sve od sebe kako bi ga klanjali sa iskrenim nijetom ponašajući se kao da klanjamo naš posljednji namaz na ovome svijetu.
 2. Kur’an
  Kur’an je toliko lijep da ćemo, bez obzira na teškoću koja nas je snašla, u njemu pronaći mir.
 3. Dova
  Učimo dove, posebno dovu protiv tuge i žalosti.
 4. Sadaka
  Udjeljujmo sadaku koliko god možemo, jer sadaka otklanja nedaće. Ukoliko ne možemo udjeliti novac, lijep riječ ili fizička pomoć nekome će biti dovoljna također.
 5. Vizija i ciljevi u životu
  Ne dozvolimo šejtanu da se poigrava sa nama te da nas kroz naše misli konstantno podsjeća na poteškoće koje su nas snašle. Nastavimo dalje. Postavimo sebi nove ciljeve, nove projekte i zapamtimo da nas ništa ne može zaustaviti kada smo sa Allahom.
 6. Rano buđenje
  Buđenjem prije sabaha možemo iskoristiti jutarnje sate za rad na vlastitim idejama i projektima ili čitanje Kur’ana. Okupirati svoj um prije početka dana je jedan od najboljih načina da se udaljimo od teškoća i prevaziđemo svoje izazove. Pokušajmo uraditi što više posla u ovim ranim satima jer su ti sati blagoslovljeni.
 7. Nedaće nisu izgubljene
  Imajmo na umu da Allah, tebareke ve te’ala, nikada neće zaboraviti nepravde i nedaće sa kojima smo se suočili, tako da se ne trebamo zamarati traženjem osvete ili zadovoljenjem pravde.

Na kraju molim Allaha, tebareke ve te’ala, da otkloni naša iskušenja i nedaće, da nas blagoslovi dobrim životom i pomogne nam da Ga se sjećamo i danju i noću.

a srca se, doista, kad se Allah spomene smiruju. (28)

(Kur’an, Poglavlje 13, Sura Er-Ra’d – Grom)

Izvor: produktivanmusliman.com

Akos.ba

Povezani članci