DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Značenje Allahovog dž.š. imena Es-Selam

Na jednom mjestu u Kur'anu [sura El-Hašr:23] Allah sam sebe predstavlja kao Es-Selāma – kao Savršenog i Onog Koji daje mir.

Jezički riječ selām može značiti „otpornost“, biti čist od nečega. Drugo mišljenje je da ona znači dobrobit – osjećati se dobro i sigurno.

Šta to znači da je Allah Es-Selām?

Ibn Kesir r. a. objašnjava: Es-Selām je Onaj Koji je čist od svake manjkavosti i bilo kakvog nedostatka zbog Savršenstva Njegovog Bića, Njegovih osobina i Njegovih djela.

On je tako savršen da je čist od svake mahane. Ne može umrijeti, zaboraviti itd. Njegova djela su savršena, iza svega što čini stoji mudrost (hikmet). Stoga je Savršenstvo jedno od značenja ovog Njegovog lijepog imena.

Primjeri riječi selam

Od korijena riječi – seen, laam, meem – dolazi i salīm, naprimjer qalbun salīm, zdravo, neiskvareno srce. Riječ islam – stanje predanosti – također potječe od istog korijena. Stoga traži od Es-Selāma da ti učini islam sigurnom lukom i ulije smirenost u tvoje srce.

Raj se zove i dār us salām [Kur’an 10:25)] jer u njemu nema boli, smrti, brige itd. To je mjesto sigurnosti. Allah će dati selām ljudima koji uđu u Džennet.
I pozdrav Es-selamu alejkum koji koristimo na ovome svijetu zapravo znači: Ti si od mene siguran; ti nećeš doživjeti nikakvo zlo od mene.

Kako možeš živjeti s ovim imenom?

1) Ako želiš sigurnost i zaštitu od Allaha, nemoj se ogriješiti o sebe, o druge i nemoj se ogriješiti o Allaha, Koji je Es-Selām. Allah je Es-Selām, što znači da ne može biti nepravedan. Mi sami sebi činimo napravdu.
2) Učini sam sebe salīmom za Allaha i da bi dobio Njegov selām. Radi na sebi i pokušaj sebe i svoje namjere potpuno i iskreno predati Allahu dž. š. kako bi dobio Allahov selām u Džennetu.
3) Predaj se Allahu da bi bio siguran. Ako se predaš (islamu), dobit ćeš Allahov selām. Kad je Poslanik a.s. činio da’vu, govorio bi: „Ako se predaš Allahu, bit ćeš siguran.“ Vjerovanje je slijeđenje Upute i činjenje odgovarajućih djela!
4) Budi strpljiv u iskušenjima i Allah će ti podariti unutrašnji mir. Srce će ti imati selām, osjećaj blagostanja, spokoja i mira.
5) Donosite selam na Poslanika a.s, pobožne ljude i jedni na druge, ali nikad na Allaha jer je On Es-Selām! Njemu nisu potrebna sigurnost jer je On Sigurnost i Savršenstvo.
6) Kad si veoma zabrinut, uputi dovu koristeći ovo ime. Možeš reći: „Allahumma ente selām (O Allah, Ti si Mir), spasi me od ovog.“

Zadaća: Koristi ovo ime nakon namaza

Od sunneta je koristiti ovo Allahovo ime nakon namaza. Kad završiš namaz, prouči: Estagfirullah (3 puta). Allahumme ente selāmu ve minkes-selām, tebarekte ja zel- dželalil vel ikram („Tražim oprost od Allaha. Allahu, Allahu, Ti si Mir i Ti ga daješ, blagodaran si Ti, Posjedovatelju veličine i plemenitosti“).
Koji duhovni dragulj: neposredno nakon namaza tražimo zaštitu i sigurnost od grešaka počinjenih tokom namaza!
Uistinu, Allah sve zna.

O Allahu, Es-Selāmu, oslobodi nas briga i stresa – podari svima nama srca u kojima je mir i učini nas od onih koje ćeš počastiti Svojim selāmom u Džennetu! Amin!

Izvor: understandquran.com 

Za Akos.bA prevela i obradila Suada Hedžić

Povezani članci

Back to top button